Alsof de regering nog niet genoeg problemen heeft met de aanpak van de coronacrisis, krijgt ze er nu een staking bovenop. De christelijke en socialistische vakbonden roepen op tot een nationale actiedag op 29 maart. Volgens hen heeft het personeel de komende twee jaar recht op een loonsverhoging van meer dan 0,4 procent, het plafond dat de Nationale Arbeidsraad naar voren schuift.
...

Alsof de regering nog niet genoeg problemen heeft met de aanpak van de coronacrisis, krijgt ze er nu een staking bovenop. De christelijke en socialistische vakbonden roepen op tot een nationale actiedag op 29 maart. Volgens hen heeft het personeel de komende twee jaar recht op een loonsverhoging van meer dan 0,4 procent, het plafond dat de Nationale Arbeidsraad naar voren schuift. De syndicale actie krijgt de steun van Paul Magnette, wiens PS deel uitmaakt van de federale regering. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, een van die andere architecten van Vivaldi, blijft er onbewogen bij. 'Magnette staat als socialist achter de socialistische vakbond. Het belangrijkste is dat de regering er koelbloedig mee omgaat.' Hebben de bonden dan geen punt? De 0,4 procent loonsverhoging is wel erg krap. Egbert Lachaert:De lonen stijgen ook met 2,8 procent door de automatische loonindexering. Bovendien hebben heel wat sectoren wel degelijk loonsverhogingen toegekend. Daarnaast heeft de regering een brief geschreven aan de sociale partners om een grotere marge aan te bieden, bijvoorbeeld via eenmalige bonussen. Maar sommige bonden lopen mee in een PTB-discours dat goed klinkt, maar dat ons jobs zal kosten door een concurrentiële handicap. Het Vivaldi-regeerakkoord kijkt voor veel zaken naar het sociaal overleg. Staat dat model onder druk? Lachaert: Er wordt inderdaad op hen gerekend voor de hervorming van de arbeidsmarkt en het pensioensysteem. Net daarom is het belangrijk dat de sociale partners vandaag opnieuw aan tafel gaan. Ik hoop dat ze tot akkoorden kunnen komen, anders zal de regering het moeten oplossen. De PTB stijgt in de peilingen. Kopstuk Raoul Hedebouw zit Magnette op de hielen. Zet dat druk op de stabiliteit van de regering? Lachaert:We moeten ons niet blindstaren op peilingen. De les van de Zweedse coalitie (N-VA, CD&V, Open VLD en MR, nvdr) is dat je elkaar rust moet gunnen als je samen wilt scoren. Door de sfeer op te fokken maak je het alleen maar moeilijker voor jezelf. Ondertussen lonkt het 'rijk van de vrijheid'. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) prikt er een datum op: 11 juli. Tegen de Vlaamse feestdag zal elke meerderjarige minstens één dosis van het coronavaccin gekregen hebben. Is dat haalbaar? Lachaert: Ik heb geleerd dat we voorzichtig moeten zijn met de lat te hoog te leggen. Uiteraard zie ik de vaccinatie-uitrol het liefst zo snel mogelijk gaan, maar de laatste coronacijfers baren zorgen. Dat geldt ook voor de latere leveringen van producenten als AstraZeneca. Ik verwacht enkele moeilijke weken. Dé uitdaging wordt om de derde golf te vermijden. Alleen zo brengen we de heropening van de horeca op 1 mei niet in het gedrang. U zou het debat over de avondklok aanzwengelen. We hebben er nog niet veel van gemerkt. Lachaert: Als liberaal wil ik zo snel mogelijk af van de avondklok. Het komt ook wekelijks ter sprake in de Kamer. Ik vraag vooral de wetenschappelijke onderbouwing van het effect van de avondklok - hoe moeilijk dat ook is. Daarnaast mag het vooral geen automatisme worden. De avondklok moet op elk Overlegcomité op tafel komen. Dat zal ook op de bijeenkomst op 26 maart zo zijn. Met een nieuwe pandemiewet wil de regering een juridisch kader voor de coronamaatregelen. Experts noemen de wettekst ongrondwettelijk. Wat nu? Lachaert: Er is werk aan de tekst. We moeten de kritiek van experts en oppositie serieus nemen. De regering heeft een risico genomen door het wetsontwerp in een vroeg stadium naar de Kamer te brengen. De huidige versie zal ze niet door de strot van het parlement duwen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) blijft de huidige strikte corona-aanpak verdedigen. Zelfs het vasthouden van minderjarigen in de cel, zoals in Ekeren, lijkt hem geen probleem. Steekt dat voor een liberaal? Lachaert: Voor ons is het niet vanzelfsprekend om een pandemie te bestrijden door vrijheden af te nemen. Maar ik verzet me wel tegen de invulling van vrijheid zoals het Vlaams Belang dat begint te doen. Vrijheid betekent niet dat we iedereen opnieuw moeten laten doen wat men wil, want dat zou de vrijheid van de zwakkeren hypothekeren. Ook de N-VA werpt zich op als de échte vrijheidslievende partij. 'Waar zitten de liberalen in de regering?' klinkt het vaak.Lachaert:Zij geeft een nogal egoïstische interpretatie aan het begrip vrijheid. Weet u, ik denk dat de afrekening van de regering-De Croo in de zomer volgt. Tot nu toe heeft de regering een consistente koers gereden. Een silent majority van de burgers snapt dat ook.