Vlaams Blok (1)
...

Vlaams Blok (1)Waarom doet iedereen zo paniekerig over de groeimogelijkheden van het Vlaams Blok ("De man van de laatste kans", Knack nr. 10)? Dit zijn de laatste of voorlaatste verkiezingen waarin het Blok in Brussel een belangrijke rol kan spelen. Ten laatste in 2006 zullen er dankzij de versoepelde naturalisaties in Brussel vier keer meer migrantenkiezers zijn dan Vlaamse kiezers. Zelfs als àlle Vlaamse Brusselaars dan op het Blok stemmen, zullen ze geen invloed hebben op het beleid. Hun stemmen zullen geneutraliseerd worden door de stemgerechtigde migranten. In Vlaanderen zal dat proces langzamer verlopen, maar in Brussel is de ondergang van het Blok een kwestie van tijd. Ik verwacht nu een grote overwinning. Maar het zal de laatste zijn.Vlaams Blok (2)Hoe bestrijd je het Blok? Door het dood te zwijgen of door het via kritische vragen met zijn interne contradicties te confronteren, zoals Knack dat deed? Ik heb wel de indruk dat u het probleem onderschat en in het bijzonder de impact die Johan Demol buiten Brussel zou kunnen hebben. Hij zal niet alleen in Brussel als stemmenmagneet voor extreem-rechts fungeren. Als lijstduwer voor de Senaat kan hij die nefaste rol in heel Vlaanderen spelen. Het Blok dweilt met hem trouwens alle Vlaamse steden af. In Brussel zal het effect zwaarder wegen omdat het Blok daar de democratische instellingen kan blokkeren, maar een Demol-effect in Vlaanderen zou toch ook een politieke verschrikking zijn. Had men die man niet beter zijn gang laten gaan als commissaris van Schaarbeek? Er waren natuurlijk redenen genoeg om Demol te ontslaan, maar politiek gezien was het een kortzichtige beslissing.Vlaams Blok (3)Wie leest wat SP-voorzitter Fred Erdman over het Blok zegt ("We moeten opkomen tegen kanker", Knack nr. 10), begrijpt meteen waarom die partij ondanks haar hatelijke programma voortdurend groeit. Hij presteert het namelijk om niet één actueel probleem aan te snijden. Hij biedt niet één keer een alternatief voor de simplistische thema's van het Blok over het onveiligheidsgevoel of over migranten. Hij heeft niet één idee om de voedingsbodem van het Blok weg te nemen. Dus roept hij het spook van de Tweede Wereldoorlog op: fascisme, nazisme, holocaust. Dat werkt misschien bij de oudere kiezer, maar bij jongeren slaat dat helemaal niet aan. Het Blok moet bestreden worden omdat het een racistische partij is met een onmenselijk antimigrantenstandpunt en een middeleeuwse visie op strafrecht. Dàt zijn de thema's van de huidige tijd.Vlaams Blok (4)Erdman is bang voor het Blok en wellicht ook voor zijn portefeuille. Hij blijft dus anderen ophitsen. Maar haat heeft nooit wat anders geoogst dan oorlog. Erdman schaadt vooral het waarachtige socialisme.Vlaams Blok (5)Erdman betreurt dat hij geen kiesdrempels kan invoeren of kiesdistricten manipuleren om slechte stemmen te doen verloren gaan. Waar denkt hij aan? Beboeten van onkuise politieke gedachten en ongeoorloofd stemgedrag? Stemrecht voorbehouden aan burgers met een politiek braafheidsbrevet? Invoeren van een eenpartijstelsel? Hij geeft mij de indruk de democratie te willen beschermen door ze de nek om te wringen.Vlaams Blok (6)We mogen blij zijn dat Fred Erdman de regels van de democratie nog niet veranderde. Hij ziet het namelijk als zijn "plicht" naar de meest efficiënte middelen te grijpen om de democratie te redden. Het ondemocratische gehalte van het Britse kiessysteem - de winnaar krijgt alles - wordt al jarenlang op de korrel genomen, maar Erdman ziet dat als een middel om de democratie te redden. Misschien ontgaat het Fred Erdman, maar Vlaanderen heeft een hekel aan betutteling, etatisme, corporatisme, profitariaat en leugens. Zijn partij heeft daar de laatste jaren in uitgeblonken. Van dat soort democraten, spaar ons Heer.Johan Leman (1)Waarom gedragen wij Vlamingen ons als verwende kinderen die zich bedreigd voelen als anderen in deze samenleving de kans krijgen ons op lange termijn nog rijker te maken ("Met dit Vlaanderen doe