JA

Tijdens een debat onlangs stelde een bedrijfsleider dat zijn bouwbedrijf vorig jaar voor het eerst niet gegroeid was doordat hij geen geschikt personeel vond. Dat tekort op de arbeidsmarkt, in het bijzonder bij knelpuntberoepen zoals ingenieurs, informatici en verpleegkundigen, moeten we dringend wegwerken. Een van de oplossingen is economische migratie. Het verkeer van werknemers tussen de nieuwe en de oude lidstaten van de EU wordt in principe vrij vanaf mei 2009, maar die datum wil ik vervroegen. Ik heb liever dat Oost-Europeanen bij ons komen werken dan dat onze bedrijven naar ginds verhuizen. Buitenlandse werknemers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als onze eigen mensen, dat spreekt voor zich. Ook uit landen van buiten de EU moeten we economische migratie toelaten. Nu al kunnen hooggeschoolden, ingenieurs uit China of India bijvoorbeeld, een arbeidskaart krijgen om in de EU te komen werken. Dat systeem moet worden uitgebreid naar andere beroepen, schrijnwerkers, lassers en technisch tekenaars bijvoorbeeld. Om onze sociale zekerheid op peil te houden en de vergrijzing op te vangen, moeten we ook onze eigen werklozen maximaal begeleiden en activeren.
...

Tijdens een debat onlangs stelde een bedrijfsleider dat zijn bouwbedrijf vorig jaar voor het eerst niet gegroeid was doordat hij geen geschikt personeel vond. Dat tekort op de arbeidsmarkt, in het bijzonder bij knelpuntberoepen zoals ingenieurs, informatici en verpleegkundigen, moeten we dringend wegwerken. Een van de oplossingen is economische migratie. Het verkeer van werknemers tussen de nieuwe en de oude lidstaten van de EU wordt in principe vrij vanaf mei 2009, maar die datum wil ik vervroegen. Ik heb liever dat Oost-Europeanen bij ons komen werken dan dat onze bedrijven naar ginds verhuizen. Buitenlandse werknemers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als onze eigen mensen, dat spreekt voor zich. Ook uit landen van buiten de EU moeten we economische migratie toelaten. Nu al kunnen hooggeschoolden, ingenieurs uit China of India bijvoorbeeld, een arbeidskaart krijgen om in de EU te komen werken. Dat systeem moet worden uitgebreid naar andere beroepen, schrijnwerkers, lassers en technisch tekenaars bijvoorbeeld. Om onze sociale zekerheid op peil te houden en de vergrijzing op te vangen, moeten we ook onze eigen werklozen maximaal begeleiden en activeren. In 2006 is de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst opgericht om de grote fraudecarrousels, die inderdaad bestaan, aan te pakken. We zijn waakzaam. We willen een triple win realiseren: zowel de migrant, ons land als het land van herkomst moet er beter van worden. Van wat migranten hier verdienen, stroomt er heel wat terug naar hun land van herkomst, een veelvoud van wat we aan ontwikkelingshulp besteden. Dus laat die economische migratie maar zo snel mogelijk op gang komen. Wij willen in alle openheid discussiëren over de vraag of economische migratie nodig is en zo ja, volgens welke modaliteiten we die het best organiseren. Maar vooralsnog is dat niet aan de orde. Eerst moeten we ervoor zorgen dat de werkgevers werklozen hier niet discrimineren. Dat gebeurt nog te vaak. Voorts moeten ze meer investeren in opleiding: sinds 1998 moeten zij daar 1,9 procent van hun budget aan besteden, maar daar zien we tot nu toe weinig van. Als ze bijvoorbeeld een welbepaalde informaticaspecialisatie nodig hebben, kunnen ze daar oudere informatici in het bedrijf voor opleiden, in plaats van nieuw bloed uit India te importeren. Studeren met behoud van loon is een andere mogelijkheid die we voluit moeten benutten. In het project 'Cel 600' bijvoorbeeld, kan personeel uit de zorgsector zich omscholen tot verpleegkundige, een knelpuntberoep. We moeten werk maken van een vrij verkeer van werknemers in Europa, en wie hier verblijft en werkt of uitzicht heeft op werk, moeten we regulariseren, zoals de minister voorstelt. Maar laten we daarmee beginnen. Turtelboom komt mooi tegemoet aan de vraag van de werkgeversorganisaties, maar houdt onvoldoende rekening met de belangen van de landen van herkomst. Ook