Wat voorafging: de Vlaamse regering besliste twee weken geleden, na massale druk, om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van de alternatieve tracés voor het omstreden Lange Wapperviaduct. De meeste politici blijven er wel van overtuigd dat 'de Wapper het zal halen'.
...

Wat voorafging: de Vlaamse regering besliste twee weken geleden, na massale druk, om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van de alternatieve tracés voor het omstreden Lange Wapperviaduct. De meeste politici blijven er wel van overtuigd dat 'de Wapper het zal halen'. Een van de twee alternatieven is dat van het bewonerscollectief StRaten-Generaal. Zij stellen een tunnel voor. In hun tracé blijft ook de oude Kennedytunnel toegankelijk voor het vrachtverkeer - dat daar dan wel tol moet betalen, net als in de nieuwe tunnel. Vrachtwagens kunnen in dat alternatief ook langs de kortst mogelijke weg van Linkeroever naar Rechteroever rijden (met minder milieuhinder tot gevolg). Een cruciale vraag is uiteraard of er in de Kennedytunnel eigenlijk wel tol geheven mag worden. Daar kan alleen de Europese Commissie uitsluitsel over geven, maar dan wel pas nadat de Vlaamse regering een aanvraag heeft ingediend. En die vertikt dat te doen, zegt Manu Claeys van StRaten-Generaal, en zo blijft ze 'communiceren op basis van gissingen, vermoedens en veronderstellingen'. 'Waarom zouden we zo'n aanvraag indienen?' reageert Philippe Heyvaert, woordvoerder van Vlaams minister van Ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen. 'Twee jaar geleden heeft Bart Staes (Groen!) over die tolheffing een vraag gesteld aan Europees commissaris Jacques Barrot. Die antwoordde dat in de Kennedytunnel voor zware vrachtwagens tol geheven mag worden, maar dat die alleen mag gebruikt worden voor de onderhoudskosten van de bestaande infrastructuur. Met andere woorden: als er een lamp in de Kennedytunnel kapot is, mag die met dat geld vervangen worden. Maar er mogen bijvoorbeeld geen nieuwe tramlijnen in de stad mee gefinancierd worden - zoals in het Masterplan staat.' 'Die interpretatie van 'bestaande infrastructuur' geeft de Vlaamse regering nu al drie jaar', zucht Manu Claeys. 'Dat is de enge interpretatie die haar goed uitkomt. Onze interpretatie is dat commissaris Barrot daarmee de hele ring rond Antwerpen bedoelt. In 2005 zijn we zelf naar de Commissie gestapt en hebben ons voorstel uitgelegd. "Heel plausibel", reageerden ze daar toen. Alleen de Europese Commissie kan in deze discussie als scherprechter optreden, maar zonder officiële aanvraag blijft de flou artistique. En kan een onafhankelijk bureau zelfs niet aan die vergelijking beginnen.' StRaten-Generaal gaat zich nu bezinnen of het nog wel wil meedoen aan het nieuwe onafhankelijk onderzoek. 'We kunnen de houding van de Vlaamse regering niet anders interpreteren dan als een strategie om de uitkomst van het onafhankelijke onderzoek te manipuleren. Zolang die aanvraag er niet komt, zegt ze eigenlijk: we houden geen rekening met StRaten-Generaal en gaan voluit voor de andere tracés. We zouden wel zot zijn als we in zo'n farce willen meespelen.' Stijn Tormans