19 | 08 Staatsveiligheid zat fout

Het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, oordeelt dat de staatsveiligheid niet had mogen lekken welke politici er opduiken in het dossier van de Scientologysekte. Niet nodig en stigmatiserend, zegt hun rapport.
...

Het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, oordeelt dat de staatsveiligheid niet had mogen lekken welke politici er opduiken in het dossier van de Scientologysekte. Niet nodig en stigmatiserend, zegt hun rapport. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) schroeft de controles in de grote treinstations terug. Die werden ingevoerd na een waarschuwing voor terreurdreiging van de VS. Op de hst's blijft het terreuralarm op niveau drie, wat betekent dat de dreiging ernstig is.. Waals minister-president Rudy Demotte (PS) pleit in de aanloop naar de Fêtes de Wallonie voor 'een positief Waals nationalisme'. De andere Franstalige partijen en de pers reageren furieus, zij associëren nationalisme met uitsluiting. De PS steunt Demotte niet. Spoorwegmaatschappij NMBS eist volgens De Morgen 17 tot 26 miljoen euro schadevergoeding van AnsaldoBreda, de Italiaanse fabrikant van de defecte hst Fyra. De NMBS spant in september een rechtszaak aan voor de rechtbank in Utrecht. Drie Genkenaars die op weg waren om met de rebellen mee te strijden in de Syrische burgeroorlog, zijn tegengehouden aan de grens van Griekenland met Turkije. De Turkse autoriteiten leveren hen uit aan ons land. De directeur van de gevangenis van Wortel wordt geschorst omdat verschillende gedetineerden klacht hebben ingediend. Jef Buts (62) zou hen, en hun vrouwen, oneerbare voorstellen gedaan hebben, in ruil voor een soepeler gevangenisregime. Buts ontkent. Het aantal mensen dat onder elektronisch toezicht staat, is in goed anderhalf jaar bijna verdubbeld, meldt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). 1567 gedetineerden worden nu bewaakt met een enkelband of een systeem met spraakherkenning. Het Nederlandse parket pakt, op vraag van de Belgische justitie, een nieuwe verdachte op in de zaak van de kasteelmoord op Stijn Saelens. De man uit IJzendijke in Zeeland wordt ervan verdacht de moord uitgevoerd te hebben, maar hij ontkent. Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) wil dat Johnny Thijs, ceo van Bpost, niet meer verdient dan 290.000 euro per jaar. Thijs wil een uitzondering van minstens 1,1 miljoen euro. De federale regering is verdeeld en beslist volgende week. De staatshervorming zorgt ervoor dat de partijen 8,1 miljoen euro extra krijgen, schrijft De Standaard. De oppositie hekelt dat, maar de meerderheid zegt dat ze tegelijk 11,5 miljoen bespaart op de fractiefinanciering en het fractiepersoneel van de Senaat. Met drie nieuwe topmanagers tellen de voorzitters van de federale administratie vandaag acht Nederlandstaligen en zes Franstaligen. Het wettelijk verplichte taalevenwicht komt zo in zicht, meldt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V). De man (29) die na de Gentse Feesten Aurore Ruyffelaere beroofde en vermoordde, hangt zich op in zijn cel. Hij had eerder al een mislukte poging ondernomen, waarna het toezicht op zijn cel werd verscherpt. Volgens zijn advocaten had hij veel spijt.