In de kelders van de Staatsveiligheid liggen 7 kilometer archiefdocumenten: inlichtingendossiers, veiligheidsonderzoeken en administratie sinds 1944. Op basis van de archiefwet wilde Karel Velle, directeur van het Algemeen Rijksarchief, al in 2010 alle documenten ouder dan 30 jaar laten overbrengen naar het Rijksarchief. De Staatsveiligheid legde echter bezwaren op tafel (classificatie van documenten, privacy van betrokkenen, vertrouwelijkheidsrelatie met buitenlandse diensten), en he...