'In de politiek is op een podium roepen belangrijk, maar zeker tijdens de coronacrisis moeten we naar oplossingen zoeken.' Zo blikt Gilles Vanden Burre terug op een hete week in de Wetstraat. De tweetalige fractieleider van Ecolo-Groen zag hoe Vooruit dreigde met een dividendenstop als kassierster Debora en andere werknemers geen ruimere loonsverhoging zouden krijgen. De liberalen in de regering gingen op hun achterste poten staan.
...

'In de politiek is op een podium roepen belangrijk, maar zeker tijdens de coronacrisis moeten we naar oplossingen zoeken.' Zo blikt Gilles Vanden Burre terug op een hete week in de Wetstraat. De tweetalige fractieleider van Ecolo-Groen zag hoe Vooruit dreigde met een dividendenstop als kassierster Debora en andere werknemers geen ruimere loonsverhoging zouden krijgen. De liberalen in de regering gingen op hun achterste poten staan. De groenen kwamen er nauwelijks aan te pas. Zijn jullie niet zichtbaar genoeg? Gilles Vanden Burre: Dat is maar een indruk. Zowel Meyrem Almaci (Groen) als Jean-Marc Nollet (Ecolo) heeft gezegd dat een loonsverhoging van 0,4 procent niet genoeg is. Via rondzendbrieven is er meer mogelijk, zeker in sectoren die het goed hebben gedaan. Om de loononderhandelingen tussen de sociale partners te versoepelen, willen de socialisten de loonwet van 1996 herbekijken. Maar daarover staat niets in het regeerakkoord. Vanden Burre: De wet van 1996 kan de sociale vrede in ons land niet meer garanderen. De situatie van vandaag is ongezond. Wij zijn dus vragende partij om stilletjesaan na te denken over een hervorming, ook al staat die niet in het regeerakkoord. Een belangrijke beslissing uit uw kamp: minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) maakt het mogelijk dat er binnenkort 2 à 3 gascentrales bij komen om de kernuitstap in 2025 op te vangen. Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu zijn niet te spreken over de subsidies aan fossiele brandstoffen. Vanden Burre: Na twintig jaar stilstand hebben we eindelijk een energiebeleid in dit land. Die tijdelijke gascentrales zijn een noodzakelijke stap op weg naar 100 procent hernieuwbare energie in 2050. Hoe dan ook kiezen we de milieuvriendelijkste centrales. Heel waarschijnlijk zullen sommige centrales draaien met biogas of met gas dat heel weinig CO2 uitstoot. Deze regering denkt hardop na over een nieuwe staatshervorming. De ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) willen via het Dialoogplatform burgers online bevragen. Wat verwacht u daarvan? Vanden Burre: Het moet gedaan zijn met politici die zich maanden of zelfs jaren opsluiten in een kasteel om daarna met een complexe oplossing naar buiten te stappen. Wij willen de burgers betrekken. Naast de online-enquête is er voor ons de nog belangrijkere tweede stap: een platform waarin gelote burgers met elkaar debatteren, in de stijl van de G1000 (het deliberatieve platform van auteur David Van Reybrouck, nvdr). Het G1000-platform kreeg als kritiek dat zijn adviezen tot weinig hebben geleid. Uiteindelijk beslist de politiek, niet? Vanden Burre: Uiteraard beslist de politiek, maar ik zou het heel moeilijk vinden om sterke aanbevelingen over pakweg het klimaatbeleid of mobiliteit te negeren. U bent zelf Brusselaar. Moet Brussel een volwaardig gewest vormen naast Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap? Vanden Burre: Uiteraard. Wij willen vooral de samenwerking tussen de entiteiten versterken. Dat kan met de invoering van een vorm van hiërarchie der normen, of met een federale kieskring. Dat zijn controversiële standpunten voor regeringspartner CD&V. Vanden Burre:Dat begrijp ik, en we kunnen ook over de vorm spreken, maar wij willen de federatie België laten werken. In Vlaanderen houdt de ophef rond de Antwerpse vzw Let's Go Urban de politiek al maandenlang in zijn greep. In 2018 was u kritisch voor de subsidie van 200.000 euro voor Sihame El Kaouakibi's Molenbeekse project We Love BXL, uitgereikt door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Vanden Burre:200.000 euro is enorm veel geld. Minister Jambon zei toen dat El Kaouakibi die subsidies kreeg op basis van haar werk in Antwerpen. Dat was niet te geloven. Er zijn zo veel Brusselse vzw's die al lang met jongeren werken, en toch ging het geld naar een pas opgerichte organisatie. En dat alles zonder zelfs een offerteaanvraag. Sorry, maar dat is 100 procent slecht beleid. De PVDA vraagt inzage in het subsidiedossier, maar huidig minister van Binnenlandse Zaken Verlinden wil de documenten niet publiek maken om het gerechtelijk onderzoek naar misbruik van subsidies niet in het gedrang te brengen. Vanden Burre: Ik begrijp dat de minister voorzichtig moet zijn. Het is positief dat ze zelf een onderzoek heeft gevraagd aan de FOD Binnenlandse Zaken. Ik kijk met veel belangstelling uit naar de resultaten.