Professor emeritus Roger Blanpain is een autoriteit op het gebied van arbeidsrecht. Zoals wel vaker heeft hij ook over het sociaal conflict bij Sabena een eigenzinnige mening.
...

Professor emeritus Roger Blanpain is een autoriteit op het gebied van arbeidsrecht. Zoals wel vaker heeft hij ook over het sociaal conflict bij Sabena een eigenzinnige mening.De staking van de piloten wordt zelfs tot in regeringskringen 'misdadig' genoemd.Roger Blanpain: Piloten horen niet te staken. Een staking mag het publiek niet gijzelen. De piloten ontnemen de mensen hun mobiliteit. Iedereen vindt het logisch dat essentiële openbare diensten niet staken. Ook een staking bij de politie of de spoorwegen zou men onverantwoord vinden. Een staking van de leerkrachten is dat evenzeer. Leerkrachten moeten in hun sociale strijd niet de ouders via hun kinderen gijzelen. Geen stakingsrecht dus voor de piloten?Blanpain: Nee, en daarom moet er een verplichte sociale arbitrage komen door een onafhankelijke scheidsrechter of scheidsrechters. De werkgever en de werknemers moeten zich daarbij neerleggen. Een sociaal bemiddelaar bijvoorbeeld kan enige tijd proberen de beide partijen te verzoenen. Lukt dat niet, dan kan hij als scheidsrechter een akkoord opleggen. In sommige landen bestaat die praktijk. De Verenigde Staten hebben een National Academy of Arbitrators, met professoren, deskundigen en andere onafhankelijke autoriteiten die in sociale conflicten arbitreren. De piloten waren niet bij de onderhandelingen betrokken.Blanpain: Dat is absoluut onredelijk en tegen elk beginsel van de syndicale vrijheid. België hanteert willekeurige regels voor de erkenning van vakbonden - de facto alleen bonden die bij een van de drie grote koepels, ACV, ABVV of ACLVB zijn aangesloten. De Internationale Arbeidsorganisatie heeft België daar bij herhaling voor veroordeeld. Een pilotenvereniging die meer dan 90 procent van de vliegers vertegenwoordigt, is onmiskenbaar representatief. Ze niet bij de sociale onderhandelingen betrekken, is moeilijkheden zoeken. Dat kan niet anders dan mislopen. En het is dus fout gelopen. Passeert Sabena met het referendum onder zijn personeel de vakbonden?Blanpain: In dergelijke dramatische omstandigheden kan het management rechtstreeks het personeel raadplegen. Dat biedt duidelijkheid, want men moet weten dat de werknemers hun vakbondssecretarissen niet kunnen verkiezen.