Wie van Brussel naar Namen rijdt, waant zich soms in de Waalse variant van Flanders Language Valley. Wallonië probeert zich de jongste jaren in versneld tempo uit het zwarte gat te trekken dat geslagen werd door de teloorgang van de oude industrie. Het is een mythe dat alleen in Vlaanderen kmo's zouden floreren. Dat Waalse reconversieproces is nog altijd bezig. Wie van verder komt, moet evenwel verder lopen en daardoor blijft de economische achterstand van Wall...

Wie van Brussel naar Namen rijdt, waant zich soms in de Waalse variant van Flanders Language Valley. Wallonië probeert zich de jongste jaren in versneld tempo uit het zwarte gat te trekken dat geslagen werd door de teloorgang van de oude industrie. Het is een mythe dat alleen in Vlaanderen kmo's zouden floreren. Dat Waalse reconversieproces is nog altijd bezig. Wie van verder komt, moet evenwel verder lopen en daardoor blijft de economische achterstand van Wallonië ten opzichte van Vlaanderen groot. Het verschil in welvaartspeil, uitgedrukt in bruto binnenlands product per inwoner, bedroeg in 1995 maar liefst 29 procent. Merkwaardig is dat die wig, ondanks de Waalse sprong voorwaarts, sinds 1970 zelfs is toegenomen. Dat blijkt uit een studie van de christen-democratische studiedienst Cepess. De studie werd vorige vrijdag voorgesteld op een colloquium dat werd gepatroneerd door CVP-voorzitter Marc Van Peel en zijn collega Philippe Maystadt. De PSC spaart haar zelfkritiek al lang niet meer als het over Wallonië gaat, zoals nog bleek op een congres vorig jaar. Meer en meer blijkt dat de Waalse achterstand niet langer kan worden verklaard door de historische erfenis van de industriële structuur. De betere gezondheid van sommige Waalse streken kan volgens het Cepess "de op zijn minst verslechterde situatie" in de rest van Wallonië niet compenseren. De Waals-Vlaamse vergelijking past in een bredere studie van de convergentie tussen de regio's in Europa. Paradoxaal is dat de nationale EU-lidstaten onderling vaak minder sociaal-economische verschillen vertonen dan de deelgebieden binnen de lidstaten zelf. De kloof in eigen land is toe te schrijven aan diverse factoren. Zo worden in Wallonië de voordelen van een relatief hoge productiviteit geneutraliseerd door een te lage tewerkstellingsgraad. Ook de loonwig tussen Vlaanderen en Wallonië maakt het verschil. In de industrieën waarin Wallonië gespecialiseerd is, liggen de lonen ruim hoger dan in Vlaanderen. Die structurele handicaps duwen de concurrentiepositie van de Waalse ondernemingen verder in de put. Herstelmaatregelen dringen zich op, volgens het Cepess. De studiedienst heeft becijferd dat Wallonië 180.000 nieuwe banen zou moeten creëren om de kloof met omliggende regio's (Vlaanderen, Nederland, Luxemburg) te dichten.Het "Verslag over de economische en sociale convergentie tussen de regio's" kan worden opgevraagd bij het Cepess, 02/238.38.87.Filip Rogiers