Minder dan een week nadat Open VLD'er Philippe De Backer was beëdigd als staatssecretaris moest hij in een commissievergadering in de Kamer al vragen beantwoorden. 'Daar ging nachtelijk studiewerk aan vooraf. Gelukkig kon ik terugvallen op de briefings van kabinetsmedewerkers die de dossiers al langer opvolgen', zegt De Backer in de schaduw van het Antwerpse MAS.
...

Minder dan een week nadat Open VLD'er Philippe De Backer was beëdigd als staatssecretaris moest hij in een commissievergadering in de Kamer al vragen beantwoorden. 'Daar ging nachtelijk studiewerk aan vooraf. Gelukkig kon ik terugvallen op de briefings van kabinetsmedewerkers die de dossiers al langer opvolgen', zegt De Backer in de schaduw van het Antwerpse MAS. PHILIPPE DE BACKER: Daarover zullen we in de komende weken beslissen. Ik heb mij altijd geëngageerd voor de Antwerpse politiek, maar als Europees Parlementslid viel dat veel mensen niet zo op. Nu kan ik me als staatssecretaris ook inzetten voor Antwerpse dossiers. We hebben in de stad een goede ploeg met Annemie Turtelboom, Willem-Frederik Schiltz, Claude Marinower en veel jonge partijleden. De dynamiek die in de partij heerst, moeten we nu naar buiten zien te brengen. DE BACKER: Enkel Annemie kon dat schepenambt opnemen aangezien je daarvoor in de gemeenteraad moet zitten. Ze had dan ontslag moeten nemen als viceminister-president in de Vlaamse regering. Die keuze hebben we toen niet gemaakt. DE BACKER: Annemie zag zelf in dat ze niet meer kon functioneren, nadat haar moedige beslissing om een energieheffing in te voeren zozeer gepersonaliseerd was geraakt. DE BACKER: Ik deed heel graag aan politiek in Europa. Het werk dat we daar doen is niet altijd even zichtbaar, maar het is wel belangrijk. Ik heb meegewerkt aan de liberalisering van de spoorwegen. Die komt er in in 2023 en dat zal de NMBS aansporen om haar dienstverlening te verbeteren. Ik was ook met bevoegdheden bezig die ik nu als staatssecretaris moet opvolgen. De laatste wet waarover ik in het Europees Parlement heb gestemd ging over privacy. Europa kan nu boetes van vier procent van de omzet opleggen aan bedrijven zoals Facebook. En ze zullen zich niet langer allemaal in Ierland kunnen vestigen omdat de privacycommissie daar maar anderhalve voltijdse medewerker heeft. De regels zullen in heel Europa gelden. Ik wil wat privacy betreft vooral tot eenvoudigere regels komen en ervoor zorgen dat grote en kleine bedrijven in alle transparantie met beschikbare data aan de slag kunnen. Zij kunnen daarmee diensten ontwikkelen waar mensen op zitten te wachten. De overheid zit zelf op een berg informatie, zoals over energieverbruik en mobiliteit, waar bedrijven interessante toepassingen mee kunnen ontwikkelen. DE BACKER: Mensen moeten die afweging zelf maken. Welke data willen zij opgeven om er welke diensten voor in de plaats te krijgen? Alleen moet iedereen wel weten waar het over gaat. Ik heb mijn administratie gevraagd op te lijsten wie in welke databanken zit. Veel Belgen denken dat we alleen een rijksregisternummer van hen hebben, terwijl we natuurlijk over veel meer informatie beschikken. Denk maar aan gegevens over de sociale zekerheid, gezondheidszorg en het strafregister. Voor een deel moeten we dus aan bewustmaking doen. DE BACKER: Ik denk van niet. Het kan dat mensen na de aanslagen even moeite hadden om het hoofd koel te houden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ook onze premier als liberaal de privacy van iedereen zal respecteren. We moeten naar een nieuw evenwicht, in die zin dat nieuwe technologieën veel meer mogelijk maken. De inlichtingendiensten hebben niet méér gegevens nodig. Het is bijvoorbeeld volkomen buiten proportie om de vingerafdrukken van alle Belgen in een databank op te nemen. Wel moeten we de opsporingsmethoden verbeteren. Waarom zou je de hooiberg waarin inlichtingendiensten op zoek moeten naar een naald nog groter willen maken ? Dat heeft geen zin. Ook hier is Europese samenwerking en uitwisseling van gegevens zinvoller. DE BACKER: Er zijn verschillende soorten van sociale dumping. Buitenlanders werken hier soms voor drie of vier euro per uur. Ze worden uitgebuit, en daar moeten we hard tegen optreden. We zullen daarom in juli 96 extra inspecteurs aannemen. Het probleem is dat de regels vaak niet worden toegepast. Ik heb gevraagd een lijst op te stellen van de tien landen die de meeste mensen naar hier detacheren, en van het loonkostenverschil met België. Als de loonkosten in een land hoger zijn dan wat werknemers uit dat land hier kosten, wordt er fraude gepleegd. Dat moeten we beter controleren. Daarom reis ik binnenkort naar Bulgarije en Roemenië. De huidige regels moeten gewoon worden toegepast. DE BACKER: Ik heb in de commissie Transport gezeten en daarin spelen onze havens een grote rol. De Noordzee is met de windmolenparken belangrijk voor onze energievoorziening. Ik zal de ministers van energie Marghem en Tommelein helpen in de transformatie naar duurzame en betaalbare energie. DE BACKER: Dat is wel de bedoeling, ja. (lachje) We gaan werk maken van een heel energietransitieplan. DOOR PETER CASTEELS, FOTO'S FRANKY VERDICKT'Buitenlanders werken hier soms voor drie of vier euro per uur. Daar moeten we hard tegen optreden.'