Europese onderzoekers kunnen als eerste profiteren van de liberalisering van de Europese telecommunicatiemarkt. Na jaren van monopolistisch vastgestelde prijzen en beschikbaarheid van slechts beperkte bandbreedte voor pan-Europese connectiviteit, zal het nieuwe Europese Research Network TEN-155 als eerste de kloof tussen beschikbare en betaalbare bandbreedte overbruggen.
...

Europese onderzoekers kunnen als eerste profiteren van de liberalisering van de Europese telecommunicatiemarkt. Na jaren van monopolistisch vastgestelde prijzen en beschikbaarheid van slechts beperkte bandbreedte voor pan-Europese connectiviteit, zal het nieuwe Europese Research Network TEN-155 als eerste de kloof tussen beschikbare en betaalbare bandbreedte overbruggen. TEN-155 zal Europese researchers voorzien van een basisnetwerk met een capaciteit van 155 Mbps. Het netwerk is gebaseerd op de gedeeltelijk in België ontwikkelde SDH-technologie en verbindt Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. België, Griekenland, Hongarije, Slovenië, Spanje en de Tsjechische Republiek zullen een 34/45 Mbps-aansluiting krijgen aan het network en Luxemburg en Portugal een 10 Mbps-aansluiting. In het ontwerp van het netwerk is tevens voorzien in een uitbreiding van de service naar de VS en andere continenten. De toenemende afhankelijkheid van Internetdiensten voor gemeenschappelijk onderzoek door instellingen en universiteiten in Europa leidt tot steeds hogere eisen aan netwerkcapaciteit. De nationale onderzoeksnetwerken zijn in de afgelopen jaren aan deze vraag tegemoetgekomen door op nationaal niveau de bandbreedte te verhogen tot 155 Mbps. Op pan-Europees niveau was deze bandbreedte echter noch beschikbaar noch betaalbaar tot 1 januari 1998. Het nieuwe netwerk TEN-155 combineert het beste van Internet (IP) en ATM-technologie en biedt een gegarandeerde service-kwaliteit in het geval van ATM, naast een "best effort" IP service. In Antwerpen zitten de universitaire ziekenhuizen, overheidsdiensten en OCMW's reeds enkele jaren op een ATM-netwerk ( metropolitan area network of manap) en het enthousiasme is nauwelijks te temperen. Die primeur was te danken aan de combinatie van een vooruitziende gemeentelijke informaticadienst en het onderzoek rond ATM bij Alcatel Bell. De migratie van TEN-34, het huidige Europese onderzoeksnetwerk dat amper anderhalf jaar oud is, naar het nieuwe netwerk start in de herfst. Net als bij TEN-34 mag Unisource Belgium uit Zaventem de uitbouw voor zijn rekening nemen. Bepaalde bronnen gewagen van een project van 2,4 miljard frank. TEN-155 wordt gerealiseerd door een consortium van alle Europese researchnetwerken met DANTE als coördinerende partner. Het Belgische Belnet neemt uiteraard actief deel. Dat werd in 1993 opgericht om pan-Europese Internetconnectiviteit voor Europese onderzoeksinstellingen te organiseren en te managen. Over additionele contracten wordt nog met andere Europese telecomaanbieders onderhandeld. Het TEN-155 netwerk wordt mee gefinancierd door de Europese Commissie (vierde kaderprogramma). Lode Goukens