Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

In juli bezocht ik voor de 33e keer Congo. De kleptocratie van vele machthebbers aldaar tegenover een dramatisch verpauperde bevolking is afschuwelijk.
...

In juli bezocht ik voor de 33e keer Congo. De kleptocratie van vele machthebbers aldaar tegenover een dramatisch verpauperde bevolking is afschuwelijk. Wij betalen geen 'beschavingspremie' en dat zal ons zuur opbreken. Meer dan één miljard gezinshoofden moeten nog altijd rondkomen met minder dan een euro per dag. Als wij niets doen om hen kansen te geven, zullen ze met miljoenen naar hier komen en onze welvaartsstaat onder immense druk zetten. Europa telt 8 procent van de wereldbevolking, onze rijkdom bedraagt 24 procent van het totaal maar wij geven 40 procent van alle sociale uitgaven van onze aardbol uit. Dat is helaas onhoudbaar. We zullen dringend ingenieuzer, arbeidzamer of goedkoper moeten worden. Anders kunnen we dat niveau niet lang meer aanhouden. Ik ben een tolerante vrijzinnige. Ik behoor tot een kerk noch loge. Ik werk 365 dagen per jaar. Dat is een godsgeschenk, maar dat het me lukt zonder opvallende vermoeidheid, beschouw ik als een blijvende prestatie. Het klinkt misschien pretentieus, maar ik kan geen enkele grote mislukking bedenken. Nooit. In 1968 kreeg ik als parlementslid een vergulde medaille op naam. Ik draag ze al 48 jaar lang aan mijn broekriem. Nee. Ik geef ook nooit meer uit dan wat ik bezit. Ik was al enkele jaren gehuwd toen een journalist schreef dat ik twee natuurlijke dochters had. In die tijd hadden mijn vrouw en ik net problemen om kinderen te krijgen, dus dat was een dwaze, leugenachtige en zeer pijnlijke bewering. De journalist heeft zich daar later voor geëxcuseerd. Ja. Ik heb een bordercollie Nandou, een kat Tena en drie paarden: Jety, Alessy en Tipsy. Ik weet ook dikwijls wat zij denken. Nee. Mozart en Händel zijn mijn lievelingscomponisten. Maar als ik te paard een zonsondergang zie in de Zwalmvallei, met op de achtergrond het romaanse kerktorentje van Rozebeke, kan mij dat ook een traan van ontroering ontlokken. De ongelooflijke ontdekkingen die nog staan te gebeuren over de mens. De wetenschap is nog maar net het stenen tijdperk voorbij. De onafwendbare oppervlakkigheid, doordat journalisten zo weinig tijd hebben, en de wisselvalligheid. Als columnist zou ik mijn columns nooit verzameld durven uit te geven. Het alfabet zou te klein zijn om alle tegenstrijdigheden weer te geven. Ja. Twaalf jaar geleden heb ik een donkerzwarte huismeid van Congolese afkomst voltijds aangenomen. In Brakel werd gefluisterd dat de burgemeester dat beter niet zou doen, en net daarom heb ik me in zulke zaken voorbeeldig te gedragen. De vragen of ze bestaat en of ze kan blijven bestaan. Maar nog moeilijker is het om te leren leven met de antwoorden. Alexander woont naast mij, en Ariane zie ik zeker ook elke week. Ik probeer twee of drie keer per week een halfuur te zwemmen. Dat je geen seconde mag verliezen. 'Als ik te paard een zonsondergang zie in de Zwalmvallei, kan mij dat een traan van ontroering ontlokken.'