In het definitieve Federaal Veiligheids- en Detentieplan dat de regering in juni 2000 vrijgaf, zijn de pleidooien voor de samenwerking met de privébeveiligingssector geschrapt en rest alleen project 23 om ter zake een rondetafel te organiseren met zelfstandige ondernemers. Dit belet niet dat Marc Cools zijn lobbywerk voortzette.
...

In het definitieve Federaal Veiligheids- en Detentieplan dat de regering in juni 2000 vrijgaf, zijn de pleidooien voor de samenwerking met de privébeveiligingssector geschrapt en rest alleen project 23 om ter zake een rondetafel te organiseren met zelfstandige ondernemers. Dit belet niet dat Marc Cools zijn lobbywerk voortzette.Mettertijd volstond het echter minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) te laten begaan. Die maakte van de politiehervorming zo'n potje dat er, mede door het nieuwe sociaal statuut en bijkomende opdrachten, bijna overal politiemensen te kort zijn en dat zij onbetaalbaar worden. Zo worden de beveiligingsfirma's er straks door de overheid zelf bijgehaald. En niet zomaar voor geld- en waardetransporten, zoals op 26 oktober nog eens door de American Society for Industrial Security in Brasschaat werd bepleit in samenwerking met leden van het kabinet van Justitie, de Staatsveiligheid en de Nationale magistrate Michèle Coninx, voorzitter van Eurojust. In de gemeente Meerhout worden sinds 1 november alle openbare gebouwen en eigendommen 's nachts bewaakt door het Meerhouts Observatieteam (MOT). Deze privéfirma kreeg daarvoor de toestemming van Binnenlandse Zaken. De aanvraag gebeurde echter onder druk van de lokale VLD, die met de christen-democraten (CD) in Meerhout voor het eerst een coalitie vormt. Meerhout vormt een politiezone met Laakdal en Geel. Deze zone is goed voor een kleine 19.000 hectare, zo'n 56.400 inwoners en een goeie 100 politiemensen. Door toedoen van Binnenlandse Zaken wacht ook deze politiezone echter nog steeds op een nieuwe zonechef, op duidelijkheid omtrent de overdracht van rijkswachtgebouwen, op een politiebegroting enzovoort. Intussen kost de politiehervorming Meerhout, Laakdal en Geel in totaal ongeveer 62 miljoen frank extra, maar komt er minder politie op straat. Mocht de politie in Meerhout de nu aan de privésector uitbestede nachtpatrouilles op zich nemen en daarbij de richtlijnen van Binnenlandse Zaken volgen, dan zou dit de gemeente jaarlijks nog eens 20 miljoen frank extra kosten. Het Meerhouts Observatieteam patrouilleert nu voor de helft van de prijs, maar ook met de helft minder en bovendien ongewapende manschappen. Of hoe de federale overheid de gemeenten dwingt politietaken af te staan aan privéfirma's en de burger een illusie van veiligheid geeft.Frank De Moor