Boeven eindigen vaak waar ze begonnen zijn en het laat zich aanzien dat Zillionbaas Frank Verstraeten (33) daar geen uitzondering op vormt. Althans, als de rechtbank van oordeel zou zijn dat hij zijn danstempel heeft gefinancierd met illegale winsten uit de btw-carrousel waarin hij zijn in 1995 failliet gegane computerbedrijf in Meise liet meedraaien. Dan zou de rechtbank immers van witwassen kunnen spreken en besluiten tot de bijzondere verbeurdverklaring van alles wat Verstraeten sinds de oprichting van de Zillion heeft vergaard.
...

Boeven eindigen vaak waar ze begonnen zijn en het laat zich aanzien dat Zillionbaas Frank Verstraeten (33) daar geen uitzondering op vormt. Althans, als de rechtbank van oordeel zou zijn dat hij zijn danstempel heeft gefinancierd met illegale winsten uit de btw-carrousel waarin hij zijn in 1995 failliet gegane computerbedrijf in Meise liet meedraaien. Dan zou de rechtbank immers van witwassen kunnen spreken en besluiten tot de bijzondere verbeurdverklaring van alles wat Verstraeten sinds de oprichting van de Zillion heeft vergaard. Maar zover is het gerechtelijk onderzoek naar Verstraetens geldstromen nog niet, al mag verondersteld worden dat de huiszoekingen en de verhoren eind vorige week meer duidelijkheid hebben gebracht (zie kader).Intussen houden vier onderzoeksrechters, evenveel parketmagistraten en zeker drie keer zoveel speurders zich in Antwerpen bezig met zeven andere gerechtelijke onderzoeken betreffende Frank Verstraeten. * Sinds 5 maart 1998 onderzoekt het Antwerpse gerecht of Frank Verstraeten de wetgeving inzake stedenbouw en milieu overtrad bij het opstarten en uitbaten van de Zillion. Zo worden mogelijke overtredingen onderzocht bij de bestemmingswijziging van polyvalente zaal naar dancing, bij de interpretatie van het Bijzonder Plan van Aanleg dat hinderlijke bedrijven verbiedt en bij het veroorzaken van milieu- en buurthinder. Op 9 oktober 2001 kwam daar nog het gerechtelijk onderzoek bij aangaande de opslag en het gebruik van sfeerscheppende pyrotechnische stoffen, die wettelijk als vuurwerk worden beschouwd. * Sinds 7 december 2000 onderzoekt het Antwerpse gerecht de home- en carjacking tijdens die nacht in de Antwerpse flat van Brigitta Callens, een vroeger liefje van Frank Verstraeten. Aanvankelijk dachten de speurders dat beiden het slachtoffer waren van een bende. Op 19 november 2001 pakten ze Frank Verstraeten evenwel op. Sindsdien wordt hij ervan verdacht de regisseur te zijn van de home- en carjacking: zogezegd om Brigitta Callens af te schrikken en/of opnieuw aan zich te binden. De raadkamer liet hem op 10 januari 2002 vrij, maar het parket ging in beroep. Daarover spreekt de Kamer van Inbeschuldigingstelling zich op donderdag 24 januari uit. Tal van details wijzen erop dat Callens, in tegenstelling tot Verstraeten, door de overvallers gespaard werd en dat zij zelfs mogelijke sporen achterliet om Verstraeten te belasten. Bovendien kende haar nieuwe vriend van toen - een andere dancinguitbater - goed de weg naar haar appartement. En was een van de gearresteerde home- en carjackers een van zijn portiers. Haar nieuwe aanbidder vergezelde Brigitta Callens een week voordien zelfs naar het appartement van Frank Verstraeten waar zij een aantal bezwarende documenten meenam. Raden maar hoe deze documenten het onderzoek van de financiële speurders vooruithielpen en waarom Callens buiten schot blijft.Naast Verstraeten zitten voor deze home- en carjacking nog een Pool in zijn land en twee Marokkanen in Antwerpen in voorhechtenis. Aanvankelijk heette het dat hun opdrachtgever 'een dancinguitbater' was. Dit werd al vlug Frank Verstraeten. Te vlug, misschien.* Sinds 28 september 2001 onderzoekt het Antwerpse gerecht ook de betrokkenheid van Frank Verstraeten bij een moordpoging, bendevorming en mondelinge bedreigingen . Enkele dagen voordien werd immers, bij het afluisteren van Verstraetens telefoon in het kader van de car- en homejacking, een gesprek onderschept. Daarin zei hij een oplossing te hebben voor 'Fere' en dat hij daarvoor 400.000 frank aan 'Marzouk' betaalde. Als Verstraeten daarna ook nog aan het liefje van Ferenc H. zei dat hij 'morsdood' moet en bleek dat Danny V. hem inlichtingen over 'Fere' doorbelde, dachten de speurders dat Verstraeten een moordaanslag organiseerde. Ferenc H. werkte vroeger immers voor Verstraeten, maar ging aan de haal met computermateriaal en hij maakte enkele toestellen onklaar. Redenen genoeg tot vergelding. De go between tussen Verstraeten en Marzouk D. zou dan Danny V. zijn die op zijn beurt een rekening te vereffenen had met 'Fere'. Zelfs indien Verstraeten en Danny V. dit plan beraamd zouden hebben, dan werd het nooit uitgevoerd. Strafrechtelijk is er mogelijk slechts sprake van bendevorming.Marzouk D. werd, evenals Verstraeten, gearresteerd op 29 september 2001. Marzouk D. kwam reeds op 8 oktober vrij. Danny V. werd op 4 oktober aangehouden en kwam, evenals Verstraeten, op 20 november vrij. Frank Verstraeten was echter daags voordien ook in voorhechtenis genomen in verband met de home- en carjacking, waarover de Kamer van Inbeschuldigingstelling zich deze week uitspreekt.* Intussen loopt sinds 20 februari 2001 in Antwerpen ook een gerechtelijk onderzoek tegen Frank Verstraeten en onbekenden wegens het mogelijk aanzetten tot ontucht van minderjarigen ouder dan zestien en openbare zedenschennis. Daags voordien toonde een Telefacts-uitzending van VTM hoe tijdens het maken van die reportage in de Zillion on Zunday uitdagende seksstandjes op de danspodia in de Zillion werden gefilmd en in de zaal geprojecteerd. Of daar minderjarigen bij betrokken waren of daarmee in de zaal geconfronteerd werden, is moeilijk indien niet onmogelijk te bewijzen. Intussen draaide ook Dennis Black Magic beelden voor zijn pornoproducties. In zijn boekjes adverteert hij trouwens voor eigen video's met ' 5 girls in action in disco Zillion at Antwerp'. * Sinds 28 december 2001 onderzoekt het Antwerpse gerecht, naast een reeks vermoedens van omkoping van ambtenaren-tipgevers, ook de klacht met burgerlijke partijstelling van radio Contact-2 tegen Frank Verstraeten en onbekenden wegens mogelijk misbruik van voorkennis (bij de verhandeling van Think-Media/De Beukelaar-aandelen), omkoping van ambtenaren, afpersing en private omkoping in verband met de toekenning begin september van een radiovergunning aan 4FM, voor de helft een zender van Think-Media. Dit bedrijf is prominent gelinkt met Maurice De Velder, Verstraetens aloude kompaan. Frank De Moor,