ik niet mee", Knack nr. 9)? Zijn we vergeten dat we ons pakweg zeventig jaar geleden nauwelijks konden voeden en ten hoogste op zondag een beetje vlees hadden? We zijn inmiddels een van de rijkste regio's in Europa geworden, omdat we daar zelf in geloofden. Ons respect voor de anderen en de mogelijkheid tot goedheid die daarin ligt besloten, zijn de eerste normen die bij me opkomen als ik landen van Centraal-Europa bezoek. Het ware verstandiger daar wat meer energie in te steken dan te zitten kankeren op al wat ons irriteert. Dat dient immers alleen om een politieke beslissing te verkopen.Johan Leman (2)Ik heb geen problemen met de doelstellingen van Leman. Ik heb alle begrip voor zijn teleurstelling en verontwaardiging. Maar soms lijkt het me dat hij een goede zaak verdedigt met slechte argumenten. Vlaanderen en Lombardije zijn inderdaad zeer welvarende regio's. Rijkdom leidt inderdaad vaak tot materialisme en individueel of collectief egoïsme. Maar dat verklaart het succes van de Lega Nord of het Vlaams Blok niet helemaal. Een deel van het kiezerspubliek van het Blok is net te vinden in sociale groepen die geen aansluiting vonden bij de toenemende welvaart, die vroeger traditioneel stemden voor de socialisten of het ACV. Die bewegingen zouden zich eens moeten afvragen waarom ze van die kiezers zijn vervreemd. Leman maakt ook een tactische fout als hij probeert de criminaliteit in Brussel te reduceren tot enkele incidenten die een overgrote weerklank krijgen. De onveiligheid en de criminaliteit in Brussel zijn helaas maar al te reëel. Het Blok werd precies groot doordat alle andere partijen in dat opzicht een struisvogelpolitiek voerden. Alle pogingen om dat onderwerp dood te zwijgen of te minimaliseren, wekken bij de gemiddelde kiezer alleen maar meer ergernis en meer verontwaardiging op. Het Blok speelt daar handig op in. Slachtoffers van criminaliteit krijgen daardoor nog meer dan vroeger het gevoel dat ze alleen door het Vlaams Blok ernstig genomen worden. Demol lacht in zijn gebalde vuistje.PapzakgeneratieIn "De generatie van de papzakken" (Knack nr. 10) wijst men het onderwijs en dus de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding met de vinger. Ik ben zo'n leerkracht en heb 26 jaar ervaring. Ik ervaar dat de eerste fout bij de ouders ligt: daar kweekt men de wil en de zin tot bewegen. Die ouders tonen echter weinig belangstelling voor de fysieke en mentale fitheid van hun kinderen. De leerlingen volproppen met theoretische kennis is genoeg. Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de gezondheidszorg. Vrijstellingen voor de lessen LO worden te pas en te onpas uitgeschreven. Het fenomeen van de inactiviteit zal de volksgezondheid op termijn fortuinen kosten. Ook het onderwijs en de school zelf dragen bij tot de verzwakking van de conditie van de jongeren. In het gemeenschapsonderwijs werd het aantal lesuren lichamelijke opvoeding per week van drie naar twee teruggebracht. Dat was een eerste bezuiniging. Dan daalde de lesactiviteit door leraressen aan jongens en leraren aan meisjes te doen lesgeven, hoewel ze net andersom hun opleiding genoten. Nu is er al sprake om de klassen gemengd lichamelijke opvoeding te laten volgen. Dat experiment mislukte al in Nederland en Duitsland, nochtans hoogstaande sportlanden. Nogal logisch, denk maar aan een voetbalwedstrijd tussen twee gemengde teams. De meeste LO-leerkrachten zijn zeer goed opgeleide vakmensen, die vaak zelf nog actief sporten buiten het lesgeven. Ze zijn zeker overtuigd van de waarde van hun vak, waarbij niet enkel het fysieke aspect aan bod komt, maar ook andere zaken: karaktervorming bijvoorbeeld en sociale aspecten. Zou het échte gevaar er niet in bestaan dat die mensen gedemotiveerd worden nu men een voor een hun troeven afpakt?Linda Asbergh-Mouakri, Brussel.,Wesley Van Wal, Turnhout.,Sofie Devos, Gent.,Tuur Briers, Antwerpen.,Hubert Spons, Tongeren.,Peter De Schouwer, Steenokkerzeel.,Jef Van Rooy, Oud-Turnhout.,Johnny Albes,Marlies Hanssen, Hasselt.