In Brussel komt een spiritueel centrum met 7.000 yogische vliegers, een investering van vijf miljard frank. Een voorhoede is alvast neergestreken. De Natuurwetpartij waakt.
...

In Brussel komt een spiritueel centrum met 7.000 yogische vliegers, een investering van vijf miljard frank. Een voorhoede is alvast neergestreken. De Natuurwetpartij waakt.DE GOEROE straalt alsof hij lachgas heeft ingeademd. Na een lange, bedwelmende eredienst met veel vedische gezangen en wierookdampen, kondigt de hoogbejaarde Maharishi Maresh Yogi de stichting aan van een nieuw orgaan, de Verenigde Naties voor de Wereldvrede. In Brussel wil hij nu een spiritueel centrum voor 7.000 yogische vliegers oprichten. De Maharishi, die in de jaren zestig bekend werd als de goeroe van The Beatles en de hippie-beweging, is sinds 1958 de grondlegger van de transcendente meditatie (TM), een yoga-techniek. Zo'n tweeduizend mensen zijn op deze vollemaansdag naar zijn ?hoofdstad? in het Nederlandse dorp Vlodrop gekomen, waar hij sinds 1990 in een klooster in de bossen woont. Het fraaie domein met vijvers en fonteinen, waar 400 volgelingen permanent leven, wordt afgeschermd door bewakers met honden, die iedereen nauwgezet controleren. De vaak in Indiase gewaden getooide bezoekers volgen de ceremonie buiten op een groot scherm. Slechts enkele tientallen respectabele en gefortuneerde gasten mogen op kousevoeten in een met vlaggen en guirlandes opgesmukt zaaltje de plechtigheden van nabij volgen. Vlakbij ?Zijne Heiligheid? mogen alleen een aantal Indiase pandits plaatsnemen, allemaal in lotushouding. De staat van de wereld is zeer alarmerend, het is hoog tijd voor actie, bezweert hen de Maharishi. Doctor Bevan Morris, een van de in lichte maatpakken gestoken glimmende heren van de Natuurwetpartij, roept meteen op tot een fondsenwerving voor het centrum in Brussel. Korte tijd later heeft hij in het zaaltje al vijftien miljoen dollar (een half miljard frank) ingezameld. Het is maar een begin : het spiritueel centrum een nieuw te bouwen dorp rond een centrale koepel zou bij de vijf miljard frank kosten. Een voorhoede van zeventig yogische vliegers heeft alvast het hotel Nouvelle-Orléans in Waver afgehuurd en speurt nu naar een terrein van vijftig tot honderdvijftig hectaren, waarop een waterbron en een bos moeten aanwezig zijn. IMPERIUM.'s Middags nuttigen de aanhangers een prakje van biologische groenten met een soort karnemelk. In een tent vinden de erg prijzige producten van de Maharishi Technology Corporation gretige afnemers : ayurvedische kruidenpreparaten, levensverlengende tabletten, buffelmelkboter en ongepelde rijst, shampoo's en pommades, boeken en video's, en vooral veel foto's en prentkaarten die de wijze trekken van de goeroe op zijn voordeligst laten uitschijnen. In Vlodrop is dezelfde waar in een slijterij te koop. Nog meer commerciële maatschappijen ondersteunen de TM-beweging, die minstens vijf miljoen adepten zou tellen. Veel intellectuelen en zakenmensen vallen nog voor deze combinatie van oosterse spiritualiteit en westerse wetenschap. Sinds de Maharishi in de jaren vijftig uit de Himalaya afdaalde, waar hij zijn leermeester Guru Dev diende, is zo een heus wereldimperium ontstaan : leefgemeenschappen, dorpen, scholen en universiteiten in alle continenten. De leiders van de Belgische Natuurwetpartij, ingenieur Jaak Huyghe en criminoloog Paul Nieuwdorp, zijn nog niet transcendent genoeg om tot de privé-suite van de goeroe te worden toegelaten. Het zijn twee oudgedienden van de TM-beweging, die in België in de VZW Aasci georganiseerd is. Transcendente meditatie is een simpele techniek gebaseerd op het inwendig herhalen van een geheime mantra, die men van de Maharishi opgegeven krijgt om in twintig minuten tot volledige rust en zuiver bewustzijn te komen. Meer omstreden is dat groepsmeditatie ook