Jobs, jobs, jobs: het is de zelfverklaarde prioriteit van de regering-Michel I. Net als overal in Europa is de Belgische economie voortdurend op zoek naar investeringen. Valeria Pulignano (KU Leuven) vroeg 194 personeelsdirecteurs van in België actieve multinationals naar hun tewerkstellingsbeleid. Opmerkelijke vaststelling: voor amper een op de vier bedrijven zijn de loonkosten belangrijk bij de toewijzing van nieuwe investeringen. 'O...

Jobs, jobs, jobs: het is de zelfverklaarde prioriteit van de regering-Michel I. Net als overal in Europa is de Belgische economie voortdurend op zoek naar investeringen. Valeria Pulignano (KU Leuven) vroeg 194 personeelsdirecteurs van in België actieve multinationals naar hun tewerkstellingsbeleid. Opmerkelijke vaststelling: voor amper een op de vier bedrijven zijn de loonkosten belangrijk bij de toewijzing van nieuwe investeringen. 'Op enkele arbeidsintensieve sectoren na zien we dat de loonkosten voor bedrijven in België geen beslissende rol spelen', zegt Pulignano. 'Bedrijven zijn vooral geïnteresseerd in werknemers die specifieke vaardigheden hebben.' VALERIA PULIGNANO: Op korte termijn kan dat de competitiviteit verhogen, maar je kunt er geen duurzaam economisch model op bouwen. Het is zelfs een zeer riskante strategie, omdat je niet weet wat de andere economieën gaan doen. Als Duitsland tegelijk met België beknibbelt op lonen en sociale bescherming, komen we in een neerwaartse spiraal terecht. Een economie die enkel op lage lonen is gebaseerd, creëert geen jobs of vooruitgang. Koopkracht is en blijft de basis van duurzame economische groei. PULIGNANO: Ik denk dat het een ontzettend slecht idee is om het Duitse model toe te passen op België. In Duitsland zelf komen ze erop terug. Het Duitse systeem, waar nu pas een minimumloon wordt ingevoerd, heeft een situatie van werkende armen gecreëerd. Op termijn werkt dat averechts. Duitsland heeft destijds deregulerende maatregelen geïntroduceerd om de werkloosheid terug te dringen. Nu de werkloosheid opnieuw laag is, willen de werkgevers zelf weer meer sociaal overleg. Het is de enige manier om een duurzaam economisch model uit te bouwen. De sterke betrokkenheid van werknemers en vakbonden is een van de redenen van het Duitse succes. PULIGNANO: Zo kunnen ze voorkomen dat bedrijven enkel op basis van lonen concurreren. Je moet ervoor zorgen dat een sector niet verzandt in anarchie. In het Verenigd Koninkrijk is de decentralisatie te ver doorgeslagen, waardoor bedrijven volledig vrij zijn om te doen wat ze willen. Dat zorgt voor meer ongelijkheid en heeft alleen maar sociaal schadelijke effecten. Jeroen Zuallaert