Aandeelhouders beleven barre beurstijden. Sinds de zomer en het uitbreken van de subprime- en kredietcrisis verloren de beurzen wereldwijd 15 tot 20 %. Wie geen actie ondernam en dus geen aandelen verkocht, zit voorlopig op de blaren. Toch breken voor de aandeelhouders leuke tijden aan, want traditioneel keren de Belgische beursondernemingen in april en mei een deel van hun winsten uit aan de aandeelhouders. Het deel van de winst dat uitgekeerd wordt, noemt men het dividend.
...

Aandeelhouders beleven barre beurstijden. Sinds de zomer en het uitbreken van de subprime- en kredietcrisis verloren de beurzen wereldwijd 15 tot 20 %. Wie geen actie ondernam en dus geen aandelen verkocht, zit voorlopig op de blaren. Toch breken voor de aandeelhouders leuke tijden aan, want traditioneel keren de Belgische beursondernemingen in april en mei een deel van hun winsten uit aan de aandeelhouders. Het deel van de winst dat uitgekeerd wordt, noemt men het dividend. Ondanks de huidige beurscrisis mogen de meeste Belgische aandeelhouders zich in de handen wrijven. De Amerikaanse vastgoedcrisis begon pas na de zomer van 2007, zodat de economische gevolgen in Europa voor afgelopen boekjaar amper voelbaar waren. Integendeel zelfs, de meer dan 100 Belgische beursgenoteerde bedrijven pakten met riante winsten uit: 19 miljard euro om precies te zijn. Iets meer dan de helft van deze winsten (10,2 miljard euro) zal in de vorm van een dividend terugvloeien naar de aandeelhouders. Het lijken misschien niet meer dan details, toch zijn de cijfers die we nu meegeven belangrijk voor de lange termijn. Als we een vergelijking maken met 2006 zien we al een eerste interessante evolutie. De winsten in 2007 mogen spectaculair genoemd worden, nochtans boekten dezelfde Belgische beursgenoteerde bedrijven in 2006 11 % meer winst. Een winstdaling die bij de aandeelhouders knipperlichten doet branden, want ze betekent dat de winsten in 2006 op een top zaten. Zullen de Belgische bedrijven op langere termijn hetzelfde dividend kunnen blijven uitkeren, als de winsten spectaculair gaan dalen? Een tweede belangrijke vaststelling is dat ondanks de winstdaling in 2007 het dividend gemiddeld met 42 % steeg. Mensen die niet elke dag de beurs volgen, zullen hiervan raar opkijken. Hoe kan bij een winstdaling het dividend verhoogd worden? Zijn dalende winsten en stijgende dividenden wel een juiste weergave van economie en conjunctuur? Voor een antwoord hierop kijken we het best eens terug naar 2003. De laatste vijf jaar zijn de winsten van de bedrijven spectaculair gestegen. Tot vorig jaar boekten de bedrijven kwartaal na kwartaal een winstgroei met twee cijfers. Een weelde die onhoudbaar is. Dat weet iedereen, de bedrijven voorop. In plaats van toen gemiddeld 40 % van de winsten uit te keren, werd slechts 30 tot 35 % van de winsten uitgekeerd. Een deel van de winst werd gereserveerd om moeilijkere periodes zoals nu het hoofd te bieden. Het maakt het de bedrijven mogelijk 40% meer winst uit te keren ondanks hun winstdaling van 10 %. Bedrijven teren vandaag op de opgebouwde reserves van de afgelopen jaren om dividenden uit te keren. In het huidige beurstumult zou het de beurskoers immers schaden, als het dividend verlaagd of geschrapt wordt. De huidige crisis deed het moreel van de beleggers al onder het vriespunt zakken, wat de bedrijven motiveerde om een extra inspanning te leveren bij het bepalen van het dividend. Een gulheid die op korte termijn leuk is voor de aandeelhouders, maar onhoudbaar is op langere termijn. Vaststaat immers dat de winsten van Europese en Belgische bedrijven dit jaar zwaar onder druk zullen staan. We sluiten zelfs niet uit dat een aantal ondernemingen de volledige winst van 2008 zal moeten uitkeren om het dividend stabiel te houden. Dat betekent dat als er geen herstel plaatsvindt in 2009 heel wat bedrijven hun dividend zullen moeten verlagen of schrappen. Als ook de financiële aandelen die nu hoge dividenden uitkeren deze politiek willen voortzetten, zal er veel moeten veranderen. Vasthouden aan financiële aandelen omwille van het dividendrendement is de verkeerde beleggingsstrategie. Dat zullen de aandeelhouders van Citigroup of Sociéte Générale, die hun dividend fors zagen dalen, beamen! Alain Deneef