Dr. Henry Siegman is directeur van het "US/Middle East Project" bij de Council on Foreign Relations, een think tank in New York die president Bill Clinton adviseert bij zijn Midden-Oostenpolitiek.
...

Dr. Henry Siegman is directeur van het "US/Middle East Project" bij de Council on Foreign Relations, een think tank in New York die president Bill Clinton adviseert bij zijn Midden-Oostenpolitiek. Hoe doeltreffend schat u dit soort aanvallen op Irak?Henry Siegman: Dat is de hamvraag. Er is geen reden om aan te nemen dat dit doeltreffend is, zeker als je daarmee bedoelt ofwel, optimaal, dat Saddam Hoessein zelf ermee geëlimineerd wordt, of dat zijn capaciteiten om massavernietigingswapens te produceren er ernstig door beschadigd worden. Ofwel, anderzijds, dat het hem zou ontnuchteren. Maar ook dàt lijkt niet waarschijnlijk als resultaat van dit bombardement. Men zou zeggen dat hij gebombardeerd wil worden.Siegman: Ja, je zou kunnen argumenteren dat het hem goed uitkomt. U is niet zo geestdriftig over het initiatief.Siegman: Wel, ik geloof dat de Clinton-administratie heeft nagelaten een meer geloofwaardige strategie te ontwikkelen om Saddam ten val te brengen. Dàt had ze moeten doen. Ik weet niet hoe, daar zijn de militairen en de geheime diensten voor. Ik vind het moeilijk te vatten dat de VS met al hun macht en hun mogelijkheden niet in staat zijn geweest dat doel te bereiken. In de Arabische wereld hoort men onbegrip dat de VS Saddam niet klein krijgen en dan maar op de bevolking inhakken.Siegman: Het is moeilijk te begrijpen. Nu, het is mogelijk dat je hem alleen maar kan wegwerken door grondtroepen te sturen, en dat de regering dat weet maar dat ze vindt dat zoiets onaanvaardbaar zou zijn voor het Amerikaanse publiek. Zodat ze maar een tussenstap probeert, luchtbombardementen, in de hoop dat daar dan nieuwe elementen uit voortvloeien die verdere actie mogelijk maken. Grondtroepen gaan ze nooit sturen, toch?Siegman: Er zijn Republikeinen die het daar al over hebben. Misschien omdat ze niet aan de macht zijn in het Witte Huis. Is het normaal dat het Witte Huis de Republikeinen nu zo wantrouwt dat ze blijkbaar niet ingelicht waren over de actie?Siegman: Er heerst momenteel, rond het impeachment en daar voorbij, zo'n sfeer van bitterheid en woede bij de Republikeinen, dat de gewone geplogenheden en de ethiek van de Amerikaanse politiek erdoor in de verdrukking geraken. S.V.E.