De naam onthult hij pas donderdag, als het nieuwe 'mondiale magazine' aan de pers wordt voorgesteld. Maar over het concept wil toekomstig hoofdredacteur Gie Goris al wel het een en ander kwijt. 'We gaan voor een maandblad dat nieuw is, stevig en to the point. Met het buitenland als voornaamste onderwerp. Inhoudelijk zal het magazine zich voornamelijk richten op concrete verhalen van mensen uit de hele wereld. Verhalen die de toenemende globalisering van onze aardbol, en al de gevolgen daarvan, een gezicht geven.'
...

De naam onthult hij pas donderdag, als het nieuwe 'mondiale magazine' aan de pers wordt voorgesteld. Maar over het concept wil toekomstig hoofdredacteur Gie Goris al wel het een en ander kwijt. 'We gaan voor een maandblad dat nieuw is, stevig en to the point. Met het buitenland als voornaamste onderwerp. Inhoudelijk zal het magazine zich voornamelijk richten op concrete verhalen van mensen uit de hele wereld. Verhalen die de toenemende globalisering van onze aardbol, en al de gevolgen daarvan, een gezicht geven.' Dat er ingespeeld wordt op de gegroeide interesse voor de anti-globaliseringsbeweging, wordt expliciet aangegeven. De anti-globalisten zelf vormen trouwens uitdrukkelijk een doelpubliek, al ziet Goris het ook ruimer: 'Iedereen met een brede mondiale interesse moet zich kunnen terugvinden in dit blad.'Vlaanderen kende tot nu toe twee derdewereldbladen: Wereldwijd Magazine, waar Goris vandaan komt, en De Wereld Morgen. Beide bladen berichtten jarenlang over het 'kleinere' wereldnieuws, steevast vanuit het perspectief van de gewone man. Wereldwijd deed dat als professionele opvolger van de missionaire blaadjes, De Wereld Morgen als volwassen geworden periodiek van de 11.11.11-campagne. Maar van een ideologische muur, evangelisch tegenover uitgesproken niet-confessioneel, was alleen in de begindagen sprake. Terwijl Vlaanderen ontzuilde, groeiden de twee langzaam naar elkaar toe. Goris: 'We merkten dat onze magazines in de praktijk steeds meer op mekaar gingen lijken. We hanteerden een soortgelijke aanpak en behandelden soortgelijke thema's. Eén keer plaatsten we zelfs zonder het te weten dezelfde foto op de cover. Ook binnen ons lezerspubliek bestond er een overlapping. Een kwart van de abonnees van De Wereld Morgen las ook Wereldwijd, en omgekeerd had tien procent van de Wereldwijd-lezers ook een abonnement op De Wereld Morgen.' Praktisch was een fusie in de loop van de jaren dus mogelijk geworden. Maar dat ze er nu ook komt, had te maken met zakelijke overwegingen. Ondanks subsidies bleek de leefbaarheid van beide publicaties meer en meer in het gedrang te komen. Wereldwijd, dat in de hoogdagen van katholiek Vlaanderen nog 80.000 abonnementen verkocht, dook onlangs onder de grens van de 10.000 abonnees. En De Wereld Morgen moest het op het eind zelfs met de helft minder doen. Op 5 maart valt het eerste nummer, 68 pagina's dik, bij de oude en de nieuwe abonnees in de bus. Een losse verkoop komt er niet. De vzw Wereldmediahuis, met zes ngo's als leden, zal het blad beheren. Vormgeving, advertentiewerving, abonnementenbeheer en druk worden de komende twee jaar uitbesteed aan Roularta. Die niet-redactionele samenwerking heeft als gevolg dat ook de abonnees van Knack het mondiale magazine voortaan gratis toegestuurd krijgen. Volgende week de eerste keer. Gerry Meeuwssen