De lezers reageerden talrijk op de ontwikkelingen in de zaak-Dutroux. Een bloemlezing van hun brieven.
...

De lezers reageerden talrijk op de ontwikkelingen in de zaak-Dutroux. Een bloemlezing van hun brieven.DE BERICHTEN IN Knack nr. 34 (?Hoog en Droog?, ?De week in België?, ?De maat van de straf? en ?De drang van het bloed?) lokten een eerste stroom vooral woedende reacties uit, waarin kort en krachtig om de doodstraf of levenslange opsluiting wordt gevraagd. Na de artikels in Knack nr. 35 (?De week in België?, ?Een net van kinderporno?, ?De mensen willen actie?, ?De dader heeft een profiel? en ?Ondervragen is een kunst?) focussen de brieven vooral op de machteloosheid van de gewone mens en de blunders van het gerecht. Toch loopt door de hele reeks brieven een rode draad. De eerste brieven die de redactie bereikten, zijn manifest emotioneel gekleurd, met een piek rond de begrafenis van de kleine Julie Lejeune en Mélissa Russo. Deze lezers vinden vooral dat de huidige straf voor misdadigers à la Dutroux veel te zacht is. Een lezer uit Sint-Niklaas die liefst anoniem blijft, stelt : ?Gij zult niet doden is een waarschuwing voor de daders, maar houdt geen beperking in voor de gemeenschap die zich tegen onmenselijk gedrag wil beschermen.? Hij wijst erop dat dergelijke misdaden ?miljoenen vaders, moeders en kinderen gijzelen? door het creëren van een angstpsychose. De angst en bezorgdheid van die ouders wordt nog opgezweept door ?de moraalridders die waarschuwen voor wraak en niveauverlaging.? Dat de lezer in kwestie zich op een moeilijk punt bevindt, beseft hij zelf ook : ook al wil hij ?het herinvoeren van de doodstraf, de afschaffing van de wet-Lejeune en het stopzetten van de procedure-foutencarrousel?, toch wijst hij erop dat ?een echte democratie? belangrijk is. En dat ?zwarthemden zich bij dit debat moeten onthouden : joodse kinderen waren ook kinderen?. Een zelfde huiver om bij het rechtse kamp ingedeeld te worden, leeft bij S. Coucke en A.M. Mertens uit Lier. Ze verwerpen de doodstraf en levenslange opsluiting evenals de wraakroep om ?de misdadiger (als straf) hetzelfde te laten ondergaan als zijn slachtoffers.? Wel bepleiten ze dat ?pedofielen, kindermoordenaars en zo meer? ter beschikking moeten gesteld worden voor ?wetenschappelijk onderzoek? bij het uittesten van geneesmiddelen. ?De misdadiger zou dan in zekere zin ten minste één goede daad stellen ten gunste van de maatschappij?, al was het maar door ?kinderen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden, op lange termijn te redden.? De vergelijking met de pseudo-wetenschappelijke nazi-experimenten ontkennen ze : daar ging het om ?onschuldige slachtoffers.? In hun voorstel handelt het om ?een onverbeterlijk misdadiger die een dreigend gevaar is voor de maatschappij.? BIJEENDRIJVEN. De angst om in het ultra-rechtse kamp gesitueerd te worden, is bij menig lezer voelbaar. En terecht. Want dat bepaalde groepen een soort brievencampagne opzetten, blijkt overduidelijk. Uit de zeer lange brief van T. Veys uit Gent, bijvoorbeeld. Hij gaat (vrij beschaafd) te keer tegen de strafvermindering en pleit voor ?nieuwe gevangenissen en een groter aantal levenslange opsluitingen.? Maar levenslang is een te zachte straf voor ?misdadigers die kinderen opsluiten en verkrachten.? Voor hen sluit hij ?een tweede kans? uit, voor hen geldt de veronderstelling niet dat ?jeugdige delinquenten voor verbetering vatbaar zijn?. Voorts meent Veys dat ?de rol van de psychiatrie in het gerecht moet worden teruggedrongen?, tenzij ?het verantwoordelijkheidsprincipe wordt ingevoerd.? Dat betekent dat een psychiater die een delinquent ?ten onrechte genezen verklaart, het recht verliest zijn beroep uit te oefenen als de misdadiger recidiveert.? In elk geval moet de staat volgens deze briefschrijver delinquenten ?preventief uitschakelen?, meer zelfs ?alle personen die de jongste twintig jaar wegens pedofilie veroordeeld zijn, arresteren en voorgoed opsluiten.? Zelfs als daartoe de invoering van ?wetten met terugwerkende kracht? nodig is, wat ?indruist tegen alle juridische principes, maar nood breekt wet.? Gedeelten van deze brief keren terug in andere reacties van mensen, die trouwens (wekelijks) alle kranten aanschrijven. Blijkbaar mogen de mede-briefschrijvers toch enige persoonlijke accenten toevoegen. En die liegen er in sommige gevallen niet om : M. Joris uit Drongen pleit voor het ?bijeendrijven en doodschieten of voorgoed opsluiten? van ?alle personen die de afgelopen twintig of dertig jaar wegens