ETIENNE VAN VAERENBERGH
...

ETIENNE VAN VAERENBERGH De grondwet en de taalwetten bezegelen de eentaligheid van Vlaanderen. Het wordt tijd om de wet toe te passen. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh (VU), die bij decreet het taalgebruik in het straatbeeld wenst te regelen.?Bij de brede publieke opinie rijst steeds meer verzet tegen anderstalige publiciteit en opschriften die in Vlaanderen maar al te vaak het straatbeeld beheersen. Wat heeft voor een Vlaamse identiteit het meeste belang : blindweg een modieuze internationalisering nalopen of een eigen imago kweken ? De Vlamingen beseffen toch ook dat een gelijkschakeling van talen op termijn niet zo aantrekkelijk is. En dat de inbedding binnen het taalkader waarin de mensen leven, zeker zo belangrijk is. De Vlaamse regering heeft dat in haar programma ingeschreven. Er is een Actieplan Vlaams-Brabant en de gouverneur van Vlaams-Brabant Lode De Witte beweert terecht dat het zichtbaar moet zijn dat je Vlaanderen binnenrijdt. Vlaanderen is grondwettelijk een homogeen eentalig grondgebied. Dat kunnen en moeten we zichtbaar maken door onze taal te gebruiken op de plaatsen waar het publiek aangesproken werd. Dat geldt niet alleen voor omstreden Franstalige publicaties als het blad Carrefour, dat aan iedereen in de Brusselse rand zomaar wordt toegestuurd. Dat geldt ook voor opschriften en op borden, panelen, gebouwen. Een doelgerichte actie zal zowel de identiteit van de jonge provincie Vlaams-Brabant versterken als de homogeniteit en integriteit van heel Vlaanderen benadrukken. Ik weet dat sommigen wijzen op het economische belang. Welnu een stad als Brugge bewijst al jaren via de omweg van de stedebouwkundige voorschriften dat Nederlandstalige opschriften en het vermijden van uniforme winkelketens binnen een historisch kader toeristische troeven zijn om een oude binnenstad nog aantrekkelijker maken. Trouwens : hoeveel procent van de Vlamingen spreekt Engels ? Als de publiciteit dan toch op grote groepen mikt, kan ze toch beter de taal gebruiken die iedereen spreekt. Waarom zou wat in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië normaal is, ineens voor Vlaanderen niet kunnen ?? AXEL VANDEBOTERMET Als het Engels niet zomaar uit publicitaire boodschappen kan geschrapt worden, dan komt dat omdat het Engels tot het moderne taalgebruik behoort. Dat zegt Axel Vandebotermet, voorzitter-directeur-generaal van het communicatie-adviesbureau DDB (Doyle, Dane, Bernbach).?Communicatie moet verlopen in de taal van de regio. Ook als het om publiciteit gaat. Dat heeft niets met politiek te maken, maar alles met ons vak. Taal is ons middel bij uitstek om tot communicatie te komen. Publiciteit wil een boodschap overbrengen die de consument tot een koopgedrag aanzet. Tegelijk moeten we in verzet komen tegen elke beperking van de communicatie. Communicatie is taal en elke taal is voortdurend in verandering. In het levende Nederlands worden spontaan veel vreemde woorden gebruikt. Luister naar de taal van jongeren : die is niet alleen heel kleurrijk en vol codes, ze zit ook vol uitdrukkingen uit andere talen, meestal het Engels. Dat geldt evenzeer voor Franstalige jongeren. Ondanks een doorgedreven eentalige politiek in het Franstalige landsgedeelte tv-films worden daar allemaal gedubd merken we dat het Engels het Frans binnensluipt. In Vlaanderen is dat zeker het geval. We gaan soepeler om met onze taal, wellicht ook omdat de meeste Vlamingen meertalig zijn. Binnen de publiciteit is het gebruik van vreemde talen geen intellectualistisch spelletje. Het taalgebruik draagt mee het imago van een product. Dat is zo gegroeid en daar kunstmatig een einde aan maken, schept verwarring en is ook onmogelijk. In de informatica en voor high-techproducten wordt courant Engels gebruikt, omdat dat jargon Engels is. Hoe schakel je dat jargon zomaar uit ? En waarom zou je het uitschakelen als iedereen binnen de doelgroep het begrijpt ? Het gaat ook op voor andere producten. Jeans komen oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. De publiciteit ervoor zal in veel gevallen juist het beeld van de States oproepen. Het gebruik van het Engels daar is een deel van het imago dat het product rond zich wil creëren. Ons doel is communicatie. Als die communicatie gediend is door het gebruik van een andere taal, waarom zou de politiek die beknotten ?? Opgetekend door Misjoe Verleyen