Mensen met een verstandelijke, fysieke of andere beperking hebben evengoed en vaak zelfs meer nood aan ondersteuning voor hun geestelijke gezondheid. Maar hoe kun je als hulpverlener of ouder ondersteuning op maat bieden, zoals wanneer je cliënt of kind weinig of niet talig is? Geënt op gekende psychotherapeutische denkkaders zochten de auteurs van Gewoon en anders?! creatief naar manieren om ondersteunde communicatie, en dus ook psychotherapie, bij mensen met een beperking mogelijk te maken. Allen zijn of waren de auteurs als hulpverlener werkzaam bij Heder, een voorziening in Antwerpen voor mensen met een beperking. Met dit praktijkhandboek delen ze eigen ervaringen en die van cliënten om bijzondere ontmoetingen, voorbij beperkingen, mogelijk te maken.

- Gewoon en anders?! Geestelijke gezondheidszorg bij mensen met een beperking. Winny Ang, Sofie Bettens, Ilse Hardy, Lieve Kiebooms, Marleen Pirotte en Veerle Verboven, Gompel & Svacina, 2019, 169 blz., ISBN 9789463711234.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.