Ofwel hebben wij de Vietnamezen veel bij te brengen, ofwel menen onze politici dat ze veel kunnen opsteken van de nochtans tamelijk ondemocratische regeerstijl in dat land. Feit is dat er het voorbije jaar liefst zeven missies van Belgische politici voor een min of meer officieel bezoek in deze recent ontdekte toeristische goudader neerstreken. Veel nutteloos werk voor de diplomaten, die veel tijd verloren zien gaan, niet in het minst omdat ze voortdurend...

Ofwel hebben wij de Vietnamezen veel bij te brengen, ofwel menen onze politici dat ze veel kunnen opsteken van de nochtans tamelijk ondemocratische regeerstijl in dat land. Feit is dat er het voorbije jaar liefst zeven missies van Belgische politici voor een min of meer officieel bezoek in deze recent ontdekte toeristische goudader neerstreken. Veel nutteloos werk voor de diplomaten, die veel tijd verloren zien gaan, niet in het minst omdat ze voortdurend aan de Vietnamezen moeten uitleggen waarom er van de beloften die kwistig werden rondgestrooid, nog niks in huis kwam. Twee politieke delegaties bleken nuttig, onder meer de missie die België moest vertegenwoordigen op de in Vietnam gehouden top van de francofone landen. De rest kon probleemloos geklasseerd worden als "politiek toerisme". Sommige waren zelfs toerisme tout court, zoals het bezoek van de quaestoren van de senaat, met op kop Leo Delcroix (CVP), nooit te beroerd om in zonnige oorden de Belgische belastingbetaler op kosten te jagen. De heren wensten wel met volle egards ontvangen te worden. Het land kreeg ook de PS-senatoren op bezoek, aangevoerd door partijvoorzitter Philippe Busquin, voor wat omschreven werd als een "gemengd politiek-toeristisch bezoek met de klemtoon op toerisme". Ook Kamervoorzitter Raymond Langendries (PSC) kwam langs met zijn fractievoorzitters. Binnenkort duikt Brussels burgemeester Jean-François de Donnéa (PRL) op, om na te gaan of Brussel iets voor de Vietnamezen kan doen. Bizar was dat zelfs federaal minister voor Ambtenarenzaken André Flahaut (PS) naar Vietnam kwam: blijkbaar een man met een grote liefde voor dit land en zijn leiders. Flahaut kwam kijken of hij iets kon leren van de Vietnamese ambtenarij. Hij beloofde prompt een miljoen dollar steun voor een herorganisatie van de provinciale administratie. Tot veler grote verbazing bleek dat geen loze belofte. Flahaut pakte namelijk ongegeneerd uit met de stelling dat zijn collega Reginald Moreels (CVP) voor Ontwikkelingszaken hem nodig heeft voor de herstructurering van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (Abos). Moreels koos het zekere voor het onzekere: er is een miljoen dollar naar Vietnam onderweg voor capacity building in de lokale ambtenarij. Ontwikkelingsgeld om een ministerieel snoepreisje te verantwoorden. Dirk Draulans