pedofilie zijn veroordeeld.? PSYCHIATRIE. Veel mensen tonen zich woedend over de rol van psychiaters en sociale assistenten. P. Lemmens uit Brussel schrijft dat ?psychologie en psychiatrie geen exacte wetenschappen zijn? en dat ?de maatschappij moet ophouden te geloven dat psychiaters delinquenten kunnen genezen. (...) Het geld dat nu wordt besteed aan reclassering, daderhulp en begeleiding van delinquenten, is verspilling. Het kan beter geïnvesteerd worden in de bouw van meer gevangenissen. Of in de begeleiding van slachtoffers.? M. De Poortere uit Oostakker nam in zijn brief een voorstel tot preventie op en vindt dat er meer, beter uitgeruste en vooral bewaakte speelpleinen moeten komen over het hele land. ?Dit plan? zou niet alleen kinderen weer de gelegenheid geven veilig buiten te spelen, maar ook ?werkgelegenheid scheppen?. De lezer in kwestie is kandidaat voor zo'n opdracht. De meer recente lezersbrieven gaan vooral in op de blunders van gerecht en de vermeende politieke bescherming die Dutroux & Co genoten. I. Bontinck uit Wetteren vermoedt ?corruptie op de achtergrond?, terwijl D. Dewaele uit Lint zich verbaast over de ?kapitale fout? bij de huiszoekingen. L. van Dun uit Mortsel besluit dat ?zoveel ongelooflijke blunders in de opsporing van de meisjes, geen toeval kunnen zijn. (...) Dat alles wijst erop dat iemand in de hoogste kringen Dutroux de hand boven het hoofd hield. Iemand met genoeg connecties om zowel de belastingen als de verschillende politiediensten stokken in de wielen te steken.? De vermeende vervlechting van politiek en misdaad drijft verscheidene lezers tot de wens om anoniem te blijven : ?ze zijn te machtig.? Dat het om macht draait, is ook de mening van P. Van Hyfte uit Wingene : ?Zoek waar het geld zit. Het soort geld dat men kan verbranden zonder dat iemand het mist. Zullen de politici hun machtige vrienden aangeven ? Zullen ze weer volmachten vragen om hun verantwoordelijkheid te ontlopen ?? Een heel andere link naar de volmachtenpolitiek legt een anonieme lezer uit Gavere : ?Als een regering, zonder dat iemand daarvan wakker ligt, alle democratische geplogenheden kan omzeilen door met volmachten te gaan regeren, dan moet het nu kunnen dat het team dat de zaak-Dutroux tot op het bot wil uitzoeken, carte blanche krijgt.? SCHONE HANDEN. De angst dat ook deze zaak in de doofpot raakt, ontsteekt veel woede. De kritiek op de politici is niet mals. P. Van Beirs uit Gent beklemtoont dat zelfs ?andere gevangenen walgen en protesteren? en vindt het ?tekenend voor het huidige klimaat van terechte afkeer voor ons leiderschap dat officiële instanties geweigerd werden op de begrafenis van Julie en Mélissa. Verbaast het dat mensen het recht in eigen handen willen nemen ?? S. Meue uit Brussel gelooft dat de koning wel had moeten gaan, protocol of niet : ?Ik dacht dat de koning er was voor iedereen. Niet dus. Voor mijn part schaffen ze het koningshuis af. De financiële put van België zou het geld dat nu naar de koninklijke familie gaat, goed kunnen gebruiken.? Ook premier Jean-Luc Dehaene ?die op kosten van de gemeenschap een receptie houdt voor zijn ploegje dat de voetbalcompetitie won,? moest volgens deze lezeres aanwezig zijn. Maar, stelt ze, het gaat hier maar om ?het gewone volk.? Lezeres Meue gewaagt in dit verband van klassejustitie ?Wat een contrast met de zaak Anthony De Clerck,? zowel qua optreden van de politie als qua strafmaat : ?Levenslang voor de ontvoerder van Anthony, vijftien jaar voor de ontvoerder en verkrachter van verschillende meisjes. En een vervroegde vrijlating.? Ze wordt daarin bijgevallen door C. Vandecasteele uit Geel : ?Een gewone burger heeft in dit land geen waarde.? De ?Wetstraat? denkt niet aan ?gewone mensen. (...) Voor hen blijven de deuren gesloten.? Daarom moest de koning maar best afwezig blijven ?want de ouders van de slachtoffertjes hebben tevergeefs aan de poort van het paleis geklopt.? Maar de grote schuldige is voor deze lezeres (ex-minister van Justitie) ?Melchior Wathelet die zijn grove fout op de wet schuift. (...) Zijn in zijn ogen pedofilie en kinderporno geen ernstige misdaden ?? En L. Van Assche uit Bornem vat vol verbijstering samen : ?Is dat allemaal wel waar ? En als het waar is, wat is er dan gaande in België ? Wie begint hier een Operatie Schone Handen, want zo kan het niet verder. Er bestaat geen gerechtigheid in België, dat weten we al lang. Er bestaat alleen de macht van de rijkdom, maar zijn onze politici dan zo laag gevallen ?? Samengesteld door Misjoe Verleyen