België telt 520 gerechtsdeurwaarders. Slechts vijftig vrouwen beoefenen het beroep, dat nog steeds een wat ruige reputatie geniet.
...

België telt 520 gerechtsdeurwaarders. Slechts vijftig vrouwen beoefenen het beroep, dat nog steeds een wat ruige reputatie geniet. Wettelijk ligt het aantal deurwaarders vast. De koning (dus de minister van justitie) benoemt de deurwaarders als dragers van de openbare macht. De gerechtsdeurwaarder kan en mag iemand dagvaarden voor de rechtbank: in opdracht van de procureur des konings, op vraag van een niet-betaalde handelaar, op verzoek van een vrouw die een echtscheiding wil, en zo meer. Dat is 40 procent van zijn werk. Als ministerieel ambtenaar mag een deurwaarder verregaande daden stellen, zoals het schenden van de privacy. Inbreken in een woning om de inboedel te inventariseren, of een slaapkamer binnendringen om overspeligen te betrappen, behoren tot zijn normale taken. Het is niet de overheid die deurwaarders betaalt. Net als een notaris, beoefent een deurwaarder een vrij beroep: zelfstandige met een ondernemingsrisico. Gemiddeld verwerkt een kantoor drieduizend akten per jaar. Maar er zijn ook deurwaarders met nauwelijks driehonderd akten, ze komen amper rond.SLORDIGHEID LEIDT TOT ONGELUK.De deurwaarder betekent officieel het vonnis van de rechtbank, of het dwangschrift van de belastingen. Het vorderen van belastingschulden is een groeiende activiteit. Bij "definitief vonnis" of "uitvoerbaar bij voorraad" legt hij beslag op de eigendommen en goederen, en die verkoopt hij, als de schuldenaar niet reageert. Er zijn drie soorten schuldenaars. De moeilijksten zijn de koppigen, zo'n vijf procent van het totaal. De ongelukkigen, tien tot vijftien procent, krijgen meestal verscheidene deurwaarders over de vloer en kunnen werkelijk moeilijk betalen. Vanaf 1 januari 1999 biedt de wet hen meer bescherming: de collectieve schuldenregeling stopt iedere individuele vordering, een bemiddelaar - eventueel de deurwaarder - stelt alle schuldeisers een afbetalingsplan voor. De grootste categorie is die van de slordigen. Ze hebben zowat overal achterstallen en schulden. Onder druk van boetes, bijkomende intresten en onkosten, glijden nogal wat slordigen af naar de groep ongelukkigen. Het werk van de deurwaarder heeft niet alleen met geld te maken. Zo kan hij ter plaatse komen met een aannemer, als iemand weigert om een rij bomen te rooien, hoewel hij daartoe veroordeeld was. Een deurwaarder doet ook allerlei vaststellingen. Overspel natuurlijk, maar ook waterschade, of de actie van een stakingspost. Een vreemde man aan de deur met een exploot? De gerechtsdeurwaarder beschikt over een legitimatiekaart en kan snel uit zijn boekentas het koninklijk besluit opvissen, om te bewijzen dat de koning hem tot deurwaarder heeft benoemd.Guido Despiegelaere