De Vlaamse regering besliste voor de jaarwisseling om de Vlaamse economie een injectie van 150 miljoen te geven. Een derde van dat bedrag gaat in 2006 naar de sociaal-economische ontwikkeling van de regio rond de luchthaven van Zaventem. Over een ander derde knoopte Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) gesprekken aan met de Vlaamse sociale partners. Dat overleg stond los van een initiatief dat hij net voor Kerstmis samen met zijn collega van Sociale Economie Kathleen Van Brempt (SP.A) op gang trok om in dertien steden en gemeenten de hardnekkige werkloosheid onder jongeren aan te pakken.
...

De Vlaamse regering besliste voor de jaarwisseling om de Vlaamse economie een injectie van 150 miljoen te geven. Een derde van dat bedrag gaat in 2006 naar de sociaal-economische ontwikkeling van de regio rond de luchthaven van Zaventem. Over een ander derde knoopte Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) gesprekken aan met de Vlaamse sociale partners. Dat overleg stond los van een initiatief dat hij net voor Kerstmis samen met zijn collega van Sociale Economie Kathleen Van Brempt (SP.A) op gang trok om in dertien steden en gemeenten de hardnekkige werkloosheid onder jongeren aan te pakken. Begin deze week heeft Vandenbroucke aan vakbonden en werkgeversorganisaties in het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité een 'Meerbanenplan' voorgelegd. Het verhoogt aanzienlijk de inspanningen om vijftigplussers, jongeren, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen. Tegelijk is het een Vlaamse inbreng bij de uitvoering van het Generatiepact. Het plan kost 80 miljoen euro per jaar. Vandenbroucke vult hiervoor de 50 miljoen van de beslissing van december aan met middelen die hij verwierf voor maatregelen inzake het loopbaaneinde en met geld dat hij recupereert door het schrappen van een Vlaamse 'weerwerkpremie' voor oudere werkzoekenden. Blikvanger is een tewerkstellingspremie (tussen 400 en 1000 euro per maand, afhankelijk van het brutoloon) die gedurende een jaar wordt toegekend voor de tewerkstelling van een oudere werkzoekende. Voor het eerst wordt een regionale loonkostensubsidie toegekend. Met 30 miljoen euro hoopt Vandenbroucke ongeveer 3750 oudere werkzoekenden aan het werk te krijgen. 'We moeten en willen absoluut bewijzen dat dit kan', aldus de minister. In dezelfde sfeer is een expertisecentrum 'Leeftijd en Werk' gepland (1,6 miljoen) en organiseert de VDAB 'ervaringsclubs' om oudere werkzoekenden sollicitatietrainingen en aangepaste opleiding en begeleiding te geven (5 miljoen). De positieve ervaring met individuele beroepsopleidingen, bedoeld voor jobs waarvoor werkgevers geen geschikte kandidaten vinden, krijgt een extra impuls. In 2004 waren er 12.300 cursisten. Wie volhield, bleek in negen van de tien gevallen na zes maanden aan het werk te zijn. Met 4 miljoen euro wordt het aantal cursisten opgedreven tot 16.000. Tegelijk is een experiment gepland om uitzendkantoren op dat vlak ook een rol te geven. Na een beperkte uitzendperiode in een bedrijf kunnen ze vijftigplussers, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap gedurende zes maanden blijven begeleiden tijdens een individuele beroepsopleiding in datzelfde bedrijf. Jobkanaal, een wervingskanaal dat werkaanbiedingen gedurende drie weken exclusief aan mensen uit kansengroepen voorlegt, gaat in een hogere versnelling. Om 5000 vacatures in te vullen, zullen de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, Unizo en de werkgevers van de social profitsector samenwerken. Jobkanaal krijgt meer medewerkers. Dat een op de vijf langdurig werklozen nooit werk vindt (in Vlaanderen gaat het om ongeveer 11.000 mensen), laat het Meerbanenplan niet blauwblauw. Er komen 400 sociale werkplaatsen (5,6 miljoen) en 900 plaatsen in de arbeidszorg (1,7 miljoen) bij. Voor de begeleiding van langdurig werklozen met ernstige medische of psychische problemen wordt de welzijns- en gezondheidszorg mee ingeschakeld (2,7 miljoen). Andere punten houden verband met startbanen voor kort geschoolde jongeren, extra begeleiding van jongeren die deeltijds leren en werken, een herplaatsingfonds voor werknemers van een bedrijf dat herstructureert of failliet gaat, een pendelfonds voor vernieuwende projecten rond woon-werkverkeer, knelpuntberoepen in de horeca en het toerisme, een website over loonkostenverlagende en andere tewerkstellingsmaatregelen, en ten slotte het opstellen en uitvoeren van een 'competentieagenda 2010'. Dit laatste vergt 8 miljoen en slaat onder meer op de loopbaanbegeleiding van oudere werknemers en het belang van eerder verworven competenties van werknemers voor het personeelsbeleid van bedrijven.