in Polen veroudert de bevolking en zijn er intussen knelpuntberoepen. Anders gezegd: het zou schandalig zijn als we ons tekort aan medisch personeel oplossen door verpleegkundigen uit zwart Afrika te importeren. Nee, want het zijn niet de ministers maar de bedrijven die bepalen of de werklozen van hier voorrang krijgen of niet. Zolang de controle niet scherper en de pakkans niet groter wordt, zal een aantal malafide werkgevers mensen illegaal laten werken. Economische migratie toelaten zal de wanpraktijken niet doen verdampen. Dat kan alleen door een strikt handhavingsbeleid. Tijdens een debat onlangs stelde een bedrijfsleider dat zijn bouwbedrijf vorig jaar voor het eerst niet gegroeid was doordat hij geen geschikt personeel vond. Dat tekort op de arbeidsmarkt, in het bijzonder bij knelpuntberoepen zoals ingenieurs, informatici en verpleegkundigen, moeten we dringend wegwerken. Een van de oplossingen is economische migratie. Het verkeer van werknemers tussen de nieuwe en de oude lidstaten van de EU wordt in principe vrij vanaf mei 2009, maar die datum wil ik vervroegen. Ik heb liever dat Oost-Europeanen bij ons komen werken dan dat onze bedrijven naar ginds verhuizen. Buitenlandse werknemers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als onze eigen mensen, dat spreekt voor zich. Ook uit landen van buiten de EU moeten we economische migratie toelaten. Nu al kunnen hooggeschoolden, ingenieurs uit China of India bijvoorbeeld, een arbeidskaart krijgen om in de EU te komen werken. Dat systeem moet worden uitgebreid naar andere beroepen, schrijnwerkers, lassers en technisch tekenaars bijvoorbeeld. Om onze sociale zekerheid op peil te houden en de vergrijzing op te vangen, moeten we ook onze eigen werklozen maximaal begeleiden en activeren. In 2006 is de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst opgericht om de grote fraudecarrousels, die inderdaad bestaan, aan te pakken. We zijn waakzaam. We willen een triple win realiseren: zowel de migrant, ons land als het land van herkomst moet er beter van worden. Van wat migranten hier verdienen, stroomt er heel wat terug naar hun land van herkomst, een veelvoud van wat we aan ontwikkelingshulp besteden. Dus laat die economische migratie maar zo snel mogelijk op gang komen. Wij willen in alle openheid discussiëren over de vraag of economische migratie nodig is en zo ja, volgens welke modaliteiten we die het best organiseren. Maar vooralsnog is dat niet aan de orde. Eerst moeten we ervoor zorgen dat de werkgevers werklozen hier niet discrimineren. Dat gebeurt nog te vaak. Voorts moeten ze meer investeren in opleiding: sinds 1998 moeten zij daar 1,9 procent van hun budget aan besteden, maar daar zien we tot nu toe weinig van. Als ze bijvoorbeeld een welbepaalde informaticaspecialisatie nodig hebben, kunnen ze daar oudere informatici in het bedrijf voor opleiden, in plaats van nieuw bloed uit India te importeren. Studeren met behoud van loon is een andere mogelijkheid die we voluit moeten benutten. In het project 'Cel 600' bijvoorbeeld, kan personeel uit de zorgsector zich omscholen tot verpleegkundige, een knelpuntberoep. We moeten werk maken van een vrij verkeer van werknemers in Europa, en wie hier verblijft en werkt of uitzicht heeft op werk, moeten we regulariseren, zoals de minister voorstelt. Maar laten we daarmee beginnen. Turtelboom komt mooi tegemoet aan de vraag van de werkgeversorganisaties, maar houdt onvoldoende rekening met de belangen van de landen van herkomst. Ook in Polen veroudert de bevolking en zijn er intussen knelpuntberoepen. Anders gezegd: het zou schandalig zijn als we ons tekort aan medisch personeel oplossen door verpleegkundigen uit zwart Afrika te importeren. Nee, want het zijn niet de ministers maar de bedrijven die bepalen of de werklozen van hier voorrang krijgen of niet. Zolang de controle niet scherper en de pakkans niet groter wordt, zal een aantal malafide werkgevers mensen illegaal laten werken. Economische migratie toelaten zal de wanpraktijken niet doen verdampen. Dat kan alleen door een strikt handhavingsbeleid. samengesteld door jan jagers