'Beweging: een topgeneesmiddel.' Dr. Tony Swinnen, uitgeverij Globe, euro 15.
...

'Beweging: een topgeneesmiddel.' Dr. Tony Swinnen, uitgeverij Globe, euro 15.Dat schrijft dokter Tony Swinnen in zijn boek Beweging: een topgeneesmiddel, dat een dezer dagen bij uitgeverij Globe verschijnt. Volgens Swinnen, van 1975 tot 1980 voorzitter van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, bestaat geen enkel geneesmiddel dat op zoveel terreinen inwerkt als beweging. En zoals voor elk medicament hoort hier ook een bijsluiter bij, vindt hij. Hiernaast zijn bijsluiter voor het geneesmiddel 'Beweging'. Beweging Elke actieve persoon Alle vormen van bewegen zijn aanbevolen. Soms zal men een keuze maken onder de geneesmiddelen waarbij de concentratie, uithouding, kracht, lenigheid of coördinatie aangepast zijn aan de doelstelling. Beweging is aanbevolen bij eender welke aandoening. In specifieke omstandigheden zal het aanbevolen zijn om de behandeling te onderbreken, zoals b.v. bij een beenderfractuur. Maar ook dan blijft het aangewezen om de niet aangetaste lichaamsdelen in beweging te houden. Beweging is aangewezen bij het ontwikkelen van uithouding, kracht, lenigheid en soepelheid. Deze therapeutische eigenschappen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling, het handhaven of herwinnen van praktisch alle vitale functies van het menselijk lichaam. Naargelang van de indicaties zal het accent meer komen te liggen op uithouding, kracht, lenigheid of coördinatie. Er zijn geen tegenaanwijzingen bekend voor het geneesmiddel Beweging. Wie evenwel lange tijd inactief is geweest, moet de nodige tijd nemen om de dosis progressief op te bouwen. Indien bepaalde spiergroepen buiten gebruik zijn geweest, kan er in de beginfase stramheid en spierpijn optreden. Dit is echter geen reden om de therapie te onderbreken. In de meeste gevallen wijzen ze erop dat het geneesmiddel Beweging noodzakelijk is, doordat de ondervonden hinder veeleer het gevolg is van een verkeerde levensstijl. Als algemene regel geldt hierbij: luister naar uw lichaamstaal. Zo zal een beklemming achter het borstbeen of een onregelmatig ritme tijdens de inspanning wijzen op een overbelasting. Men zal dan het tempo moeten aanpassen en de geneesheer verwittigen. Bij suikerziekte kan een verhoogd verbruik van energie de suikerspiegel fel doen dalen (moeheid, flauwte, zweten). Het gebruik van snel opneembare suikers (snoep, suikerdrank, koffie met enkele klontjes) zal de klacht vlug doen verdwijnen. Het is noodzakelijk om samen met de geneesheer een eventuele aanpassing van de andere medicatie te overwegen. Bij verhoogde bloeddruk zijn krachtoefeningen af te raden, omdat ze een extra belasting voor het hart vormen. Op een bepaalde leeftijd zal men rekening moeten houden met de mogelijkheid tot vallen, zekere bij vochtige en gladde voetpaden. Aangepast schoeisel en goed afdrogen na de Beweging is daarom aangeraden. Bij koud weer is het goed een sjaal voor neus en mond te doen, om op die manier de lucht voor te verwarmen en het hart en de longen niet extra te belasten. Bespreek altijd alle ongemakken met uw arts. Ook hier zal de aandacht voor de lichaamstaal op eventuele wisselwerkingen wijzen. Meestal zal het volstaan de dosis of de wijze van bewegen aan te passen. Zelden is er een reden om met het geneesmiddel Beweging definitief te stoppen. De dosering is afhankelijk van elk individu. Om een gunstig effect te bereiken, is de aanbevolen dosis 3 à 4 maal 20 à 30 minuten per week. Vroeger achtte men de nodige dosering zeer hoog. De laatste wetenschappelijke tests wijzen echter uit dat vooral de regelmaat van bewegen en niet de eenmalige extreme toepassing van belang is. Bij een goede voorlichting vóór de behandeling met Beweging zal zelden een overdosering zich voordoen. Een voorafgaand gesprek moet duidelijk maken wat men moet ondernemen in noodgevallen. Op het gebruik van Beweging staat geen leeftijdslimiet. Het is aangewezen om dit geneesmiddel van jong tot oud in zijn dagelijks leven in te bouwen. Aanpassingen van duur en intensiteit kunnen, in overleg met de geneesheer, worden besproken.