De langverwachte toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, vorige week maandag, heeft de ongeduldigen dan ook bijna tot wanhoop gedreven. Men meent te weten wat Powell over de kwestie denkt. En in zijn toespraak heeft hij het ook gezegd: twee staten, een Palestijnse die leefbaar moet zijn naast een Israëlische die veilig moet zijn, dit op basis van VN-resoluties 242 en 338, en het principe land in ruil voor vrede. Zelfs voor Israëlische commentatoren impliceert dat een terugkeer naar de grenzen van 1967. Powell sprak over het einde van de bezetting, het stopzetten van de kolonisatie van de Palestijnse bezette gebieden, het einde van de raids, de wegversperringen en de vernederingen. Van de Palestijnen vroeg hij het stopzetten van het geweld en het aanstoken tot geweld, het oppakken en straffen van terroristen, een 'inspanning van honderd procent'.
...

De langverwachte toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, vorige week maandag, heeft de ongeduldigen dan ook bijna tot wanhoop gedreven. Men meent te weten wat Powell over de kwestie denkt. En in zijn toespraak heeft hij het ook gezegd: twee staten, een Palestijnse die leefbaar moet zijn naast een Israëlische die veilig moet zijn, dit op basis van VN-resoluties 242 en 338, en het principe land in ruil voor vrede. Zelfs voor Israëlische commentatoren impliceert dat een terugkeer naar de grenzen van 1967. Powell sprak over het einde van de bezetting, het stopzetten van de kolonisatie van de Palestijnse bezette gebieden, het einde van de raids, de wegversperringen en de vernederingen. Van de Palestijnen vroeg hij het stopzetten van het geweld en het aanstoken tot geweld, het oppakken en straffen van terroristen, een 'inspanning van honderd procent'.Powell ontvouwde een visie van vrede tussen Israël en de Palestijnen. De weg naar die vrede, zei hij, was uitgetekend in het Mitchell-plan. Dat voorziet in een wapenstilstand, een afkoelingsperiode, vertrouwenwekkende maatregelen zoals het bevriezen van de kolonisatie-activiteiten, en ten slotte, in een gestabiliseerde, gekalmeerde atmosfeer, een terugkeer naar de onderhandelingen, dit keer over het eindstatuut.Om dat plan realiseerbaar te maken, was CIA-baas George Tenet indertijd naar het Midden-Oosten gereisd, en had een 'werkplan' voor een 'echte' wapenstilstand opgesteld. De twee plannen, van Tenet en Mitchell, liggen al maanden ongebruikt op tafel. Want het geweld wil maar niet ophouden omdat niet iedereen belang heeft bij vrede. Bij de Palestijnen de radicalen van Hamas en Islamitische Jihad niet, en ook het PFLP niet. In Israël de uiterste rechterzijde niet, en ook premier Ariel Sharon niet, die zijn kolonisatiepolitiek niet wil stopzetten.De samenwerking tussen Sharon en de rechterzijde loopt gesmeerd. Sharon heeft op eigen houtje de voorwaarde ingevoerd dat zeven dagen van absolute kalmte _ geweldloosheid _ moeten verstrijken (ook zonder stenen gooien), vooraleer het Tenet-werkplan voor een wapenstilstand in werking kan treden. Wanneer de kalmte echt absoluut is, zal Israël bepalen. Ondertussen zal het zich wel blijven 'verdedigen'. Bijvoorbeeld door booby traps te leggen in Palestijns gebied, zoals de 'onontplofte granaat' die vorige week het leven kostte aan vijf kinderen van het Khan Yunis-kamp die er, op weg naar school, tegenaan liepen. EUROPA MAAKT ZICH BELACHELIJKNogal algemeen werd van Colin Powell verwacht dat hij Sharons zeven-dagenprincipe _ dat door de Europese Unie al als ondoenbaar en 'totale onzin' veroordeeld werd _ zou afwijzen zoals hij de kolonisatiepolitiek afwees: als een hinderpaal op de weg naar vrede. Dat deed hij echter niet. En dus werd zijn toespraak uiteindelijk door veel waarnemers beluisterd als een mooie speech te meer, waarin echter niet de praktische middelen aangereikt werden om de beoogde vrede te bereiken _ in casu om de veel geloofde Tenet- en Mitchell-plannen op gang te trappen. In plaats daarvan kondigde Powell aan dat zijn speciale gezant William Burns naar het Midden-Oosten zou terugkeren en dat oud-generaal en de ex-chef van de marines Anthony Zinni met hem mee zou gaan om die wapenstilstand te realiseren. Zinni, zo heet het, moet daar blijven tot de wapenstilstand er is. Hoe hij dat ging doen, werd er niet bij gezegd. En begin december gaat Sharon naar de VS zijn zaak bepleiten. Het is een speciaal moment, zoals men nu vaak hoort rond deze oude oorlog. Voor het eerst, daar is men het over eens, zou er een consensus bestaan tussen de Europese Unie, de VS, Rusland en de VN, én het Israëlische vredeskamp: er moet iets gedaan worden in het Midden-Oosten en de VS moeten dat doen.Vreemd genoeg is precies dát dan de reden die de EU aanhaalt om haar eigen wetgeving te verlaten en Israël te treffen. In het kader van het associatieverdrag met de Unie genieten Israëlische producten van fiscale vrijstellingen in Europa. Nu blijkt dat Israël tal van producten als Israëlisch invoert, die in feite in de Palestijnse bezette gebieden gemaakt worden. De Europese Commissie wou daarvoor de vrijstellingen afschaffen. Israël liet zijn ambassadeur protesteren omdat de EU zich niet met de grenzen van Israël te bemoeien heeft, 'een politiek probleem van het grootste belang'.En de Europeanen hebben, onder impuls van het Belgische voorzitterschap, beslist dat deze affaire geen prioriteit verdient. Met andere woorden, dat Israël de Europese wet mag blijven overtreden. Voor de lieve vrede zijn Europeanen tot alles bereid, ook zichzelf belachelijk maken.Sus van Elzen