het collectieve bewustzijn van de hele bevolking op een hoger niveau zou tillen en dat een positief effect in de wijde omgeving uitgestraald zou worden. Daardoor zouden misdaden en verkeersongevallen prompt met twintig procent dalen, ziektes op drie jaar met de helft afnemen, aandelenmarkten en economische groei stijgen, staatsschulden en belastingen verminderen en dat alles ?door wetenschappelijk onderzoek bewezen.? Dat werd vorige week nog omstandig uiteengezet in het Brusselse hotel Palace, tijdens de door 500 afgevaardigden bijgewoonde internationale conventie van de Natuurwetpartij. Enkele jaren geleden vroeg de Maharishi zijn leerlingen om overal politieke afdelingen op te richten, wat al in vijftig landen is gebeurd, waardoor de Natuurwetpartij ?de snelst groeiende partij ter wereld? heet te zijn. Dat laatste blijkt wel niet uit de verkiezingsresultaten : 0,1 procent in België vorig jaar. Elders komt de partij al evenmin van de grond. In Kroatië zou er een parlementslid zijn, in Guadeloupe een adjunct-burgemeester, in Nederland een gemeenteraadslid in Lelystad (waar een Maharishi-dorp is gevestigd), en in enkele landen nog een paar lokale vertegenwoordigers. Maar de vedette van de conventie van vorige week was de Amerikaanse quantumfysicus John Hagelin, ?Amerika's volgende president?. In Amerika zou de Natuurwetpartij, met enkele honderdduizenden leden, al ?de derde grootste partij? zijn. VIERKANTSWORTEL.De conventie in Brussel werd, zoals gewoonlijk, afgesloten met een sessie yogisch vliegen voor gevorderden : op witte, verende matrassen begonnen dertig volgelingen, na vijf minuten meditatie in volkomen stilte, vanuit kleermakerszit op en neer te huppelen, glimlachend maar ook amechtig kreunend, botsend en over elkaar heen vallend. Het kikkerachtige springen, een grappig en ontluisterend gezicht, wordt hoppen genoemd, of het eerste stadium van de levitatie, het echte zweven. Yogisch vliegen is onderdeel van het doorgedreven TM-sidhi meditatieprogramma. Wanneer één procent van de bevolking aan gewone transcendente meditatie doet, zou dat volstaan om een uitstraling van welzijn en harmonie te creëren : het zogenaamde Maharishi-effect. Wanneer men aan yogisch vliegen doet, zou de vierkantswortel van één procent al voldoende zijn om het Maharishi-effect te bekomen. Het cijfer 7.000 is de vierkantswortel van één procent van de wereldbevolking van vijf miljard mensen. Die vreemde theorie zou al enkele keren op beperkte schaal en voor korte tijd uitgeprobeerd zijn. In 1993 streek de Maharishi met 4.000 leerlingen neer inWashington, ?hoofdstad van de misdaad?, en meteen zou de criminaliteit met 18 procent gedaald zijn. Een permanente groep van 7.000 yogische vliegers moet nu in Brussel komen, omdat dat de hoofdstad van Europa is. De Europese Unie is een bron van problemen geworden, kijk maar naar de dolle-koeienziekte, zei de Maharishi. ?Engeland wil Europa vergiftigen. Maar hoe kan het anders, als zelfs de premier zijn voordeur naar het zuiden heeft !? Vorige week werd veel nadruk gelegd op het feit dat volgens de vedische architectuurprincipes de toegang tot een huis, stad of land nooit naar het zuiden gericht mag zijn, of er komt rampspoed over de bewoners. Ook veel aandacht was er voor de ?opzienbarende ontdekking? van de Libanese leider Tony Nader, dat het menselijk brein dezelfde structuur als de cosmos vertoont. Superlatieven en referenties naar ?wetenschappelijke studies? waren niet van de lucht. In Waver wordt er nu in Nouvelle-Orléans, een hotel met 64 kamers, flink wat afgevlogen : vier uur intense meditatie in de voormiddag en vier uur in de namiddag. Een van de zeventig toegewijde, professionele vliegers is de Brusselse leraar Philippe Laumonier, die al dertien jaar als purusha (een soort monnik) in Maharishi-communes woont, als hij niet rond de wereld