De monopolies van de Europese staatsloterijen liggen al een paar jaar onder vuur. De Europese Commissie ontving al meerdere klachten vanuit de privésector, en tegen sommige lidstaten werden inbreukprocedures opgestart. Ons land bleef daarvan gespaard, hoewel de vraag of de Belgische gokmarkt nu al dan niet geliberaliseerd moet worden, ook hier voor beroering zorgt.
...

De monopolies van de Europese staatsloterijen liggen al een paar jaar onder vuur. De Europese Commissie ontving al meerdere klachten vanuit de privésector, en tegen sommige lidstaten werden inbreukprocedures opgestart. Ons land bleef daarvan gespaard, hoewel de vraag of de Belgische gokmarkt nu al dan niet geliberaliseerd moet worden, ook hier voor beroering zorgt. Het is dan ook geen evidente kwestie. De Belgische staat dreigt 98 miljoen euro aan inkomsten te verliezen als het monopolie van de Nationale Loterij wordt opgeheven. Dat berekende het gerenommeerde studiebureau London Economics in 2006. Als privébedrijven de Belgische loterijmarkt zouden overnemen, zou het geld namelijk vooral naar de winnende spelers vloeien - en naar de aandeelhouders van de gokbedrijven - in plaats van naar de staat, en de overheidsinstellingen die via de Lotto subsidies krijgen. Tot nader order behoudt de Nationale Loterij haar monopoliepositie. Zelf meent ze dat dit nodig is, vanwege 'het gevoelige karakter van de sector'. Maar de concurrentie via het internet rukt gestaag op. Het aanbieden van onlinekansspelen is dan wel verboden in ons land, het houdt privébedrijven zoals Unibet niet tegen om hier te opereren vanuit het verre Malta - waar Unibet wél een kansspellicentie heeft. Unibet en de Nationale Loterij vechten het momenteel uit in een juridisch steekspel, maar ook in andere Europese landen zoals Nederland en Frankrijk wordt Unibet het vuur aan de schenen gelegd. Iets waar iedereen het wél over eens is: er moet een Europese richtlijn ter zake komen om duidelijkheid te scheppen. En, niet onbelangrijk, om gokverslaving tegen te gaan door strenge spelregels op te stellen. Die Europese richtlijn is echter nog niet voor morgen. De werkgroep die hem moet uitdenken, werd pas in 2007 opgericht. Daarna moet de trage gang door het Europees Parlement nog aanvangen, dus de Europese spelregels worden hoop en al afdwingbaar tegen 2010. In België is men alvast begonnen met eigen regels op te stellen. Tijdens de vorige regeerperiode kwam toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) op de proppen met een wetsontwerp om enkele internetbedrijven voortaan een betrouwbaarheidscertificaat toe te kennen - naar analogie met de gang van zaken bij de casino's. De wet zou internetgokken legitimeren, voor zover de bedrijven de Belgische fiscale spelregels naleven en naar Europees recht handelen. Het werk van Onkelinx raakte echter niet af, maar huidig minister van Justitie Jo Vandeurzen (Cd&V) heeft zich geëngageerd om het te voltooien. Nog tijdens deze regeerperiode, klinkt het op zijn kabinet. Celine De Coster