Na een bittere strijd van bijna zes jaar hadden de Asmogendheden onder aanvoering van Duitsland, Japen en Italië de oorlog verloren. Op initiatief van de overwinnaars werd in augustus 1945 de grondslag gelegd van een nieuwe internationale organisatie, een opvolger van de Volkenbond, met als voornaamste opdracht het bewaren van de wereldvrede.
...