hopt. ?Door ons werk hier moet de misdaad in Brussel nu meteen met vijf tot tien procent dalen. Als we met 7.000 zijn, moet dat voor heel België een daling met twintig procent geven. Eind jaren tachtig heb ik TM-programma's geleid in de gevangenissen van Senegal, waar president Abdou Diouf zich voor ons openstelde. Meer dan 10.000 gevangenen en 900 cipiers werden onderricht. Het recidivisme daalde met tachtig procent, waardoor drie gevangenissen zelfs gesloten moesten worden. Kijk, president Diouf schreef een brief waarin hij alle landen aanbeveelt om TM in de gevangenis toe te passen.? Velen willen nog grif geloven dat TM rust en ontspanning kan brengen, ook in gevangenissen. Maar iets anders is dat u zegt dat er dankzij TM ook meer regens en betere oogsten in Senegal zijn gekomen ? PHILIPPE LAUMONIER : Door het yogisch vliegen in groep toe te passen, stralen wij een effect op de hele omgeving uit. Meditatie aanleren, is leren om in harmonie met de natuurwet te leven, en het klimaat en de seizoenen maken deel uit van die natuurwet. De natuurwet stuurt alles, van de loop van de grootste planeten tot de beweging van de kleinste atomen. Het uiteindelijke doel van de natuurwet is gelukkig zijn : de hemel op aard. Als ik vlieg, heb ik in eerste instantie de sensatie van intens geluk, zoals wanneer je verliefd bent. Wetenschappelijk komt dat doordat mijn hersengolven coherentie op de alfagolven vertonen. Maar in tweede instantie werk ik dan als een televisiezender die de gelukzaligheid naar anderen uitstraalt. Als purusha zijn wij de experts van de technologie van het bewustzijn. Wij doen de collectieve stress dalen en creëren centra van coherentie en ordelijkheid. Daarom zijn wij hier in Waver nu bezig met ons programma van 24 uren van ?bubbling bliss?. Waarom vindt u het zo erg een sekte genoemd te worden ? Als purusha bent u een soort monnik, u leeft in commune, u hebt een goeroe... LAUMONIER : Wij zijn niet religieus maar spiritueel. Wij leven in harmonie met de natuurwet, en dat heeft niets met godsdienst te maken. Met sekte associeert men vooral negatieve zaken : in een sekte word je afgesneden van je familie, gehersenspoeld, en financieel gepluimd. Welnu, TM is juist op objectieve wetenschap gebaseerd. Ik heb de beste contacten met mijn mama, die mij volledig steunt, ook materieel. En financieel zijn wij zelfbedruipend. De Maharishi noemt zichzelf ?heilig?, en wordt door zijn leerlingen verafgood. JAAK HUYGHE : Heiligheid heeft niet te maken met goddelijkheid zoals in het christendom, maar met ?heligheid?, volledigheid. In de spirituele traditie van India is dat een normale titel. Voor de TM-beweging is de Maharishi natuurlijk een soort label, vandaar zijn foto overal. En als u iemand graag ziet, hangt u toch ook zijn foto aan de muur ? Hijzelf wil die personencultus in elk geval tegengaan. Hij zegt altijd : ik ben een normale mens ; alleen functioneert mijn zenuwstelsel goed, en dat van de meeste andere mensen slechts op minieme capaciteit ; daarom kom ik over als uitzonderlijk. Officiële instanties rekenen jullie vaak bij de sektes. Op dit moment is er zelfs een parlementaire onderzoekscommissie rond sektes. PAUL NIEUWDORP : We hebben vernomen dat de Staatsveiligheid de TM-beweging en de Natuurwetpartij heeft doorgelicht maar als een ongevaarlijke groep bestempeld heeft. U zou zelfs willen dat de overheid later de kosten van jullie spiritueel centrum overneemt ? HUYGHE : Uiteraard streven wij ernaar dat de Europese Unie of de VN het op zich nemen om die groep van 7.000 yogische vliegers te financieren. Dat zou maar een fractie van hun budget kosten : bij de vijf miljard frank om het centrum te bouwen en pakweg twee miljard per jaar om de groep te onderhouden. Een verwaarloosbare kost voor vrede en harmonie. Zelfs van een groep van zeventig mensen, zoals die nu