Dertigduizend sociale abonnees liggen overhoop met Belgacom. Het telecombedrijf past sinds twee jaar streng de regels toe voor het recht op een sociaal tarief. Naar eigen zeggen omdat de andere operatoren dat tarief niet aanbieden en omdat ze evenmin de kosten van het sociale abonnement van Belgacom delen, hoewel dit in 1991 wettelijk was afgesproken. Daardoor betalen tienduizenden 65-plussers, gehandicapten en andere sociaal zwakkeren de volle pot voor hun telefoonabonnement. Met een sociaal tarief zou hun bescheiden gezinsbudget per jaar 180 euro (ruim 7000 frank) groter zijn.
...

Dertigduizend sociale abonnees liggen overhoop met Belgacom. Het telecombedrijf past sinds twee jaar streng de regels toe voor het recht op een sociaal tarief. Naar eigen zeggen omdat de andere operatoren dat tarief niet aanbieden en omdat ze evenmin de kosten van het sociale abonnement van Belgacom delen, hoewel dit in 1991 wettelijk was afgesproken. Daardoor betalen tienduizenden 65-plussers, gehandicapten en andere sociaal zwakkeren de volle pot voor hun telefoonabonnement. Met een sociaal tarief zou hun bescheiden gezinsbudget per jaar 180 euro (ruim 7000 frank) groter zijn. Minister van Begroting en Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (SP.A) moet klaarheid scheppen, maar dat neemt veel tijd in beslag. Minder moeite heeft het hem gekost om zijn kabinetschef Jannie Haek te benoemen als opvolger van Karel Vinck aan het hoofd van de NMBS Holding. Dat is het nieuwe moederbedrijf van de twee ondernemingen - een voor het vervoer en een andere voor de spoorweginfrastructuur - waarin het Belgische spoorwegbedrijf is opgesplitst. Die reorganisatie, waarbij de overheid een schuldenlast van 7,4 miljard euro overnam, heeft Vinck doorgevoerd om te anticiperen op de Europese liberalisering van de vervoersmarkt. Voor Paars ook een prima gelegenheid om een aantal sleutelposten te verdelen. Het voorzitterschap van de NMBS Holding is in handen van Jean-Claude Fontinoy (MR). De vervoerstak wordt geleid Marc Descheemaecker (met VLD-stempel). Verantwoordelijk voor het infrastructuurfiliaal is Luc Lallemand (PS). SP.A'er Haek is als gedelegeerd bestuurder van de holding het sluitstuk. Meteen beheersen de Vlaamse socialisten bijna alles wat met verkeer en vervoer in dit land te maken heeft. In de federale, de Vlaamse en de Brusselse regering zijn ze bevoegd voor dit domein. Tegelijk bekleden ze de hoogste functies bij de NMBS, De Lijn en de MIVB. Haek is geen treinreiziger. Maar dat is geen bezwaar. Het beheren van grote (overheids)budgetten en het managen van (overheids)bedrijven heeft hij in de vingers. Op het palmares van deze 'volbloed cabinetard' prijken in nevenfuncties ook de privatisering van luchthavenuitbater BIAC (een plus) en het faillissement van Sabena (een min). Voor Vande Lanotte, die de echte spoorbaas is en blijft, zijn dat genoeg kwalificaties om bij de NMBS de financiën verder gezond te maken, de sociale rust onder het personeel te bewaren en het aantal reizigers met een kwart te verhogen. Zure oprispingen over een politieke benoeming raken de minister niet. Haek is de geknipte man, so what?Hopelijk is Vande Lanottes doortastendheid in het sociale tarievendossier van Belgacom straks even groot als zijn arrogantie in het benoemingendossier bij de NMBS. Anders mag hij straks weer in de pen kruipen voor een open brief aan alle kiezers die 'doordacht en bewust voor extreem-rechts' stemmen. Patrick MartensZure oprispingen over een politieke benoeming raken de minister niet. Haek is de geknipte man, so what?