T roost van het nutteloze heet het boze pamflet van Van Eeghem. De radio- en televisiemaker vindt het godgeklaagd dat onze Vlaamse cultuur floreert, terwijl de aandacht ervoor alsmaar afneemt. Omdat kunst en cultuur niet renderen. Formateur Yves Leterme repte bij de regeringsvorming met geen woord over cultuur. Bert Anciaux is een cultuurbarbaar. Van Eeghems kritiek op de "verpletterend negatieve rol van onze media" doet sterk denken aan het doemdenken over televisie van wijlen Herman de Coninck. Die liet ooit de volgende zin optekenen: "Wat ik nu zie, is dat mijn zoon van veertien een woordenschat heeft die uitsluitend op ondertitels is gebasee...

T roost van het nutteloze heet het boze pamflet van Van Eeghem. De radio- en televisiemaker vindt het godgeklaagd dat onze Vlaamse cultuur floreert, terwijl de aandacht ervoor alsmaar afneemt. Omdat kunst en cultuur niet renderen. Formateur Yves Leterme repte bij de regeringsvorming met geen woord over cultuur. Bert Anciaux is een cultuurbarbaar. Van Eeghems kritiek op de "verpletterend negatieve rol van onze media" doet sterk denken aan het doemdenken over televisie van wijlen Herman de Coninck. Die liet ooit de volgende zin optekenen: "Wat ik nu zie, is dat mijn zoon van veertien een woordenschat heeft die uitsluitend op ondertitels is gebaseerd. " De titel van zijn pamflet is een knipoog naar De Conincks essay Over de troost van het pessimisme. Van Eeghem ziet met lede ogen aan hoe kunst en cultuur er alleen zijn voor Klara-luisteraars. Daarnaast is er "de MASSA, die niet leest, die niet weet en niet begrijpt". En Het Laatste Nieuws had vroeger zelfs een kunstrecensent... Zucht. Kurt Van Eeghem denkt wel erg slordig in dit overspannen betoog. Alle 'Anciaux bashing' ten spijt, is er nog nooit zo veel geld gegaan naar kunst als onder 'den blèter'. Er zijn wel meer cultuurminnende Vlamingen die zich van vijand vergissen. En dan de media. Het klopt dat de massamedia bitter weinig aandacht besteden aan kunst en cultuur. So what? De massamedia zijn toch ten dode opgeschreven. Het internet zal hen definitief op de knieën krijgen. Dat beweert althans Reed Johnson, de briljante staff writer van de Los Angeles Times. Hollywood en commerciële televisie verliezen de strijd tegen dvd(-recorders) of TiVo, nieuw rocktalent heeft geen platenfirma meer nodig, maar breekt door dankzij MySpace. Eigenzinnige radiomakers bereiken meer mensen met hun podcasts dan om het even welke Klara-uitzending. Sciencefiction? In Vlaanderen loopt het nog niet zo'n vaart omdat iedereen zich blindstaart op de digitale fantoomplannen van de VRT. Maar wanneer het bedrijfsleven zijn gigantische reclamebudgetten zal pompen in de nieuwe media (van blogs over podcasts tot digitale televisie), dan zijn televisie, radio en populaire pers as we know it ten dode opgeschreven. Alvin Toffler krijgt na 25 jaar eindelijk gelijk. In The Third Wave schreef hij dat bedrijven (media, bijvoorbeeld) die zich richten op de doorsneesmaak en die zogenaamde "one fit all"-oplossingen aanbieden zouden verdwijnen in het Informatietijdperk. Hij voorspelde ook dat we van passieve consumers, actieve prosumers zouden worden. Reed Johnson pikt die gedachte op: "In plaats van allemaal voor de buis te zitten om naar The Simpsons te kijken, maken gewone Amerikanen gebruik van de alsmaar toenemende bandbreedte om in hun eigen programma's te figureren of te kijken naar programma's die anderen gemaakt hebben", schrijft hij. Rocketboom, een amateur-vlog (= videoblog), lokt 100.000 kijkers per dag en werd onlangs door TiVo opgekocht omdat de potentiële reclame-inkomsten geschat worden op 2 miljoen dollar per jaar. Van Eeghem eindigt zijn pamflet met "Ik zwijg!". Met een uitroepteken. Ik hoop dat hij alsnog naar Seniorennet.be surft en een eigen blog begint. Er zijn daar nu al 93 andere cultuurblogs online. Van die van Davidsfonds Beerse tot 'Commentaar van Edgar', waarin De dienstlift van Harold Pinter wordt besproken. Wie huilt dan nog om die ene kunstrecensent van Het Laatste Nieuws. KARL VAN DEN BROECK