in Waver staat, kan je al het heilzaam effect fysiologisch nagaan, door de urine van de inwoners uit de omgeving te onderzoeken. Dat is in Amerika gemeten. De mensen worden er gezonder van, en het verouderingsproces wordt zelfs omgekeerd. Ook de daling van de misdaadcijfers kan je objectief controleren. Alleen al op gezondheidszorg en justitie kan met deze simpele methoden dus enorm veel bespaard worden. Hetzelfde geldt voor de oriëntatie van gebouwen. Waarom botst het zo tussen Walen en Vlamingen en dreigt België ten onder te gaan ? Omdat de ingang van ons parlement naar het zuiden gericht is ! Dat is absoluut fout en ongunstig. Volgens vedische geschriften leidt dat tot ruzie, conflicten en eventueel de uitroeiing van de bewoners. U kan zeggen : dat is belachelijk. Maar er zijn studies die aantonen dat leegstaande gebouwen in New York vooral naar het zuiden georiënteerd zijn. Het klinkt wel erg simplistisch als uitleg voor complexe politieke en maatschappelijke problemen. Ook dat yogisch hoppen er zijn zelfs kampioenschappen in hoppen blijkt bij buitenstaanders alleen maar op de lachspieren te werken. NIEUWDORP : Dat is het lot van elke grote vernieuwing. Wij zijn van ons gelijk overtuigd zoals Galilei en Einstein dat waren. Maar ook zij werden aanvankelijk weggehoond. Op het ogenblik dat men echt inziet dat onze techniek economisch rendabel is, zal de doorbraak snel volgen. De essentie is gewoon dat je de beste middelen moet aanwenden om een doel te bereiken. Welnu, de huidige middelen falen en zijn onbetaalbaar. De politiek is vastgelopen. Maar ons systeem wérkt. Waarom het dan in godsnaam niet gebruiken ? HUYGHE : Wij blijven dat hoppen demonstreren omdat het niet telt wat uitwendig gebeurt, maar wel wat zich inwendig afspeelt. Ik doe het elke morgen en avond twintig minuten, zonder moe te worden. Misschien kunnen mensen zonder meditatie even hoog opspringen uit kleermakerszit, maar volgens studie heeft dat niet diezelfde coherentie in de hersengolfcurve volgens een EEG. Bij yogisch vliegen denken wij niet : nu ga ik eens hoppen. Nee, je past de meditatietechniek toe, en dat hoppen komt vanzelf als een spontaan proces. Je kan de resultaten fysiologisch meten : de stofwisseling gaat naar beneden met 20 procent, wat anders alleen in diepe slaap gebeurt ; hartslag en ademhalingsritme nemen af ; stresshormonen dalen... Dat gaat inwendig samen met golven van geluk en een intense ervaring van het verenigd veld van alle natuurwetten. Alle problemen ontstaan door schendingen van de natuurwetten. Bijvoorbeeld ? HUYGHE : De Natuurwetpartij komt nu op voor een wereldwijd verbod op genetische manipulatie van voedsel. In de natuur krijg je geen kruisingen van varkens met planten ! Men weet nog maar net hoe een DNA-molecule werkt, maar miljoenen andere dingen weet men nog niet. Toch wil men al de hele boel gaan manipuleren, en dat met de onwetende mens als proefkonijn. Dat is nog gevaarlijker dan de atoombom, zegt Maharishi. De kern is dat wetenschappers hun geëxperimenteer in laboratoria moeten complementeren met innerlijke ervaringen door meditatie. Mensen voelen inwendig spontaan aan wat goed is en niet goed, dat is ook een natuurwet. Met natuurwetten bedoelen wij dus zeker niet alleen de normale wetten van fysica en scheikunde. Lanceert Zijne Heiligheid nu weer een nieuwe organisatie omdat zijn vorige, NWP, mislukt is ? HUYGHE : Wij haalden misschien maar 0,1 procent van de stemmen, maar de persaandacht is toch erg toegenomen : in die zin is NWP een succes geworden. Maharishi zegt dat de situatie binnen afzienbare tijd zal overhellen, dat de natuurwetpartijen de regeringen zullen uitmaken. Ik denk dat er binnen twee, drie jaar al nationale verkozenen in de parlementen zullen zitten, eerst in de derdewereldlanden, daarna ook bij ons. Zeker de groep van 7.000 yogische vliegers