"Wat wilt u dat wij doen?" zegt de hoorbaar verraste en verontwaardigde ambassadeur Mudhasar Amin, de zaakgelastigde van Irak in Brussel. "Wij zijn totaal onverwacht en zonder reden aangevallen door een groot land dat graag met een grote knuppel voor politieman van de wereld speelt. En dat omdat president Clinton dreigt in staat van beschuldiging gesteld te worden. Deze actie is volledig illeg...

"Wat wilt u dat wij doen?" zegt de hoorbaar verraste en verontwaardigde ambassadeur Mudhasar Amin, de zaakgelastigde van Irak in Brussel. "Wij zijn totaal onverwacht en zonder reden aangevallen door een groot land dat graag met een grote knuppel voor politieman van de wereld speelt. En dat omdat president Clinton dreigt in staat van beschuldiging gesteld te worden. Deze actie is volledig illegaal volgens het internationaal recht en de statuten van de Verenigde Naties, en totaal verwerpelijk op menselijk en ethisch vlak. Deze actie gaat tienduizend of meer onschuldige burgers het leven kosten. Niemand mag zomaar unilateraal geweld gebruiken in naam van de VN. En dan nog net voor het begin van de ramadan, en voor Kerstmis. De Britse premier Tony Blair kondigde de aanval aan naast een kerstboom, het symbool van de vrede op aarde." Voor Clinton gaat het erom uw programma's voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens te vernielen.Mudhasar Amin: Maar wij hebben helemaal geen massavernietingswapens. De Unscom zoekt daar nu al zeven jaar naar en sinds 1994 hebben ze er met hun duizenden inspecteurs geen enkel weten te vinden. En hoe zouden wij die wapens moeten ontwikkelen? Zij hebben vliegtuigen waarmee ze alles in het oog kunnen houden, wij niet. Wij moeten alles over de weg vervoeren. En de wapens waar het zeven jaar geleden over ging, wie heeft ons die verkocht? De VS en Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, en die zijn er goed voor betaald geweest. Waarom blijft Bagdad Unscom dan dwarsbomen?Amin: Wij hebben samengewerkt met Unscom, maar Unscom is niet neutraal. Volgens het eigenste rapport van Richard Butler, dat door professor Fred Halliday geciteerd werd op de BBC, heeft Unscom voor zeventig procent medewerking gekregen van Irak. Slechts over dertig procent ging het conflict. Moet men om die dertig procent gaan bombarderen? Is het dan niet beter daarover te praten en te zien hoe men eruit geraakt met wat geven en nemen? Waarom laat men Kofi Annan niet praten? Wij vragen dat dit geweld gestopt wordt, en dat een neutraal lichaam opgericht wordt om te zien of er bij ons al dan niet massavernietigingswapens bestaan of ontwikkeld worden. S.V.E.