'De manier waarop ziekenhuizen vandaag worden gefinancierd, is geen lang leven meer beschoren. Je zou het kunnen vergelijken met een patiënt met een lang en een kort been: het korte is de ontoereikende overheidsfinanciering, het lange bestaat uit de afdrachten van de artsen. En zoals iedereen weet, kun je met twee verschillende benen niet goed stappen.
...

'De manier waarop ziekenhuizen vandaag worden gefinancierd, is geen lang leven meer beschoren. Je zou het kunnen vergelijken met een patiënt met een lang en een kort been: het korte is de ontoereikende overheidsfinanciering, het lange bestaat uit de afdrachten van de artsen. En zoals iedereen weet, kun je met twee verschillende benen niet goed stappen. Als de overheidsfinanciering zou worden opgetrokken, de honoraria werden herijkt en artsen niet langer een deel van hun inkomen aan het ziekenhuis hoefden af te staan, zoals Lieven Annemans voorstelt, zou de kwaliteit van de zorg er wellicht op vooruitgaan. Als ziekenhuis moeten wij nu elk jaar met de artsen onderhandelen over de grootte van hun afdrachten, en dat zorgt weleens voor wrijvingen. Heel jammer, want een goede samenwerking is essentieel om kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. Ik vind het ook cruciaal dat bij het toekennen van middelen rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de zorg. Als die kan worden gemeten op basis van verschillende indicatoren, zou dat binnen de ziekenhuizen automatisch een verbeteringsproces op gang brengen. Daarnaast zou het financieringssysteem meer rekening moeten houden met de wetenschappelijke basis van medische technieken. Neem de robotchirurgie: nergens ter wereld staan er meer van die robots dan in België, en dat kost de samenleving heel veel geld. Toch is er tot op vandaag geen bewijs dat ingrepen die daarmee worden uitgevoerd veel beter zijn dan klassieke ingrepen. Hetzelfde zien we met de vele hartcentra die overal in Vlaanderen worden opgestart en waarvan we ons kunnen afvragen of die echt wel allemaal nodig zijn. Veel heeft natuurlijk te maken met de prestigeslag tussen ziekenhuizen. Hoe dan ook, zullen er in de toekomst inspanningen moeten worden geleverd om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Wat de ziekenhuizen betreft, betekent dit dat we naar een nieuw zorgmodel moeten evolueren. Vandaag zijn veel mensen er nog van overtuigd dat een patiënt in het ziekenhuis moet blijven tot hij perfect hersteld is, maar dat is op termijn niet langer houdbaar. Patiënten die van een ingreep aan het herstellen zijn, zouden bijvoorbeeld kunnen worden overgebracht naar een herstelverblijf, waar een ligdag minder kost dan in een ziekenhuis. Ook de thuiszorg zou nog verder moeten worden uitgebouwd. Op die manier zouden patiënten alleen nog in een acute fase in het ziekenhuis liggen.'