Doel van zijn rebellie is 'verstandig rechts', waarvoor er volgens Ward Beysen in de VLD geen plaats meer is, 'politiek onderdak' verschaffen. De dwarse Beysen kan zich niet vinden in de verruimingsoperatie van VLD-voorzitter Karel De Gucht. Het Antwerpse europarlementslid vindt dat de partij te zeer naar links is opgeschoven en meent te weten dat ook heel wat liberale kiezers de huidige 'links-liberale' koers niet smaken. 'Uit de stroom van positieve reacties leid ik af dat ik de juiste beslissing genomen heb en dat de VLD-leiding het ongenoegen bij de militanten ruimschoots onderschat', zei Beysen zondag, triomfantelijk en duidelijk in zijn nopjes met de ruime media-aandacht voor zijn druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie.
...

Doel van zijn rebellie is 'verstandig rechts', waarvoor er volgens Ward Beysen in de VLD geen plaats meer is, 'politiek onderdak' verschaffen. De dwarse Beysen kan zich niet vinden in de verruimingsoperatie van VLD-voorzitter Karel De Gucht. Het Antwerpse europarlementslid vindt dat de partij te zeer naar links is opgeschoven en meent te weten dat ook heel wat liberale kiezers de huidige 'links-liberale' koers niet smaken. 'Uit de stroom van positieve reacties leid ik af dat ik de juiste beslissing genomen heb en dat de VLD-leiding het ongenoegen bij de militanten ruimschoots onderschat', zei Beysen zondag, triomfantelijk en duidelijk in zijn nopjes met de ruime media-aandacht voor zijn druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie. Blijft de vraag waarom Ward Beysen precies nu, kort voor de federale verkiezingen van 18 mei, de VLD verlaat. Het is bekend dat de politieke ambities van de 63-jarige Beysen niet op nationaal maar op lokaal niveau liggen. Ward Beysen heeft, niet vrij van enige zelfoverschatting, zijn zinnen op het burgemeesterschap van Antwerpen gezet. Als samenwerking met het Vlaams Blok daarbij kan helpen, sluit hij dat niet uit. 'Het Vlaams Blok is een partij zoals alle andere partijen', aldus Beysen, voor wie het cordon sanitaire 'niet hoeft'. Beysen is natuurlijk niet vergeten dat het Vlaams Blok de VLD in 2000 het burgemeesterschap van Antwerpen aanbood. Maar Beysen kan niet wachten tot 2006. Karel De Gucht leek immers niet van plan hem in 2004 nog een kans te geven om zijn parlementaire mandaat te verlengen. Beter is het dan het Liberaal Appel nu al in de strijd te gooien, nu de geestelijke vader nog enige nationale bekendheid geniet en dankzij zijn zetel in het Europees parlement over meer financiële en logistieke middelen beschikt om campagne te kunnen voeren. Met het oog op de federale verkiezingen zal Beysen waarschijnlijk 'gemene zaak maken' (De Gucht) met Leo Goovaerts, de uit de gratie gevallen gewezen penningmeester van de VLD, die twee weken geleden ook al de oprichting van een nieuwe liberale partij aankondigde. De twee mannen, die om verschillende redenen in onmin leven met hun oude partij, zijn momenteel objectieve bondgenoten in hun streven om revanche te nemen op de VLD-top. Een gesprek tussen Beysen en Goovaerts zou gezamenlijke lijsten voor Kamer en Senaat moeten opleveren. VLD-voorzitter Karel De Gucht zegt dat hij al een tijdje wist van Beysens plannen om een eigen partij op te richten, 'maar wat doe je daaraan?'. 'Beysen wil burgemeester van Antwerpen worden. Om zijn demarche te begrijpen, moet je dus eigenlijk terugredeneren vanuit 2006', aldus De Gucht, die gelooft dat Beysen niet op eigen houtje, maar in geheime afspraak met mensen van het Vlaams Blok handelt. 'Het Liberaal Appel moet dienen als tussenstation voor diegenen die in 2006 samen met het Blok Antwerpen willen besturen.' De Gucht meent over goede aanwijzingen te beschikken om die bewering te staven. Voor de VLD-voorzitter, die net een delicate en zenuwslopende lijstvorming achter de rug heeft, is de afscheuring van Ward Beysen een slechte zaak. Wat De Gucht er met zijn - door sommige traditionele liberalen inderdaad met lede ogen aangeziene - verruimingsoperatie in het centrum wist te winnen, riskeert hij nu op zijn rechterkant te verliezen. Maar volgens De Gucht gaan achter Beysens onvrede over de verruiming van de VLD vooral 'persoonlijke frustraties' schuil. 'Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 werd Beysen door de VLD gepasseerd. Dáár ligt de oorsprong van zijn ongenoegen.'Tegenover Beysen heeft de VLD-voorzitter zich nooit van zijn meest diplomatieke kant laten zien. Voor De Gucht is Beysen een 'einzelgänger' en een 'lokaal fenomeen', evenals een 'derderangspoliticus' die, zo verklaarde hij vorige week in Knack, 'slechts door twaalf apostelen wordt gevolgd'. Daarmee heeft de voorzitter het europarlementslid kennelijk zwaar gegriefd. Volgens Beysen waren de uitspraken van De Gucht in Knack in laatste instantie zelfs bepalend voor zijn initiatief, hetgeen enigszins overdreven lijkt. Wat wél kan kloppen: hoe cassanter De Gucht uithaalt, hoe rijker de zelfbenoemde aanvoerder van de rechtse malcontenten zich mag rekenen. De kans is uiteraard klein dat Beysen met zijn rechts-liberale project op 18 mei boven de kiesdrempel van vijf procent uitkomt. Maar dat hij met zijn appel aan de rechtse kiezer de VLD pijn kan doen, naast de schade die hij de partij nu al heeft toegebracht, staat vast. In de nek-aan-nekrace met CD&V tellen immers alle beetjes. Voor Karel De Gucht is de afscheuring van Beysen ook een persoonlijke blamage. Sommigen zullen zelfs zeggen dat de voorzitter het na zijn 'rooftocht' langs andere partijen verdient een koekje van eigen deeg te krijgen. Han Renard