- Het Imeldaziekenhuis laat weten te leren uit de evaluaties. 'De pijnpunten nemen we altijd op in een verbeterplan.'
...

- Het Imeldaziekenhuis laat weten te leren uit de evaluaties. 'De pijnpunten nemen we altijd op in een verbeterplan.' - Het Centrum voor Psychotherapie in Kapellen laat weten dat de couscoussalade op het moment van de controle net was klaargemaakt en nog stond af te koelen. 'Naar aanleiding van de inspectie hebben we besloten niet langer zelf couscoussalades te bereiden maar kant-en-klare salades aan te kopen. Zo kunnen we in de koeltoog de juiste bewaartemperatuur verzekeren.' - 'We grijpen de feedback van het FAVV aan om structureel kwaliteitsverbeteringen door te voeren', zegt het KEI in Oostduinkerke. Een soortgelijke reactie geeft het AZ Diest: 'We beschouwen zulke audits als leermomenten en gebruiken ze om onze processen en procedures te verbeteren. Alle opmerkingen van het voedselagentschap zijn intussen verholpen.' - Op de Campus Gasthuisberg en Campus Pellenberg van het UZ Leuven zijn de koelmeubels in kwestie vervangen. De Sint-Jozefskliniek in Izegem doet de noodzakelijke investeringen in koeling en plafondrenovatie. - 'Zodra maaltijden vanuit de centrale keuken naar de verpleegafdelingen zijn gebracht, is het niet altijd vanzelfsprekend om nauwlettend op de juiste bewaarcondities te blijven toezien', klinkt het bij het AZ Delta. 'Een potje yoghurt wordt makkelijk even opzijgezet om het later op te eten. Daarom bieden we bepaalde producten niet meer aan - potjes ijs als standaarddessert, bijvoorbeeld.' Het ziekenhuis onderstreept nog dat de FAVV-inspecties bijdragen tot betere en scherpere interne controles. - Campus Reepkaai in Kortrijk stelt dat 'detwee producten die één dag over datum waren zich nog in de centrale voorraad bevonden. Vooraleer ze verwerkt of in de verkoopruimte uitgestald worden, volgt er altijd nog een controle.' De geciteerde FAVV-inspectie dateerde van 2014. 'Intussen hebben we het Smiley-label van het voedselagentschap behaald.' - Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt meldt dat de kans 'uiterst klein' is dat een voedingsartikel met overschreden consumptiedatum bij een patiënt terechtkomt: bij elke handeling met een voedingsartikel wordt de houdbaarheidsdatum gecontroleerd, elke koelkast wordt frequent gereinigd, vervallen producten worden sowieso verwijderd, en producten zonder datum mogen niet aan patiënten geserveerd worden. - Het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem reageert dat de controle waarbij vervallen kalkoenreepjes werden aangetroffen al dateert van 2,5 jaar geleden. 'Het ging om een eenmalig feit. Intussen hebben we het Smiley-label behaald. We hebben een autocontrolesysteem, dat onder meer een dagelijkse controle op de houdbaarheidsdata waarborgt.' - 'We moeten meer aandacht schenken aan het FIFO-principe (first in, first out) om het risico maximaal te vermijden dat producten tegen hun vervaldatum aanlopen', zegt het AZ Delta, Campus Menen. 'We hebben daartoe ook een strengere ingangscontrole van de leveringen doorgevoerd.' - Het AZJan Palfijn in Gent laat weten dat de procedures voor de werking van de keuken grondig zijn bekeken en verscherpt, samen met het bedrijf dat de keuken uitbaat. 'De reinigingsprocedures en -schema's zijn herzien en er is geïnvesteerd in extra materiaal. Bovendien voeren we sinds een jaar elk kwartaal ook zelf - onaangekondigd - een grondige inspectie van de keuken uit.' - Naar aanleiding van de opmerkingen van het FAVV liet de Leuvense Campus Oude Baan van het UPC Sint-Kamillus een al geplande grondige renovatie van de keuken begin dit jaar vervroegd uitvoeren. - Bundeling Zorginitiatieven Oostende laat weten dat de geciteerde controle dateert van maart 2015. 'In april 2017 hebben we een uitstekend inspectieresultaat behaald.' Dat inspectieverslag zat nog niet in de FAVV-databank toen Knack die raadpleegde. Ook het Kortrijkse Gezondheidszorg H. Familie wijst erop dat het geciteerde inspectierapport dateert van 2014. 'Intussen worden hieromtrent blijvend inspanningen gedaan, zoals blijkt uit gunstige (her)controles in 2015.' - Volgens het Antwerpse Stuivenberg-ziekenhuis gebeurde de FAVV-controle 'in volle verhuizing en in een periode waarin patiënten nog hun eigen eten konden bereiden en bewaren in de keuken. Dat is nu niet meer mogelijk.' - Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas laat weten dat de opmerkingen van het voedselagentschap onmiddellijk werden aangepakt, met een gunstige hercontrole tot gevolg. 'We houden zelf ook de vinger aan de pols door een intern auditcontrolesysteem, een dagelijkse rondgang en bevraging door onze keukenverantwoordelijke op afdelingen en bij cliëntengroepen.' - Ook het Leuvense Heilig Hartziekenhuis en het Antwerpse Medisch Centrum Kaai 142 melden dat de aangekaarte problemen zijn aangepakt. Lees de volledige reacties van alle ziekenhuizen op www.knack.be/ziekenhuiskeukens.