Het is zwart, papperig, maar vloeibaar en het komt uit Ierland. Geen Guinness deze keer, maar olie. Dat ho opt tenminste Circle Oil, een klein olie-exploratiebedrijf dat belangen heeft in de Ierse Zee. In de wateren bij de zuid- en westkust van het groene eiland zouden namelijk olievelden kunnen liggen. Eind jaren '60 van de vorige eeuw werden er al boringen verricht, wat in 1971 leidde tot de vondst van gasvelden bij Kinsdale Head. De capaciteit van ongeveer 40 miljard m3 mocht naar de normen...

Het is zwart, papperig, maar vloeibaar en het komt uit Ierland. Geen Guinness deze keer, maar olie. Dat ho opt tenminste Circle Oil, een klein olie-exploratiebedrijf dat belangen heeft in de Ierse Zee. In de wateren bij de zuid- en westkust van het groene eiland zouden namelijk olievelden kunnen liggen. Eind jaren '60 van de vorige eeuw werden er al boringen verricht, wat in 1971 leidde tot de vondst van gasvelden bij Kinsdale Head. De capaciteit van ongeveer 40 miljard m3 mocht naar de normen van de sector als van middelmatige grootte worden beschouwd, het leidde in ieder geval tot het gebruik van aardgas als energiebron in Ierland. Gedurende 20 jaar zetten Exxon, Total en BP zich in het gebied aan het boren, in de hoop het succes dat zij eerder al in de Noordzee hadden behaald, te herhalen. Toen er echter geen vondsten van enige economische waarde meer werden gedaan, haakten zij af. Dat deden ook de investeerders, wat Fergus Cahill, voorzitter van de Irish Offshore Operators Association verleidde tot de uitspraak dat er meer geld in de grond was gepompt dan eruit. Met een olieprijs van meer dan 50 dollar per vat, tonen de grote conglomeraten in de sector opnieuw meer belangstelling voor gebieden die niet binnen hun traditionele exploitatieregio's liggen. Ook landen als Nicaragua, Tanzania en Mongolië, momenteel niet meteen bekend om hun olierijkdom, ervaren een verhoogde belangstelling op het vlak van proefboringen. De Ierse regering reageerde hierop door twee vergunningsrondes te lanceren voor gebieden aan de westkust en door de belasting op olie- en gaswinning te verlagen tot 25 procent. Dit percentage behoort tot de laagste ter wereld. In Noorwegen, bijvoorbeeld, bedraagt die 78 procent. Op basis van de respons op de vergunningsofferte, toont minister van Energie Noel Dempsey zich optimistisch. Volgens toplui uit de olie-industrie komen er in de Atlantische Oceaan meer gebieden in aanmerking voor exploratie en ontwikkeling dankzij de technologische vooruitgang die boren op grotere diepten mogelijk zou maken. Het laatst ontdekte gasveld aan de westkust lag op een diepte van 350 meter, twee keer zo veel als de gemiddelde diepte voor putten in de Noordzee en drie keer zo veel als in de Keltische Zee. Sommige vooruitzichten gaan uit van een diepte van meer dan 1500 meter, wat volgens John Sullivan, Exploration Manager van Providence Resources in Dublin, de beste kansen op succes biedt. Tenzij de olieprijs weer fors zou gaan dalen... Samengesteld door Marcel Schoeters