ANNELOTTE:Vox staat voor de stem van de studenten. Het blad wordt uitgegeven door S. Co. Co., de studentenkoepel die zich bezighoudt met de organisatie van sport, cultuur en sociale zaken. Dingen waar andere verenigingen minder tijd in steken of die moeilijker te organiseren zijn. Zo houden we een veiligheidsweek waarin alle zaken die studenten aangaan, aan bod komen. De brandweer komt uitleggen wat CO2-vergiftiging is, de federale politie komt met de BOB-bus, het Vlaamse Kruis geeft een initiatie EHBO. Er gaat ook veel aandacht naar de veiligheid van fietsen.
...

ANNELOTTE:Vox staat voor de stem van de studenten. Het blad wordt uitgegeven door S. Co. Co., de studentenkoepel die zich bezighoudt met de organisatie van sport, cultuur en sociale zaken. Dingen waar andere verenigingen minder tijd in steken of die moeilijker te organiseren zijn. Zo houden we een veiligheidsweek waarin alle zaken die studenten aangaan, aan bod komen. De brandweer komt uitleggen wat CO2-vergiftiging is, de federale politie komt met de BOB-bus, het Vlaamse Kruis geeft een initiatie EHBO. Er gaat ook veel aandacht naar de veiligheid van fietsen. Sport, cultuur en sociale zaken organiseren voor een hele universiteit lijkt veel, maar het Limburgs Universitair Centrum is een kleinschalige universiteit, op één centrale campus, dus dat valt best mee. Jammer genoeg hebben we hier op de campus minstens zes verschillende academische kalenders. Er is altijd wel iemand die examens heeft, dat maakt de planning van activiteiten wel moeilijk. Er wordt nu wel geprobeerd om de verschillende evaluatiemomenten op elkaar af te stemmen, maar dan moeten de faculteiten het eens worden en dat lijkt erg moeilijk te zijn. ANNELOTTE: Natuurlijk, al zal het anders zijn dan in Leuven of Antwerpen. De studenten vormen een hechte groep en de verenigingen werken regelmatig samen. We hebben faculteitsverenigingen, zoals aan elke universiteit, en daarnaast is er BOMB (Beter Omgaan met Beleggen), een beleggingsclub, SOS (Students on Stage), de toneelvereniging, en CCG, Christelijke Campus Gemeenschap, een studentenparochie. Hoewel we een pluralistische universiteit zijn, is er een studentenpastor die elke week een soort samenzijn organiseert. De muzikale studenten kunnen zich aansluiten bij studentenfanfare het Ambifaarke. En er is natuurlijk S. Co. Co. Het grote probleem is dat er te weinig zalen zijn om iets te organiseren. Er is hier elke avond wel iets te doen: cantussen, fuiven, dropping, sport. Er zijn ook fakbars, waar de dranken goedkoper zijn. Met oudejaar is er een galabal. ANNELOTTE: We hebben hier een doopreglement dat strikt genoeg is om de veiligheid te garanderen, maar ruim genoeg om de gebruikelijke smeerboel te maken. Elke vereniging moet een verzekering afsluiten voor zijn doopactiviteiten. Je laten dopen is geen verplichting, maar als je later in het presidium van de faculteit wil, dan moet je wel gedoopt zijn. ANNELOTTE: Er zijn introductiedagen en er worden mentoren gezocht die de nieuwelingen wegwijs maken op de campus en ook uitleg geven over de vakken en over de manier van lesgeven. Dat kun je natuurlijk wel in een brochure zetten, maar het is fijner als je het hoort van iemand die in die richting zit. Nieuwelingen kunnen de mentoren ook aanspreken als ze iets niet weten. We nemen de eerstejaars ook mee naar de avondactiviteiten, zodat ze snel mensen leren kennen. ANNELOTTE: Onze sportraad regelt alles samen met de sportcoördinator. We hebben een ruime sportzaal op de campus. Dit jaar hebben we ook een rooster opgesteld, zodat je weet welke sport welke avond beoefend wordt. ANNELOTTE: De cultuurraad organiseert veel en dit jaar pakt SOS zelfs Shakespeare aan. Verder zijn er natuurlijk films en concerten, maar daarvoor gaan we meestal naar Hasselt. ANNELOTTE: Het LUC bestaat nog maar dertig jaar en dat wil zeggen dat er maar weinig oude kamers zijn. Voor wat je krijgt, zijn de prijzen ook niet te hoog: ergens tussen de 125 en de 250 euro. Maar voor studenten is het toch duur. Dat komt omdat er kamers te kort zijn. Het LUC zelf heeft geen koten. De meeste studenten zitten rond de campus in Diepenbeek. Sommigen verkiezen een stadsomgeving en trekken naar Hasselt, bussen naar onze campus zijn toch gratis vanuit Hasselt. Wat wel duur is, zijn de handboeken. Je gebruikt die soms wel verschillende jaren, maar toch. Cursussen worden door de universiteit verspreid en die zijn betaalbaar. ANNELOTTE: In het restaurant en cafetaria is het eten behoorlijk en niet te duur. Echt klagen mogen we niet: we hebben goede contacten met de verantwoordelijke. Als vereniging kunnen we ook makkelijk iets organiseren in het restaurant. ANNELOTTE: De Raad voor Studentenvoorzieningen is paritair samengesteld: studenten en personeel. Die bespreken de prijzen in het restaurant en van de koten, subsidies voor de verenigingen, praktische problemen op de campus, maar ook de studiebeurzen, de studieleningen, de woonsubsidies. Prima georganiseerd.