De Deense en de Zweedse overheid ondertekenden vorige week een protocolakkoord over de fusie van hun respectieve postbedrijven Post Danmark en Posten Sverige AB. Als alles goed gaat, fuseren beide partijen voor het einde van het jaar. De Deense post is voor 75 procent in handen van de Deense overheid. In 2005 kocht het Britse durfkapitaalfonds CVC Capital Partners een belang van 22 procent in Post Danmark.
...

De Deense en de Zweedse overheid ondertekenden vorige week een protocolakkoord over de fusie van hun respectieve postbedrijven Post Danmark en Posten Sverige AB. Als alles goed gaat, fuseren beide partijen voor het einde van het jaar. De Deense post is voor 75 procent in handen van de Deense overheid. In 2005 kocht het Britse durfkapitaalfonds CVC Capital Partners een belang van 22 procent in Post Danmark. Datzelfde jaar kochten de Deense post en CVC een belang van 50 procent min 1 aandeel in de Belgische post, via de holding Post Invest Europe. In die holding hebben Post Danmark en CVC elk 50 procent. Beide partijen kunnen vanaf 2009 hun belang in De Post van België verkopen of via de beurs uitstappen. De meerderheidsaandeelhouder van De Post is de Belgische overheid. En nu vervangt de nieuwe Deens-Zweedse fusiegroep dus Post Danmark als aandeelhouder van De Post in België. Minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) benadrukte al dat dat de verhoudingen tussen de aandeelhouders niet verandert, en dat het strategisch plan van De Post ongewijzigd blijft. Johnny Thijs, topman van De Post, zei aan zijn personeel dat de fusie een stimulans moet zijn om de modernisering onverwijld voort te zetten. 'Het valt af te wachten wat dat concreet zal betekenen', zegt Jef De Doncker, algemeen secretaris van de ACOD Post. 'Op het terrein zal de fusie van de Deense en de Zweedse post wellicht geen wereldschokkende gevolgen hebben. Maar we volgen de evoluties met argusogen. Ik hoop dat ze de fusie niet aangrijpen als voorwendsel om de dienstverlening aan het publiek terug te schroeven, of om iets te veranderen aan de werkomstandigheden. En dan heb ik het zowel over loon, veiligheid als arbeidsvoorwaarden.' Positief, volgens De Doncker, is dan weer dat kleinere postoperatoren - zoals die van België, Zweden en Denemarken - de krachten bundelen om bijvoorbeeld knowhow uit te wisselen. Europa zette vorig jaar namelijk het licht op groen voor de liberalisering van de Europese postdiensten vanaf 2011. Voor alle partijen komt het er dus op aan om zich op tijd te wapenen tegen de groeiende concurrentie in de sector, én om een antwoord te kunnen bieden aan de verdere opmars van de elektronische post. Over het hoe en wat van de nakende liberalisering tast iedereen bij De Post echter in het duister, aldus De Doncker. 'Het is aan de toezichthouder, het BIPT, om de vereiste regelgeving op te stellen. Maar dat is nog altijd niet gebeurd. Het zijn namelijk de politici die dat proces moeten sturen, maar met de voorbije politieke strubbelingen is daar nog niet veel van in huis gekomen. Het wordt tijd dat de regering nu een duidelijk standpunt inneemt.' Celine De Coster