Kristin Arras, Camilia Bléreau en Peggy De Landtsheer, drie actrices uit de vaste kern van de vroegere KNS-Antwerpen, hebben een productie opgezet en lieten zich daarvoor begeleiden door Damiaan De Schrijver van Tg STAN en Peter Van den Eede van De Koe. Het Toneelhuis patroneert de lang niet voor de hand liggende onderneming.
...

Kristin Arras, Camilia Bléreau en Peggy De Landtsheer, drie actrices uit de vaste kern van de vroegere KNS-Antwerpen, hebben een productie opgezet en lieten zich daarvoor begeleiden door Damiaan De Schrijver van Tg STAN en Peter Van den Eede van De Koe. Het Toneelhuis patroneert de lang niet voor de hand liggende onderneming. Het repetitieproces startte bij het werk van Edward Albee en na "veel denken, praten en lezen" is men uiteindelijk bij Lieve Arthur, een scenario van Judith Herzberg (66), aanbeland. De drie dames op de scène, die een hoop slordig bijeengebracht meubilair en ander huisgerief suggereert, graaien gretig in hun KNS-verleden. Ze halen anekdotes op over vedetten en situaties, ze genieten na van verrukkelijke momenten en af en toe wordt een steekje onder water gegeven. Het had een prettig begin kunnen zijn voor een kritische reflex op een niet onbelangrijke theaterperiode, maar meer dan een voortdurend uitmelken van dat begin, compleet met videobeelden en al, komt men niet. Herzbergs Lieve Arthur, dat de ruggengraat van de niet-conventionele voorstelling moet vormen, is tot een onderliggend patroon van secundair belang teruggebracht, en dat is bijzonder jammer. Men kent Herzberg wellicht wel als dichteres, maar een toneelstuk van haar komt in ons land zelden aan bod. Het kan dat De Schrijver en Van den Eede in hun dramaturgie een parallel hebben willen trekken tussen het einde van de KNS en de dood van Arthur, de man van een van de drie zussen, waar het bij Herzberg om gaat. Maar dat blijkt nergens uit de voorstelling. Het kan ook dat ze Lieve Arthur gewoon als een aanleiding wilden gebruiken. Maar dan is niet duidelijk waartoe. Er blijkt wel dat twee zussen iets met Arthur hadden en dat de komst van de bedrogen zus dit geheim aan het licht brengt, waarop deze - na een slaande ruzie met de rivaliserende zus - ervandoor gaat. Van een ineenvlechten door de KNS-actrices van eigen herinneringen met die van de personages van Herzberg is geen sprake. Evenmin is het mogelijk iets op te snuiven van de mooie taal van de schrijfster, haar subtiel woordgebruik, de meerduidigheid van bepaalde uitdrukkingen, haar ironie. Een theatervoorstelling is zelden wat de makers vooraf pretenderen dat ze zal zijn en slechts af en toe wat je er als toeschouwer van verwacht, maar Lieve Arthur is gewoon een mix van gemiste kansen. Reisvoorstellingen. Info: Thassos, 03/235.04.90 of e-mail: thassos@ping.be.Roger Arteel