Het monumentale Casino Kursaal van Oostende uit de Belle Epoque werd tijdens WO II gesloopt. Na de bevrijding schreef men een wedstrijd uit voor een nieuwbouw. De keuze viel op architect Léon Stynen (1899-1990) die reeds in de jaren dertig het Casino van Knokke en Chaudfontaine had ontworpen. Bij de opening in juni 1953 sprak Stynen zijn hoop uit dat Oostende de infrastructuur met zorg zou gebruiken.
...

Het monumentale Casino Kursaal van Oostende uit de Belle Epoque werd tijdens WO II gesloopt. Na de bevrijding schreef men een wedstrijd uit voor een nieuwbouw. De keuze viel op architect Léon Stynen (1899-1990) die reeds in de jaren dertig het Casino van Knokke en Chaudfontaine had ontworpen. Bij de opening in juni 1953 sprak Stynen zijn hoop uit dat Oostende de infrastructuur met zorg zou gebruiken. In de jaren '50 en '60 was het Kursaal een volwaardig cultureel centrum met boeiende exposities, concerten en theatervoorstellingen. Daarna volgde een zwarte periode van complete verwaarlozing door de concessiehouder en het stadsbestuur. Om een nieuwe dynamiek te geven, werd in 1994 een architectuurwedstrijd georganiseerd, twee bureaus kozen voor behoud, twee voor nieuwbouw. De Brit Norman Foster presenteerde een elegant project dat echter te groot was omdat Oostende op dezelfde locatie ook een hotel en appartementen wilde bouwen. De enige en correcte mogelijkheid was een uitbouw in zee, zoals bOb Van Reeth het voorstelde. De Oostendenaars waren boos, Van Reeth werd teruggefloten. Na veel discussie werd het Casino beschermd als monument en kreeg het Antwerps architectenbureau Storme Van Ranst de complexe opdracht het monument te renoveren en te restaureren. De hoofdoptie was het uitzicht op de zee vanuit de grote zaal met 1800 plaatsen te herstellen. De lompe betonnen toneeltoren werd gesloopt en de scène werd verlaagd. De speelzaal met de roulettes werd verplaatst, de grote Paul Delvaux-zaal werd weer toegankelijk gemaakt en de immense foyer kreeg opnieuw zijn oorspronkelijke allure. In het Casino zijn er meer eetmogelijkheden toegevoegd zoals een restaurant bovenaan de westgevel met uniek panoramisch uitzicht. Bouwtechnisch was het een hele klus, het beton was zwaar aangetast door de agressieve zeelucht. De betonherstellingen en de vervanging van alle ramen vormen ook een groot deel van het totale budget van 30 miljoen euro. Op 17 december wordt het Casino Kursaal met een concert van het Oostendse wonderkind Arno heropend. Pas tegen het voorjaar zal alles operationeel zijn. De koningin der badsteden heeft opnieuw een volwaardige infrastructuur op Europees niveau. Hopelijk draagt men ditmaal meer zorg voor het gebouw van Stynen. Het eindresultaat is geslaagd en toont nogmaals dat met verbeelding en vakkennis een bouwwerk dat door velen reeds was afgeschreven, opnieuw tot leven kan komen. M.D.