De komst van de euro verandert de strategie bij het beheer van een beleggingsportefeuille. De meeste specialisten zijn er inmiddels van overtuigd dat aandeelhouders en obligatiebezitters beter af zullen zijn in het eurotijdperk dan voorheen.
...

De komst van de euro verandert de strategie bij het beheer van een beleggingsportefeuille. De meeste specialisten zijn er inmiddels van overtuigd dat aandeelhouders en obligatiebezitters beter af zullen zijn in het eurotijdperk dan voorheen. Hoe gebeurt eerst en vooral de omschakeling? Vanaf 1 januari 1999 - in de praktijk vanaf maandag 4 januari - is de euro de nieuwe eenheidsmunt op de markten van aandelen, obligaties en afgeleide financiële producten. Uiteraard is dit alleen het geval binnen de landen van de eurozone, zijnde: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Ierland en Finland. De officiële koers van, bijvoorbeeld, het aandeel Barco zal dan niet langer 9900 frank (BEF) zijn, maar wel 243,54 euro (EUR, afronding op 2 cijfers na de komma). Tenminste als 1 ecu (XEU), die gelijk is aan 1 EUR, dan 40,65 frank waard is (zoals recentelijk). Een hele aanpassing, zult u zeggen. Maar geen paniek: ter informatie zullen ook nog slotkoersen in nationale munt worden gepubliceerd. De belegger kan tijdens de overgangsperiode (uiterlijk tot 31 december 2001) beursorders doorgeven in frank, in andere munten van de eurozone of in euro. Als u een order doorgeeft in frank, dan zal uw financiële instelling zorgen voor de omzetting naar euro. De afrekening gebeurt in euro. Alleen het eindbedrag wordt voor u omgerekend in frank. Bij dividenduitkeringen mag de onderneming zelf kiezen tussen nationale munt of euro. Internationaal georiënteerde bedrijven zullen ongetwijfeld onmiddellijk op euro overstappen. VERSCHUIVINGENVoor lopende obligaties verandert er niets op het stuk van rentevoet, looptijd of terugbetalingsvoorwaarden. Aangezien de notering in een percentage van de nominale waarde wordt uitgedrukt (bijvoorbeeld 103,7 procent), ondergaat ook die geen wijziging door de invoering van de euro. De landen van de eurozone hebben wel beslist om alle uitstaande, maar niet fysiek geleverde obligaties in euro om te zetten en alleen nog in die munt nieuwe leningen uit te geven. Van fysiek geleverde obligaties - zoals de zogenaamde Philippe-leningen - verandert de munteenheid niet. Die blijven tot de vervaldag in nationale munt, zelfs als de vervaldag er na 31 december 2001 aankomt. Een emittent (uitgever) kan niet verplicht of verboden worden om uitstaande obligaties in euro om te zetten. Voor het geven van orders geldt dezelfde regel als bij aandelen: u kan kiezen tussen frank en euro. De emittent beslist in welke munt hij de coupon betaalt (frank, euro of andere munt van de eurozone). De financiële instelling rekent desgevallend om. In België zullen de uitoefenprijzen van aandelen opties en beursgenoteerde warrants in euro worden uitgedrukt. De inventariswaarde van beleggingsfondsen die nu in een munt van de eurozone wordt weergegeven, zal in euro worden uitgedrukt. Voor klikfondsen en fixfondsen geldt continuïteit van de contracten tot de vervaldag. De invoering van de euro wijzigt het beloofde aantal kliks en percentages niet. De aandeelhouder zal een evolutie aanvoelen van een landgerichte benadering naar een sectorgerichte aanpak. Portefeuilles zullen na de invoering van de euro niet meer gespreid worden over zoveel procent Belgische, Nederlandse of Franse aandelen, maar men zal gaan spreiden over farmacie, financiële waarden, telecommunicatie, enzovoort. Er komt een Europees referentiekader in de plaats van een nationaal kader, wat grote verschuivingen zal teweegbrengen in de portefeuilles van institutionele beleggers (banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen). Nationale indexen, zoals Bel20 en AEX, zullen aan belang inboeten ten voordele van nieuwe indexen, zoals de Dow Jones Stoxx50. De obligatiebezitter moet eveneens rekening houden met een belangrijke verandering. De rentevergoeding zal veel minder afhangen van het muntrisico, maar des te meer van het debiteurenrisico, dus van de kwaliteit van de emittent. Waardoor een Europese markt zal openbloeien van bedrijfsobligaties - inclusief junk bonds, ofte rommelobligaties. Danny Reweghs