Computerlingo en de nieuwe spelling.
...

Computerlingo en de nieuwe spelling.De nieuwe spelling mag dan een belachelijke conventie zijn die niets met taal te maken heeft en des te meer met compromissen en irrationele gevoelens, toch moeten de scholiertjes er het beste van maken. Door de band zijn technische termen relatief gemakkelijk te spellen, maar met computertermen is de verwarring stilaan spreekwoordelijk. Sinds de nieuwe spelling schrijft bijna iedereen (zelfs de journalisten) plots ele ctronisch in de plaats van ele ktronisch. De perverterende invloed van het Engels is overduidelijk, want elektronisch was nooit of te nimmer met een c. Sommige valse vertalingen behoren ondertussen min of meer tot het taaleigen. Computerfreaks praten bijvoorbeeld over paswoorden in de plaats van over wachtwoorden en een icoon is eigenlijk een pictogram. De Macintosh- en de Windows-gebruikers zouden dat moeten weten aangezien zowel Apple Computer als Microsoft in hun richtlijnen voor gelokaliseerde software aangeven dat pictogram en niets anders de correcte term is. Toch gaat Microsoft niet vrijuit, want de Nederlandse spellingchecker liet elke fout in dit stukje passeren. Enkele correcte Nederlandstalige alternatieven vinkte de elektronische spellingcorrector aan als foutief. Wie weet trouwens dat overschrijven, syntaxfout, sorteren, mode, opstarten, moederbord en lijn eigenlijk serieuze miskleunen zijn ? Voor de goede orde geven we even de correcte woorden : schrijven op/over, syntaxisfout, rangschikken, modus, starten, moederkaart en regel. Wie dergelijke fouten voor eens en voor altijd wil vermijden, moet beslist de SpellingGids Informatic aanschaffen. Dit werkje van Uitgeverij Licap is eigenlijk bestemd voor het secundaire onderwijs, maar keuzerondje, aankruisvakje, verstekwaarde, dialoogvenster en dubbelcoax maken het tot prettig leesvoer voor saaie lessen. Pikant detail : de Nederlanders browsen via het modem terwijl Vlamingen (terecht) via de modem (van modulator/demodulator) grasduinen. Aangezien de randstedelingen overtuigd zijn van hun correcte taalgevoel en de Vlaamse cultuuradministratie niet moeilijk wou doen, werden beide woorden als juist aangerekend. Vandaar dat deze rubriek lidwoordloos Modem heet. (Info : 02/509.96.70) Lode Goukens