Ik ben totaal verrast, ja.' Dat zegt voormalig SP.A-parlementslid Louis Vanvelthoven over de beslissing van het congres van de Vlaamse socialisten om de verkoop, het bezit en het gebruik van cannabis te legaliseren.
...

Ik ben totaal verrast, ja.' Dat zegt voormalig SP.A-parlementslid Louis Vanvelthoven over de beslissing van het congres van de Vlaamse socialisten om de verkoop, het bezit en het gebruik van cannabis te legaliseren. Vanvelthoven leidde in 1997 in de Kamer een parlementaire werkgroep over drugs. Het eindrapport lag aan de basis van een beleid dat tot op vandaag geldt. Het zet in op preventie, ontrading en schadebeperking. En parketten werken met een richtlijn om de laagste prioriteit te geven aan de vervolging van meerderjarigen die slechts een kleine hoeveelheid cannabis op zak hebben voor eigen gebruik en die geen overlast bezorgen. LOUIS VANVELTHOVEN:Dat klopt.Tijdens de parlementaire debatten in 1997 gingen ook stemmen op om voor cannabis toleranter te zijn. Vooral aan Franstalige zijde waren er voorstanders. Maar zowat alle Vlaamse partijen hebben toen de hakken in het zand gezet. Ze wilden niet verder gaan dan het voorwaardelijk gedogen van een beperkt bezit voor eigen gebruik door meerderjarigen. VANVELTHOVEN: Ja. Hij heeft bewezen dat hij werkt en dat er een draagvlak voor is. Het Nederlandse gedoogbeleid, dat bij onze noorderburen zelf onder vuur ligt, heeft voldoende aangetoond dat het geen zin heeft om in Europa een eiland te creëren waar het kweken, verkopen en gebruiken van cannabis wettelijk is. Niemand wil op deze manier een golf van drugsproblemen over zich heen krijgen. Niet in ons land en niet in de rest van Europa. VANVELTHOVEN: Hij heeft volkomen gelijk. Als de SP.A na de verkiezingen aan regeringsonderhandelingen kan deelnemen, moet ze zeker niet meteen een legalisering van cannabis aankaarten. Andere partijen rond de tafel zullen daar ook niet over willen praten. VANVELTHOVEN: Dat denk ik ook. Maar ik beschouw de congresbeslissing eerder als een accident de parcours dan als een weloverwogen partijstandpunt. VANVELTHOVEN:Ik ben het volmondig met haar eens. Ik wil niet betweterig klinken, maar in mijn tijd heb ik verschillende congressen geleid. Van die ervaring weet ik dat deze uitkomst niet mogelijk was geweest als het congres van vorig weekend grondig was voorbereid. Patrick Martens'SP.A moet zeker geen legalisering aankaarten.'