Johan Van Overtveldt 'Marktzege(n). Zes aanklachten tegen het antiglobalisme', Uitgeverij Pelckmans, 165 blz., euro 15,95.
...

Johan Van Overtveldt 'Marktzege(n). Zes aanklachten tegen het antiglobalisme', Uitgeverij Pelckmans, 165 blz., euro 15,95.De lui van de niet-gouvernementele organisaties die vorige week tijdens de globaliseringsconferentie in de Piet-de-Someraula van de Leuvense universiteit eerste minister Guy Verhofstadt voor valse sympathisant uitscholden, zullen geen boodschap hebben aan het nieuwe boek van Johan Van Overtveldt: Marktzege(n). Zes aanklachten tegen het antiglobalisme. Zo gaat dat in het globaliseringsdebat: twee kampen, elk aan een ander uiteinde van de denkwereld. De anders-globalisten catalogiseren de chief economist van het zakenblad Trends als een aan het kapitaal verkochte figuur, die de gevestigde belangen met veel wijsheden verdedigt. En Van Overtveldt van zijn kant bruist niet van begrip voor de anders-globalisten, die hij steevast anti-globalisten blijft noemen. 'Een harde kern binnen de anti-globalistische beweging is niets meer of niets minder dan oude wijn in nieuwe zakken. Voor traditionele marxisten en gelijkgezinden vormt ruim tien jaar na de voor hun ideeëngoed eigenlijk dodelijke val van de Berlijnse muur de anti-globalistische beweging slechts een middel tot een hoger doel, namelijk de uitbanning van de vrijemarkteconomie en de restauratie van een veel rigider, dirigistisch systeem dat op termijn echter niet anders kan dan uitmonden in economisch, sociaal, democratisch en ecologisch verval. De zege(n) van de vrije markt zal voor deze groep van mensen altijd een onverteerbare realiteit blijven.' Einde debat... De auteur kent de klachten: destructieve speculatie, corruptie, ongelijke inkomensverdeling, kwaliteit van het leefmilieu, uitputting van grondstoffen en energiebronnen en bekommernis voor een goed werkende democratie. Maar met economische auteurs en statistieken achter de hand weerlegt hij minutieus de anders-globale oplossingen. De politiek is té zwak, speelt te veel op eigenbelang, de vrije markt, hoe onvolkomen ook, is een betere creator van welvaart en welzijn. Het is een geloofsbelijdenis. Na een dergelijk onderzoek kunnen voorstellen tot bijsturing niet ontbreken. De alternatieve agenda van Johan Van Overtveldt bevat vijf pakketten. Volledige afbouw van het handelsprotectionisme natuurlijk, de rijke landen zouden er 2,5 procent welvaart bij winnen, de ontwikkelingslanden dubbel zoveel. Nieuw klinkt de gedachte dat, aangezien ontwikkelingshulp niet helpt, giften aan de arme landen efficiënter zijn dan leningen. Er steekt veel gegronde materie in Marktzege(n). Maar alleen de al overtuigden zullen het geloven. G.D.