Op het hoofdkwartier van de Centrale Kiescommissie in Moskou bevindt zich een enorme muur vol schermen. Als in een panopticum kunnen commissieleden de gang van zaken in duizenden kiesbureaus tegelijk opvolgen. H...