Hoe ziet u de toekomst van de Gazastrook?

MUSTAFA BARGHOUTHI: Ik ben bezorgd. De ware toedracht van wat er in de Palestijnse gebieden gebeurt, dringt niet door, omdat de Israëli's hún versie van het verhaal perfect weten op te dringen. Dat is niet nieuw: het Israëlische verhaal domineert al twee jaar lang. Afgezien van de vreselijke gebeurtenissen in de bezette gebieden, slagen wij er maar niet in om ook de Palestijnse versie ingang te doen vinden.
...

MUSTAFA BARGHOUTHI: Ik ben bezorgd. De ware toedracht van wat er in de Palestijnse gebieden gebeurt, dringt niet door, omdat de Israëli's hún versie van het verhaal perfect weten op te dringen. Dat is niet nieuw: het Israëlische verhaal domineert al twee jaar lang. Afgezien van de vreselijke gebeurtenissen in de bezette gebieden, slagen wij er maar niet in om ook de Palestijnse versie ingang te doen vinden. BARGHOUTHI: De terugtrekking stellen de Israëli's aan de hele wereld voor als het einde van de bezetting. Maar dat klopt helemaal niet. In werkelijkheid is de Gazastrook omgetoverd tot één grote gevangenis. Israël heeft alléén zijn kolonisten teruggetrokken. Maar het behoudt de controle over personen- en goederenverkeer dat het gebied in- en uitgaat. Als de Israeli's zich écht terugtrekken, waarom krijgen de Palestijnen dan ook geen échte soevereiniteit? Waarom moeten we de toestemming vragen aan Israël om een haven aan te leggen? Waarom blijft het luchtruim door Israël gecontroleerd? Niemand durft het zo te stellen, maar de grote vraag luidt: blijft de bezetting in werkelijkheid niet bestaan? BARGHOUTHI: Inderdaad. Onder het voorwendsel dat het een grote toegeving heeft gedaan in Gaza, probeert Israël unilateraal de belangrijkste thema's van het conflict op te lossen. De facto gebeurt dat door de bouw van de muur. Dat is niet zomaar een muur: hij zal drie keer zo lang en twee keer zo hoog zijn als de Berlijnse Muur. Bovendien scheidt hij de Palestijnse gebieden onderling van elkaar af. Hij vernietigt de economie, en beperkt de garantie op een goede gezondheidszorg omdat ziekenwagens vaak urenlang worden tegengehouden aan checkpoints. Op sommige plaatsen verhindert hij ook kinderen om naar school te gaan, omdat ze door het verloop van de muur urenlang moeten omlopen. Daarnaast is er nog de segregatie van het wegennet, dat de Israëli's subtiel hebben uitgebreid. Palestijnen kunnen geen gebruik maken van het wegennet van Israëli's. Dat is wat er daadwerkelijk gebeurt. Daarom roepen we de internationale gemeenschap op, om voor het eind van het jaar een vredesconferentie bijeen te roepen, waar we dat allemaal kunnen aankaarten. BARGHOUTHI: Uiteraard. Maar dat doen ze niet. Landen als Zweden, België en Nederland, die geloven in mensenrechten en die internationaal humanitair recht ondersteunen, aanvaarden voetstoots dat ze op militair vlak met Israël blijven samenwerken. Dat begrijp ik niet. BARGHOUTHI: Eerst en vooral moet de Europese Unie beslissen dat ze een rol wil. En dat betekent: dat ze onafhankelijk wordt van Amerika. Maar daarin staat de Europese Unie niet alleen: ook Rusland en de Verenigde Naties laten zich domineren door de VS.