zal ons tot het parlement doen doordringen. Als Maharishi nu zijn Verenigde Naties voor de wereldvrede aankondigt, heeft dat te maken met het mislukken van de huidige VN, die alleen maar oorlog en conflicten brengt. Eeuwen van praten en onderhandelen over vrede heeft niets opgeleverd. Omdat men altijd de klassieke middelen voor oorlogsvoering heeft gehanteerd om tot vrede te komen. Wij willen dat men gebruik maakt van middelen die rechtstreeks voor de vrede bedoeld zijn : transcendente bewustzijnstechnieken. Met zijn Verenigde Naties voor Wereldvrede wil Maharishi een tegenbeweging organiseren en roept hij op om in elk land de politieke leiders van zijn ideeën te overtuigen. Het is bijzonder dringend, want er loopt zoveel mis. Vorige week zijn we ons programma bij justitieminister Stefaan De Clerck (CVP) gaan afgeven, die we twee jaar geleden ook al gecontacteerd hadden. Valt het u niet op dat hij in zijn laatste verslag over gevangenissen voor alternatieve bestraffing pleitte, zoals in ons programma staat ? Enkele jaren geleden zijn we het Willy Claes (SP) zelf gaan zeggen dat hij niet mocht beweren alle middelen in Bosnië uitgeput te hebben, als hij de TM nog niet had geprobeerd. Het is belachelijk en naïef om te denken dat de vrede in Europa via onderhandelingen of afschrikking kan worden behouden. Dat blijkt al eeuwen niet te werken. Maharishi heeft in Libanon de proef op de som genomen : in de jaren tachtig zijn daar een paar duizend mensen naartoe gevlogen om te mediteren. De curve van conflicten en dodelijke slachtoffers is toen merkelijk gedaald. Zo had men ook de oorlog in Bosnië of Ruanda meteen kunnen eindigen. Maar jullie willen de klassieke legers niet meteen afschaffen ? HUYGHE : Wij lopen niet mee met de vredesbeweging en hun roep om wapenvermindering. Het leger biedt de bevolking een gevoel van veiligheid, dus willen wij dat behouden. Maar wij willen in het leger een preventie-wing van yogische vliegers oprichten : 1 tot 3 procent van de militairen moet permanent mediteren. Dan krijg je een onoverwinnelijke defensie. De Maharishi-beweging doet ook aan business. In het verleden waren er TM-leraars die klaagden over de afdrachten die ze moesten doen. Nu worden zelfs pretparken gebouwd. NIEUWDORP : Wij hebben niets tegen commercie als het correct gebeurt. Het pretpark dat binnen afzienbare tijd in Noord-Amerika door de goochelaar Dough Henning wordt geopend Vedaland is uiteraard een commercieel project, maar moet tegelijk ook kennis en bewustzijn bijbrengen. Een gewone TM-cursus kost hier 24.000 frank voor zeven lessen van twee uur. De TM-leraar draagt daarvan twintig procent af aan de nationale VZW Aasci, en twintig procent aan de internationale beweging in Vlodrop. Dat gaat niet om miljoenen, hé. Er zijn leraars geweest die de afdrachten weigerden, maar die straften zichzelf, want die konden zich ook niet meer bijscholen. Nu, de Natuurwetpartij is wel de politieke vleugel van de TM-beweging, maar financieel zijn wij autonoom. Wij hebben honderd leden die duizend frank lidgeld betalen, en verder leven we van giften. Vorig jaar hadden we maar een verkiezingsbudget van 300.000 frank. Slotvraag : wat moet ik doen als mijn voordeur pal naar het zuiden gericht is ? HUYGHE : Euh, geen paniek. Er is een ernstig risico dat in de huiskring ruzie, ziekte en dood zal komen. Indien mogelijk, zou u voorlopig de achterdeur moeten gebruiken. En daarna verhuizen. Chris De Stoop Hotel Nouvelle-Orléans is afgehuurd voor de eerste zeventig yogische vliegers : het Maharishi-effect.Philippe Laumonier : Als ik vlieg, voel ik intens geluk én daalt de misdaad in de wijde omgeving. Het eerste stadium van de levitatie : volledige harmonie met de natuurwetten.De Natuurwetpartij in België : Het land gaat ten onder omdat de ingang van het parlement naar het zuiden gericht ligt.