Meer info over de Knack-stembus bij Niek Vulsteke (051 26 61 73) of Cindy Lecointre (051 26 64 13)
...

Meer info over de Knack-stembus bij Niek Vulsteke (051 26 61 73) of Cindy Lecointre (051 26 64 13) Meer info over het project in Berlaar: sofiemulders@hotmail.com of tinne.mertens@belgacom.net.Het is verkiezingstijd, en dat merk je ook aan de secundaire scholen. De oudste leerlingen moeten op 18 mei voor het eerst gaan stemmen - de autochtonen dan toch. De scholieren die dit keer nog te jong zijn om een oproepbrief in de bus te krijgen, zullen in 2004 of 2006 wél naar het kieslokaal moeten. Bijna elke school ontplooit dezer dagen dus een initiatief om haar leerlingen politiek bewust te maken, en te informeren. 'Veel leerlingen kijken wel naar De Laatste Show, maar niet naar De Zevende Dag of Polspoel & Desmet. Ze kunnen politici en politieke partijen moeilijk beoordelen op hun standpunten.' Als lerares Nederlands-Engels is Sofie Mulders een van de drijvende krachten achter het verkiezingsproject aan het Instituut Heilig Hart in Berlaar. Samen met leerkracht geschiedenis Tinne Mertens heeft ze een programma uitgewerkt om de leerlingen voor te bereiden op hun eerste keer. 'We proberen alleszins de politiek dichter bij de wereld van de jongeren te brengen', zegt Mulders. 'Net zoals bij volwassenen verschilt de interesse voor de politiek natuurlijk van persoon tot persoon. Maar we stellen vast dat, los van de interesse, zeer weinig leerlingen goed worden geïnformeerd over de inhoudelijke verschillen tussen de politieke partijen. Wij laten hen daarom de partijprogramma's analyseren aan de hand van concrete thema's. Ze mogen dan in de les uitleggen wat het verschil is tussen het drugsstandpunt van de SP.A en dat van de VLD.' Wat in Berlaar opvalt, is dat de leerlingen er ook effectief zullen kunnen stemmen. Ze doen dat na een debat met de kopstukken van zeven Vlaamse politieke partijen. De resultaten zullen niet representatief zijn voor de hele Vlaamse schoolbevolking, maar het gaat dan ook vooral om de ervaring, als oefening voor het echte werk. Ook dit blad kwam op het idee om 16- tot 18-jarigen al eens te laten proeven van de electorale sfeer. Een speciaal ingerichte autobus zal daarvoor tussen 22 april en 7 mei vier scholen bezoeken in elke Vlaamse provincie. De scholen krijgen een simulatie van een kiescampagne, met een stembusslag als orgelpunt. De verkiezingsresultaten die deze rondrit oplevert, kunnen een idee geven over de politieke implicaties van een verlaagde kiesleeftijd. Knack publiceert deze resultaten op 14 mei, enkele dagen voor de eigenlijke stembusgang. Gerry Meeuwssen