Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (VLD) stuurt de Vlaamse Dienst voor Interne Audit én het Rekenhof naar Export Vlaanderen, de Vlaamse overheidsinstelling die de uitvoer van bedrijven ondersteunt met subsidies en promotieactiviteiten. Moerman wil weten of nieuwe berichten over een grijp- en graaicultuur bij Export Vlaanderen stroken met de waarheid.
...

Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (VLD) stuurt de Vlaamse Dienst voor Interne Audit én het Rekenhof naar Export Vlaanderen, de Vlaamse overheidsinstelling die de uitvoer van bedrijven ondersteunt met subsidies en promotieactiviteiten. Moerman wil weten of nieuwe berichten over een grijp- en graaicultuur bij Export Vlaanderen stroken met de waarheid. De twee instanties zullen aankloppen bij de directeur van Export Vlaanderen, Koen Allaert. Hij kwam op 1 oktober 2003 over van Alcatel Bell en is de vijfde directeur in minder dan negen jaar tijd. Kort na zijn aantreden was er al een pittig rapport van het Rekenhof, dat onder meer een rode kaart gaf voor diverse vergoedingen die oud-directeur Hans De Belder na zijn vertrek in 2000 bleef ontvangen. Veel effect had die terechtwijzing echter niet, zodat twee ambtenaren van Export Vlaanderen in 2004 met een rist grieven naar burgemeester Freddy Willockx (SP.A) van Sint-Niklaas trokken. Hun klachten sloegen bijvoorbeeld op bonussen van 20.000 euro voor directieleden, renteloze leningen voor andere personeelsleden, gehaspel met vliegtuigtickets en een peperdure verhuizing naar nieuwe kantoren aan de Noordlaan in Brussel (de totale huurkosten zijn met bijna 25.000 euro per maand gestegen). Van Geert Mareels, in de vorige regeer- periode kabinetschef van Vlaams vice-minister-president Renaat Landuyt (SP.A), vernam Willockx dat er bij Export Vlaanderen sprake was van kleptocratie. Maar een brief van Willockx op 5 november aan Moerman had slechts één resultaat: Allaert weerlegde alle klachten en daarmee leek de kous af. Tot de klokkenluiders bij Export Vlaanderen vorige week met de hulp van Vlaams parlementslid Eloi Glorieux (Groen!) hun verhaal aan DeStandaard sleten. Glorieux: 'De directie doet alsof ze geen overheidsinstelling leidt. Zowel intern als bij het toekennen van opdrachten worden de openbare bestuursregels vaak niet gevolgd. De raad van bestuur en de revisoren worden hierover niet geïnformeerd.' Minister Moerman zag vorige week eerst geen reden voor een nieuwe externe audit van Export Vlaanderen omdat de klokkenluiders volgens haar anoniem bleven. Pas toen uit de brief van Willockx bleek dat het tweetal wel degelijk bereid is om rechtstreeks met haar te spreken, gaf ze de opdracht voor een dubbele doorlichting. Om zeker te zijn dat ze het meent, wil Glorieux haar interpelleren in het Vlaams parlement en houdt hij een initiatief achter de hand om een onderzoekscommissie op te richten. P.M.