Eigenlijk wilde Pro Bruxsel in juni met één enkele tweetalige lijst aan de regionale verkiezingen in Brussel deelnemen, maar dat kan wettelijk niet. Politieke partijen moeten zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nederlandstalige of het Franstalige kiescollege bekennen. Dat is volgens Philippe Delstanche en de zijnen nou net het probleem. Pro Bruxsel wil namelijk helemaal niet moeten kiezen, maar wil juist een partij zijn voor alle Brusselaars zonder onderscheid des taals. De tweetalige partij heeft nu noodgedwongen twee lijsten ingediend, een Nederlandstalige en een Franstalige, maar wel onder dezelfde naam en met hetzelfde programma.
...

Eigenlijk wilde Pro Bruxsel in juni met één enkele tweetalige lijst aan de regionale verkiezingen in Brussel deelnemen, maar dat kan wettelijk niet. Politieke partijen moeten zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nederlandstalige of het Franstalige kiescollege bekennen. Dat is volgens Philippe Delstanche en de zijnen nou net het probleem. Pro Bruxsel wil namelijk helemaal niet moeten kiezen, maar wil juist een partij zijn voor alle Brusselaars zonder onderscheid des taals. De tweetalige partij heeft nu noodgedwongen twee lijsten ingediend, een Nederlandstalige en een Franstalige, maar wel onder dezelfde naam en met hetzelfde programma. Brussel uit communautair vaarwater houden en Brussel voor de Brusselaars, dat is kort samengevat de kerngedachte achter de vorig jaar opgerichte stadspartij. Voorzitter en Franstalig lijsttrekker Philippe Delstanche is een verzorgde zestiger die marketing doceert aan verschillende Franstalige universiteiten en hogescholen. Hij is op politiek vlak een volstrekte neofiet. Gewapend met een stapeltje tweetalige folders begeeft Delstanche - turkooizen stropdas, turkooizen partijlogo - zich onder een waterzonnetje richting zondagmarkt van Elsene, die eindelijk opnieuw plaatsvindt op het jarenlang door bouwkundige rampspoed geplaagde Flageyplein. 'In de Belgische staatsconstructie zijn de Brusselaars altijd de pineut', legt hij uit. 'Brusselse politici vormen binnen hun respectieve partijen een minderheid en moeten altijd de belangen van Vlamingen en Walen laten voorgaan. Wij zijn dat beu. Wij willen meer bevoegdheden en middelen voor Brussel, zodat de Brusselaars naar eigen inzicht hun stad kunnen besturen.' De traditionele partijen in Brussel komen nu pas in actie, maar Delstanche is al een paar weken in de weer met campagnevoeren. Naambekendheid verwerven is zijn eerste zorg. Zijn ervaringen als nieuwbakken politicus zijn niet onverdeeld positief. 'Er heerst groot wantrouwen tegenover de politiek in het algemeen', vertelt Delstanche. 'Nog eentje die op onze kosten naar Californië wil, hoor je de mensen haast denken.' 'Hier, pak aan, iets constructiefs om te overpeinzen terwijl u staat te wachten.' Delstanche stopt een jonge man in de rij bij de drukke kippenkraam zijn foldertje toe. 'Een partij die de Brusselaars verdedigt. Denk aan de toekomst van uw kinderen, mevrouw. Wij willen dat ze in een tweetalige school kunnen opgroeien', geeft hij een jonge moeder met kinderwagen mee. 'Tweetalig onderwijs is een van onze sterkste argumenten', benadrukt Delstanche. 'Heel wat Brusselaars zijn daar vragende partij voor.' Maar bezoekers van de zondagmarkt hebben het hoofd duidelijk niet bij de politiek. Misschien doet de minzame Delstanche met zijn donkerblauwe pak en vlotte praatjes net iets te veel aan een verkoper denken? Nogal wat mensen weigeren in elk geval beleefd maar ferm de hen aangeboden informatie. Anderen nemen het drukwerk vriendelijk in ontvangst maar blijken dan Fransman, Duitser of nog iets anders - maar geen potentiële kiezers. En niemand die ook maar de indruk geeft dat de naam van de nieuwe partij een belletje doet rinkelen. 'Je moet een beetje naïef en idealistisch zijn om dit te doen', erkent Philippe Delstanche. 'Wij werken met beperkte middelen en hebben allemaal wat van ons eigen geld in Pro Bruxsel gestopt. Maar we geloven in ons project. De andere partijen vertikken het om voor de Brusselaars op te komen.' Naast tweetalig onderwijs ijvert Pro Bruxsel voor het heffen van de personenbelasting op de plaats waar mensen werken en voor een tolheffing voor wie Brussel binnenrijdt. Met een kiesdrempel van vijf procent moet Pro Bruxsel bij de Franstalige Brusselse kiezers minimaal 20.000 stemmen behalen. Dat is bepaald niet gering. Pro Bruxsel kan wel rekenen op de steun van Dani Klein, de zangeres van Vaya Con Dios die als rasechte Brusselse ook geen boodschap heeft aan de institutionele tweespalt tussen Vlamingen en Franstaligen in de hoofdstad. DOOR han renard / FOTO LIEVEN VAN ASSCHE