Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De Nationale Bank weigert een ethische en coöperatieve bank als NewB een licentie te geven, maar wist al wel vijf jaar wat er bij Optima gebeurde zonder de licentie van die bank in te trekken. Ik dacht nochtans dat het toezicht sinds de financiële crisis strenger was geworden.
...

De Nationale Bank weigert een ethische en coöperatieve bank als NewB een licentie te geven, maar wist al wel vijf jaar wat er bij Optima gebeurde zonder de licentie van die bank in te trekken. Ik dacht nochtans dat het toezicht sinds de financiële crisis strenger was geworden. We proberen de toekomst te maken met ons gezicht naar het verleden. Er zijn zo veel evidente oplossingen voor grote problemen. Denk maar aan de transitie naar duurzame energie. Maar eerst moet de olie-industrie de laatste euro hebben verdiend voor we daar echt in willen investeren. Het recht op anticonceptie moet een universeel vrouwenrecht worden. Dat zou het probleem van de overbevolking ook danig beperken. Als kind bad ik soms tot de god van de Lakota-indianen: Wakan Tanka. Nu heb ik nog weleens heimwee naar de tijd dat ik dat zonder schroom kon doen. Ik kan in de spiegel kijken zonder het gevoel ooit mijn ziel te hebben verkocht. Ik heb tien jaar te lang voor De Morgen gewerkt. Ik zag die krant zo graag dat ik niet merkte dat anderen mij gebruikten om hun eigen ambities waar te maken. Soms wil ik voor een lange periode verhuizen naar Italië, het moederland van mijn vrouw, of naar Woods Hole in Massachusetts. Het oude hartland van 'New England'. Maar helaas is het veel te duur. Als het een ding moet zijn, mijn iPhone. De uitvinder daarvan is geniaal. Nee, gelukkig niet. Ik ben ooit 'een linkse inktkoelie' genoemd. Sindsdien gebruik ik dat als geuzennaam. Nee. Ik heb alleen een petekind. Ze wilde heel graag dat ik een boek voor haar schreef, en ik hoop maar dat ze het verhaal dat ik deze zomer voor haar op papier zal zetten niet saai vindt. Vergezichten en gezichten van Vasalis. Dat zijn wonderlijke gedichten voor mensen die niet geloven maar toch op zoek zijn naar een spirituele houvast. Over niks. Ik ben voor mijn boek twee jaar op zoek geweest naar het kruis van Sitting Bull. Ik ben daar nu zo van aan het genieten dat ik even wacht om iets nieuws uit te spitten. In geval van nood wel, maar dat is momenteel niet het grootste probleem. Ik ben er wel trots op dat we in Turnhout met burgerbeweging De Koep peters en meters hebben helpen vinden voor de vluchtelingen in ons asielcentrum. Helemaal niets. Maar je moet natuurlijk wel geluk hebben met op wie je verliefd wordt. Dat niemand nog gelooft wat de media schrijven, is ook onze eigen schuld. Ik ben heel blij dat ik voor een klein, arm maar proper medium als Apache mag schrijven. Dat geeft heel wat rust en intellectuele voldoening. Zaterdag ben ik met hen gaan eten. Ik probeer er elke week langs te gaan. Ik wandel naar het station en terug. En ik drink veenbessensap, zoals de indianen. Dat het leven dik de moeite is, en de dood toch lichtjes overschat. 'Ik heb tien jaar te lang voor De Morgen gewerkt.'